MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Ježíšovi dvořané

V letošním školním roce jsou všechny děti z naší farnosti zvány k proměně na dámy a rytíře. 

Rytíři bývají shromážděni v družinách, dámy kolem sebe mívají skupinu svých přítelkyň. Tvoří společenství, jehož cílem je věrně sloužit svému pánovi. I my v Církvi jsme takovým společenstvím. Toužíme sloužit svému Králi – jsme Ježíšova družina, jeho dvořané.  Mezi Ježíšovy dvořany patří také svatí. A ti nám mohou být ve službě našemu Pánu skvěle nápomocni. 

Patronkou a pomocnicí pro budoucí dámy je svatá Alžběta, budoucí rytíři se mohou obracet na blahoslaveného Piera. Děti mají za úkol seznámit se postupně se životem svého patrona nebo patronky. V kostele sv. Jakuba na stolečku u oltáře Panny Marie jsou každý týden připraveny lístečky s úryvkem z jejich života. Ten, komu se podaří shromáždit všechny lístečky a nalepit je ve správném pořadí na libovolný papír, získá celý životní příběh blahoslaveného Piera či svaté Alžběty (pro přehlednost jsou lístečky na zadní straně očíslovány). 

Ježíšův dvořan s titulem „rytíř“ a „dáma“ musí mít také svůj erb. Ten lze získat dolepováním jednotlivých barevných dílků na základní kartu. Dílky jsou také k dispozici na stolečku v kostele a to pokaždé od soboty do soboty. Pozor, je třeba vždy sáhnout do té správné (rytířské nebo dámské) krabičky! Dílky z předchozích týdnů v kostele nejsou a nejsou vydávány ani na faře.

Pokud bude někomu chybět část erbu nebo příběhu, může si ho sám domalovat, dopsat či si sehnat kopii. Při zvláštních příležitostech (významné církevní svátky apod.) bude možné získat bonusové doplňky erbu. O tom, kdy tato příležitost nastane, budou děti vždy včas informovány. Každý, kdo na konci školního roku předloží kompletní erb a příběh, bude slavnostně pasován na Rytíře blahoslaveného Piera nebo Dámu svaté Alžběty a získá odměnu. 

Rytíři i dámy by měli být ctnostní lidé, rozpoznatelní svými dobrými návyky. Pokud byste hledali inspiraci pro to, jak se v nich potrénovat, najdete ji zde na webu v podobě příběhů vycházejících z nedělních evangelií. Každý víkend je zveřejněn jeden díl příběhu o třech dětech, které se ocitnou v neznámé zemi. Putují po ní a téměř na každém kroku se setkávají s různými úkoly a výzvami, které se jim stávají příležitostí projevit odvahu, statečnost, píli, lásku, trpělivost, sebeovládání, tvořivost a mnoho dalších ctností.

5. Píle
Ježíšovi dvořané 30. 9. 2023

5. Píle

1. října 2023, 26. neděle v mezidobí 

Mt 21, 29: „On odpověděl: 'Mně se nechce,' ale potom toho litoval, a přece šel.“ 

Jdu za svým cílem, i když se mi nechce.

více
4. Ochota
Ježíšovi dvořané 23. 9. 2023

4. Ochota

24. září 2023, 25. neděle v mezidobí 

Mt 20, 2: „Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici.“ 

Rád dělám to, k čemu mě pozve Ježíš.

více
3. Velkorysost
Ježíšovi dvořané 17. 9. 2023

3. Velkorysost

17. září 2023, 24. neděle v mezidobí 

Mt 18, 21–22: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.“

Odpouštím druhým, protože Ježíš mi taky odpouští.

více
2. Kamarádství
Ježíšovi dvořané 10. 9. 2023

2. Kamarádství

10. září 2023, 23. neděle v mezidobí 

Mt 18, 20: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ 

Tvořím hezké vztahy s druhými lidmi.

více
1. Ctnosti
Ježíšovi dvořané 2. 9. 2023

1. Ctnosti

3. září 2023, 22. neděle v mezidobí 

Mt 17, 24b: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“

Chci si tvořit návyky v dobrém, i když je to někdy těžké.  

více
dnes
pondělí 2. říjen 2023
sv. andělé strážní
Texty: Ex 23,20-23a // Zl 91 // Mt 18,1-5.10
zítra
úterý 3. říjen 2023
26. týden v mezidobí
Texty: Zach 8,20-23 // Zl 87 // Lk 9,51-56
Bohoslužba 7:00 kaple na faře
pozítří
středa 4. říjen 2023
sv. František z Assisi
Texty: Neh 2,1-8 // Zl 137 // Lk 9,57-62
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
zobrazit další