MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Péče o nemocné

Kristus se sklání ke každému člověku způsobem, jakým to potřebuje. Zvláštní péči má Bůh a jeho církev pro lidi slabé, staré a nemocné, chce jim dát poznat svou přítomnost a lásku. Pokud jste nemocní, nemůžete přijít do kostela nebo vás čeká závažná operace, neváhejte kontaktovat duchovního správce farnosti, který za vámi rád přijde. Ve farnosti Polička se snažíme navštěvovat nemocné, kteří mají zájem o duchovní povzbuzení a posilu, alespoň jednou za měsíc.

Pokud se přiblížil smrti některý z vašich blízkých, který býval aktivním křesťanem, když měl ještě síly, neváhejte prosím kontaktovat duchovního správce, aby mu mohl posloužit pomazáním nemocných a vyprovodit jej na onen svět všemi prostředky, které církev nabízí. Je samozřejmě lepší, pokud se člověk stihne smířit s Bohem, když je ještě při vědomí, ale modlitba církve je možná i nad těmi, kteří již vnější svět nevnímají.

V naší farnosti, především na LDN a v domově důchodců, působí nemocniční kaplanka paní Božena Šplíchalová (731 608 323), kterou můžete kontaktovat, pokud chcete duchovní službu pro své blízké, kteří pobývají v některém z těchto zařízení. Paní Šplíchalová ráda poslouží rozhovorem, modlitbou i povzbuzením. V každém případě lze také kontaktovat kněze. Nebo lze domluvit s některým z akolytů farnosti pravidelné přinášení svatého přijímání.

dnes
čtvrtek 25. duben 2024
Svátek sv. Marka
Texty: 1 Pt 5,5b-14 // Zl 89 // Mk 16,15-20
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
zítra
pátek 26. duben 2024
čtvrtý týden velikonoční
Texty: Sk 13,26-33 // Zl 2 // Jan 14,1-6
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
sobota 27. duben 2024
čtvrtý týden velikonoční
Texty: Sk 13,44-52 // Zl 98 // Jan 14,7-14
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další