MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Péče o nemocné

Kristus se sklání ke každému člověku způsobem, jakým to potřebuje. Zvláštní péči má Bůh a jeho církev pro lidi slabé, staré a nemocné, chce jim dát poznat svou přítomnost a lásku. Pokud jste nemocní, nemůžete přijít do kostela nebo vás čeká závažná operace, neváhejte kontaktovat duchovního správce farnosti, který za vámi rád přijde. Ve farnosti Polička se snažíme navštěvovat nemocné, kteří mají zájem o duchovní povzbuzení a posilu, alespoň jednou za měsíc.

Pokud se přiblížil smrti některý z vašich blízkých, který býval aktivním křesťanem, když měl ještě síly, neváhejte prosím kontaktovat duchovního správce, aby mu mohl posloužit pomazáním nemocných a vyprovodit jej na onen svět všemi prostředky, které církev nabízí. Je samozřejmě lepší, pokud se člověk stihne smířit s Bohem, když je ještě při vědomí, ale modlitba církve je možná i nad těmi, kteří již vnější svět nevnímají.

V naší farnosti, především na LDN a v domově důchodců, působí nemocniční kaplanka paní Božena Šplíchalová (731 608 323), kterou můžete kontaktovat, pokud chcete duchovní službu pro své blízké, kteří pobývají v některém z těchto zařízení. Paní Šplíchalová ráda poslouží rozhovorem, modlitbou i povzbuzením. V každém případě lze také kontaktovat kněze. Nebo lze domluvit s některým z akolytů farnosti pravidelné přinášení svatého přijímání.

dnes
pondělí 2. říjen 2023
sv. andělé strážní
Texty: Ex 23,20-23a // Zl 91 // Mt 18,1-5.10
zítra
úterý 3. říjen 2023
26. týden v mezidobí
Texty: Zach 8,20-23 // Zl 87 // Lk 9,51-56
Bohoslužba 7:00 kaple na faře
pozítří
středa 4. říjen 2023
sv. František z Assisi
Texty: Neh 2,1-8 // Zl 137 // Lk 9,57-62
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
zobrazit další