MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Péče o nemocné

Kristus se sklání ke každému člověku způsobem, jakým to potřebuje. Zvláštní péči má Bůh a jeho církev pro lidi slabé, staré a nemocné, chce jim dát poznat svou přítomnost a lásku. Pokud jste nemocní, nemůžete přijít do kostela nebo vás čeká závažná operace, neváhejte kontaktovat duchovního správce farnosti, který za vámi rád přijde. Ve farnosti Polička se snažíme navštěvovat nemocné, kteří mají zájem o duchovní povzbuzení a posilu, alespoň jednou za měsíc.

Pokud se přiblížil smrti některý z vašich blízkých, který býval aktivním křesťanem, když měl ještě síly, neváhejte prosím kontaktovat duchovního správce, aby mu mohl posloužit pomazáním nemocných a vyprovodit jej na onen svět všemi prostředky, které církev nabízí. Je samozřejmě lepší, pokud se člověk stihne smířit s Bohem, když je ještě při vědomí, ale modlitba církve je možná i nad těmi, kteří již vnější svět nevnímají.

V naší farnosti, především na LDN a v domově důchodců, působí nemocniční kaplanka paní Božena Šplíchalová (731 608 323), kterou můžete kontaktovat, pokud chcete duchovní službu pro své blízké, kteří pobývají v některém z těchto zařízení. Paní Šplíchalová ráda poslouží rozhovorem, modlitbou i povzbuzením. V každém případě lze také kontaktovat kněze. Nebo lze domluvit s některým z akolytů farnosti pravidelné přinášení svatého přijímání.

dnes
pondělí 20. březen 2023
Slavnost sv. Josefa
Texty: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 // Zl 89(88) // Rim 4,13.16-18.22 // Mt 1,16.18-21.24a
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
úterý 21. březen 2023
4. týden postní
Texty: Ez 47,1-9.12 // Zl 46 // Jan 5,1-3a.5-16
Bohoslužba 7:00 kaple na faře
pozítří
středa 22. březen 2023
4. týden postní
Texty: Iz 49,8-15 // Zl 145 // Jan 5,17-30
Bohoslužba 18:00 kaple na faře
zobrazit další