MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

ohlášky 26. týdne - 23.-30. 6.

neděle
23. 6.
dvanáctá neděle v mezidobí Texty: Job 38,1.8-11 // Zl 107(106) // 2Kor 5,14-17 // Mk 4,35-41
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar společného života
10:30 | Sv. Jakub | Koinonie | za pořadatele a živé i zemřelé účastníky Běhu naděje v Poličce
středa
26. 6.
dvanáctý týden v mezidobí Texty: 2Kral 22,8-13;23,1-3 // Zl 119 // Mt 7,15-20
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za Marii Petrovou a její rodinu
čtvrtek
27. 6.
dvanáctý týden v mezidobí Texty: 2Kral 24,8-17 // Zl 79 // Mt 7,21-29
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
28. 6.
sv. Irenej Texty: 2Kral 25,1-12 // Zl 137 // Mt 8,1-4
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za dar zdraví a víry pro rodiče, děti a jejich rodiny
sobota
29. 6.
Slavnost sv. Petra a Pavla Texty: Sk 12,1-11 // Zl 34(33) // 2Tim 4,6-8.17-18 // Mt 16,13-19
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Kučerovy, Balášovy a Dvořákovy
neděle
30. 6.
třináctá neděle v mezidobí Texty: Mdr 1,13-15;2,23-24 // Zl 30(29) // 2Kor 8,7.9.13-15 // Mk 5,21-43
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Paclíkovu
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše a celý rod
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za dar víry pro vnoučata; na poděkování za 90 let života

další události v tomto týdnu

čtvrtek
27. 6.
Pobožnosti
Chvály
18:30 | Sv. Jakub

V neděli 23. června bude při mši svaté v 10:30 pokřtěn Honzík Večeřa. 

Od úterý 25. do pátku 28. června můžete využít mimořádné předprázdninové termíny svátosti smíření. Rozpis naleznete na farním webu a ve vývěsce.