MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

ohlášky 41. týdne - 10.-17. 10.

neděle
10. 10.
28. neděle v mezidobí Texty: Mdr 7,7-11 // Zl 90(89) // Zid 4,12-13 // Mk 10,17-30
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
registrace ukončena
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Juklovy a Švancarovy a členy těchto rodů
bez rezervace
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za víru pro kmotřence a pro jejich blízké
registrace ukončena
úterý
12. 10.
28. týden v mezidobí Texty: Rim 1,16-25 // Zl 19 // Lk 11,37-41
07:00 | kaple na faře | Kancionál | za kněze naší farnosti s prosbou o hojnost Božího požehnání a zdraví
bez rezervace
středa
13. 10.
28. týden v mezidobí Texty: Rim 2,1-11 // Zl 62 // Lk 11,42-46
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelého manžela, rodiče, bratra Jana a duše v očistci
bez rezervace
čtvrtek
14. 10.
28. týden v mezidobí Texty: Rim 3,21-30a // Zl 130 // Lk 11,47-54
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za šťastnou hodinu smrti
bez rezervace
pátek
15. 10.
sv. Terezie od Ježíše Texty: Rim 4,1-8 // Zl 32 // Lk 12,1-7
15:30 | DPS "Penzion" Polička | Kancionál | za vnučku Irenu a rodinu Vomáčkovu
bez rezervace
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Sejkorovy a Kladivovy
bez rezervace
sobota
16. 10.
28. týden v mezidobí Texty: Rim 4,13.16-18 // Zl 105 // Lk 12,8-12
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Větrovského, živé a zemřelé toho rodu
neděle
17. 10.
29. neděle v mezidobí Texty: Iz 53,10-11 // Zl 33(32) // Zid 4,14-16 // Mk 10,35-45
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za manžela, rodiče z obou stran a švagra
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
bez rezervace
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jiřího Martinů a celou rodinu

další události v tomto týdnu

neděle
10. 10.
Akce
Bolestný růženec
18:00 | Sv. Jakub
sobota
16. 10.
neděle
17. 10.
Akce
Slavný růženec
18:00 | Sv. Jakub

Obraz svaté Ludmily z hlavního oltáře kostela sv. Jakuba je do března 2022 zapůjčen na výstavě "Svatá Ludmila – kněžna LIDU MILÁ", kterou pořádá Arcibiskupství pražské k výročí 1100 let od úmrtí svaté Ludmily v Pállfyovském paláci v Praze.

V pondělí 18. října od 18 hodin jsou všechny děti (malé i velké) zvány do kostela sv. Jakuba ke společné modlitbě růžence za jednotu a mír ve světě. Připojíme se k celosvětové modlitební iniciativě "Milion dětí se modlí růženec", kterou podporuje papežská nadace Pomoc trpící církvi. Bližší informace najdete na webu farnosti.

 

Pokud jste ochotní číst čtení a přímluvy při nedělních bohoslužbách, zapište se prosím do tabulky, která je na pultíku vedle zpěvníků uprostřed kostela.