MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

ohlášky 23. týdne - 4.-11. 6.

neděle
4. 6.
Slavnost Nejsvětější Trojice Texty: Ex 34,4b-6.8-9 // Dan 3 // 2Kor 13,11-13 // Jan 3,16-18
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 10 let manželství, za děti, maminku a ochranu našich rodin
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Groulíkovy
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelou Anežku Harváthovou a za živé i zemřelé z toho rodu
15:00 | Nejsvětější Trojice v Modřeci | Kancionál |
úterý
6. 6.
9. týden v mezidobí Texty: Tob 2,9-14 // Zl 112 // Mk 12,13-17
07:00 | kaple na faře | Kancionál |
středa
7. 6.
9. týden v mezidobí Texty: Tob 3,1-11a.16-17a // Zl 25 // Mk 12,18-27
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za Annu Kovářovou a Boží požehnání pro celou rodinu
čtvrtek
8. 6.
9. týden v mezidobí Texty: Dt 8,2-3.14b-l6a // Zl 147 // 1Kor 10,16-17 // Jan 6,51-58
12:00 | kaple na faře | tichá | za živé a zemřelé z rodiny Mackových
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | Za zemřelou Marii Bartoňovovou
pátek
9. 6.
9. týden v mezidobí Texty: Tob 11,5-17 // Zl 146 // Mk 12,35-37
18:00 | Sv. Jakub | Koinonie | za Bohumila Procházku a jeho rodinu
sobota
10. 6.
9. týden v mezidobí Texty: Tob 12,1.5-15.20 // Tob 13 // Mk 12,38-44
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let manželství, s prosbou o zdraví do dalších let a Boží požehnání pro celou rodinu
neděle
11. 6.
Slavnost Těla a krve Páně Texty: Dt 8,2-3.14b-l6a // Zl 147 // 1Kor 10,16-17 // Jan 6,51-58
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče a prarodiče Hegerovy
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Knytlovy a Zřídkaveselých

další události v tomto týdnu

neděle
4. 6.
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 | fara
středa
7. 6.
Pravidelná setkávání
Setkání seniorů
16:00 - 17:45 | fara
sobota
10. 6.
Pravidelná setkávání
Výlet dětí
celý den|
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 20:00 | fara/будівля римо-католицької парафії

V neděli 4. června mohou děti přispívat na podporu Sylvestera, při mši svaté v 10:30 bude žehnáno maminkám, které očekávají narození miminka.

V sobotu 10. června bude výlet dětí, které chodí na schůzky. Odjezd v 10:35 z autobusového nádraží v Poličce směr Jedlová. Návrat v 17:30. Je potřeba mít s sebou pití, svačinu a peníze na autobus. Děti není nutné dopředu hlásit. 

V neděli 11. června bude v kostele sv. Jakuba u příležitosti Slavnosti Těla a Krve Páně od 13:00 do 18:00 mimořádná odpolední Adorace Nejsvětější Svátosti. Pokud byste rádi posloužili půlhodinovou stráží, zapisujte se prosím do tabulky u vchodu.

V neděli 11. června budeme ve sbírce vybírat na provoz diecézní Charity.

V neděli 18. června jste srdečně zváni na zahradu U Mlýna, kde se bude konat tradiční farní den. Začínáme v 10:00 slavením mše svaté.

Na webu schůzek je ještě možné přihlašovat děti na letní chaloupku, která proběhne od 8. do 15. července poblíž Toulovcových maštalí - na Borku.

Na stolku u vchodu do kostela si můžete vzít letáček s aktuálně doplněným prohlášením představeného salesiánů, týkajícího se případu Jožky Kopeckého. Naleznete zde souhrn odpovědí na často kladené dotazy těch, které toto oznámení zasáhlo. Odkaz naleznete také na webu naší farnosti.

Vyšlo nové číslo Farního posla. Omlouváme se, že se nám do něj tentokrát nevešel přehled kostelních sbírek.