MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Kostel sv. Jiří, Pomezí

Kostel sv. Jiří v Pomezí s hřbitovním areálem se nachází v centru obce a je výraznou dominantou celého území. Původně gotický kostel z první poloviny 14. století, získal dnešní podobu v roce 1727, kdy byl kompletně barokně přestavěn.

Kostel byl vybudován ve tvaru kříže - jednolodní s příčnou lodí, trojbokým presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. Loď, presbytář, sakristie a kruchta jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami, spočívající na sdružených pilastrech s hlavicemi a mohutnými římsami. Prostup lodí a podvěží je zaklenuto křížovou klenbou, boční pole příčné lodi pak plochými klenbami. V západní části lodi je dvoupodlažní, částečně dřevěná kruchta. Věž je ukončena barokní cibulovou bání s lucernou.

Vzácností mobiliáře je barokní oltář, který měl původně otáčivý tabernákl, s obrazem sv. Jiří v neobvyklém zpodobnění. Po obou stranách oltáře stojí barokní sochy sv. Václava a sv. Floriána. V současné době kostel slouží jako filiální s duchovní správou v Poličce.

Areál kostela doplňuje kostnice z 19. století vestavěná do hřbitovní zdi. U vchodu na hřbitov jsou umístěny sochy sv. Michaela archanděla a anděla Zmrtvýchvstání z roku 1870. Z poloviny 19. století pochází také litinový misijní kříž umístěný před kostelem.

V roce 1996 musel být kostel uzavřen, protože hrozilo zřícení klenby nad hlavní lodí. Po celkovém statickém zajištění a kompletní rekonstrukci byl kostel znovu zpřístupněn a vysvěcen v roce 2005.

 

V kostele sv. Jiří bývají bohoslužby každou neděli v 9:00. V ostatní dny je uzavřený.

 

Die Kirche besitzt eine wertvolle Glocke aus dem Jahre 1511. Die Glockeninschrift sind das „Gegrüßet seist Du, Maria“ in Latein und die Jahreszahl 1511. Die Glocke ist für eine unbekannt gebliebene Kirche gegossen worden. Ob sie schon in der ersten Kirche hing, ist nicht erweisbar. Die Glocke musste 1943 auf Befehl der Nazi-Behörden abgegeben werden und kam nach Hamburg. Sie entging jedoch dem Einschmelzen. 1947 konnte ihre Herkunft festgestellt werden. Seither hängt sie wieder auf dem Kirchturm und läutet zu den Gottesdiensten.

Als 1994 ehemalige Laubendorfer Einwohner über den Besorgnis erregenden baulichen Zustand der Kirche in Pomezi berichteten, was 1996 zu deren Sperrung geführt hat, organisierte Ernestine Bittner-Weninger unter den früheren Laubendorfer Einwohnern in den Jahren 1994 bis 2008 eine Spendenaktion zu Gunsten der Renovierung der St. Georgskirche in Höhe von über 35 000 €. Mit Hilfe dieser Eigenmittel gelang es der Kirchgemeinde von Pomezi, staatliche Zuschüsse für dieses Projekt zu erhalten. Das Bistum Hradec Kralove, die politische Gemeinde Pomezi und die Kirchenmitglieder in Pomezi unterstützten das Vorhaben nach Kräften, welches 2005 zur Wiedereinweihung der Kirche führte. Ein Dankgottesdienst am 30. August 2008, an dessen Ende die letzte Spende übergeben wurde, vereinte dankbar über das gelungene Werk die Mitglieder der heutigen Kirchgemeinde Pomezi und frühere Laubendorfer Einwohner im gemeinsamen Gotteslob.

 

foto: Jakub Klimeš
dnes
čtvrtek 29. únor 2024
Druhý týden postní
Texty: Jer 17,5-10 // Zl 1 // Lk 16,19-31
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
zítra
pátek 1. březen 2024
Druhý týden postní
Texty: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 // Zl 105 // Mt 21,33-43.45-46
Bohoslužba 18:00 kaple na faře
pozítří
sobota 2. březen 2024
Druhý týden postní
Texty: Mich 7,14-15.18-20 // Zl 103 // Lk 15,1-3.11-32
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další