MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Kostel sv. Jiří, Pomezí

Kostel sv. Jiří v Pomezí s hřbitovním areálem se nachází v centru obce a je výraznou dominantou celého území. Původně gotický kostel z první poloviny 14. století, získal dnešní podobu v roce 1727, kdy byl kompletně barokně přestavěn.

Kostel byl vybudován ve tvaru kříže - jednolodní s příčnou lodí, trojbokým presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. Loď, presbytář, sakristie a kruchta jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami, spočívající na sdružených pilastrech s hlavicemi a mohutnými římsami. Prostup lodí a podvěží je zaklenuto křížovou klenbou, boční pole příčné lodi pak plochými klenbami. V západní části lodi je dvoupodlažní, částečně dřevěná kruchta. Věž je ukončena barokní cibulovou bání s lucernou.

Vzácností mobiliáře je barokní oltář, který měl původně otáčivý tabernákl, s obrazem sv. Jiří v neobvyklém zpodobnění. Po obou stranách oltáře stojí barokní sochy sv. Václava a sv. Floriána. V současné době kostel slouží jako filiální s duchovní správou v Poličce.

Areál kostela doplňuje kostnice z 19. století vestavěná do hřbitovní zdi. U vchodu na hřbitov jsou umístěny sochy sv. Michaela archanděla a anděla Zmrtvýchvstání z roku 1870. Z poloviny 19. století pochází také litinový misijní kříž umístěný před kostelem.

V roce 1996 musel být kostel uzavřen, protože hrozilo zřícení klenby nad hlavní lodí. Po celkovém statickém zajištění a kompletní rekonstrukci byl kostel znovu zpřístupněn a vysvěcen v roce 2005.

 

V kostele sv. Jiří bývají bohoslužby každou neděli v 9:00. V ostatní dny je uzavřený.

 

foto: Jakub Klimeš
dnes
neděle 28. listopad 2021
1. neděle adventní
Texty: Jer 33,14-16 // Zl 25(24) // 1Sol 3,12-4,2 // Lk 21,25-28.34-36
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub, 18:00 Sv. Jakub
zítra
pondělí 29. listopad 2021
1. týden adventní
Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122 // Mt 8,5-11
Bohoslužba 7:00 Sv. Jakub
pozítří
úterý 30. listopad 2021
Svátek sv. Ondřeje
Texty: Rim 10,9-18 // Zl 19(18) // Mt 4,18-22
Bohoslužba 7:00 kaple na faře
zobrazit další