MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Svátost smíření

Svatá zpověď neboli svátost smíření je privilegovaným a Bohem ustanoveným způsobem, jak se člověk může smířit s Bohem a Církví a jak mu mohou být odpuštěny hříchy. Více o svátosti smíření, včetně toho, jak se na ni připravit a jak probíhá, se můžete dozvědět třeba ZDE.

Podmínky přijetí svátosti smíření:

  • lítost – tj. bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu spojeného s předsevzetím v budoucnu již nehřešit
  • vyznání hříchů před knězem – je nezbytné vyznat všechny těžké hříchy, kterých je si kajícník vědom, u všedních (každodenních vin) není zpověď nezbytná, ale vhodná. Pravidelná svátost smíření spojená s vyznáním všedních hříchů pomáhá vychovávat svědomí, bojovat proti zlým náklonnostem.
  • zadostiučinění (pokání) – po rozhřešení musí kajícník vykonat něco navíc, aby napravil a odčinil svoje viny. Musí vykonat pokání (modlitba, almužna, služba bližním, skutky milosrdenství)

Svátost smíření je nutná minimálně jedenkrát za rok – nejlépe o velikonocích, doporučuje se jednou za měsíc

Při běžném pravidelném slavení svátosti smíření je vhodné se dobře připravit řádnou reflexí života a modlitbou. Doporučuje se inspirovat se tzv. „zpovědními zrcadly“ – např. ZDE

V naší farnosti lze přistoupit ke svaté zpovědi obvykle v tyto časy a na těchto místech:

Út 15:00-17:00: na faře – zvoňte na zvonek Enderle (kromě letních prázdnin a období dovolené Tomáše Enderleho)

St 17:30-18:00: ve zpovědnici kostela, kde se koná mše sv.

Pá 17:30-18:00: ve zpovědnici u sv. Jakuba

So 17:30-18:00: ve zpovědnici u sv. Jakuba

Ne 7:00-7:30: ve zpovědnici u sv. Jakuba

Ne přede mší a po mši sv. v Pomezí (na požádání)

 

V tyto časy zpravidla zpovídá Tomáš Enderle.

 

Kromě toho farnost zajišťuje větší počet zpovědníků před Velikonocemi, Vánocemi, dobou postní, Dušičkami, letními prázdninami a po prázdninách. Kdo kdy v těchto týdnech zpovídá se dozvíte z ohlášek, na webu či na stránkách Farního posla.   

O svátost smíření lze ale požádat kdykoli, kteréhokoli kněze a on Vám zpravidla vyhoví. Zvláště vhodné je domluvit si schůzku předem, pokud přistupujete ke svaté zpovědi po řadě let. Přijďte, stojí to za to.

Vše, co řeknete knězi ve svaté zpovědi je chráněno tím nejpřísnějším zpovědním tajemstvím a kněz to nemůže vyzradit nikomu za žádných okolností, jinak by jej stihl ten nejpřísnější trest, který církev ukládá. 

dnes
úterý 25. červen 2024
dvanáctý týden v mezidobí
Texty: 2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36 // Zl 48 // Mt 7,6.12-14
zítra
středa 26. červen 2024
dvanáctý týden v mezidobí
Texty: 2Kral 22,8-13;23,1-3 // Zl 119 // Mt 7,15-20
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
pozítří
čtvrtek 27. červen 2024
dvanáctý týden v mezidobí
Texty: 2Kral 24,8-17 // Zl 79 // Mt 7,21-29
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
zobrazit další