MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Křest

Křest dítěte

Chtít pro své dítě křest znamená chtít pro něj velkou a krásnou věc. Žádat o křest svého dítěte ale také znamená brát na sebe zodpovědnost jej vychovávat ve víře a podle Božího zákona. Pokud máte zájem o křest dítěte, je třeba kontaktovat duchovního správce farnosti, který si s vámi smluví setkání. Zůstane pravděpodobně při jednom setkání, pokud jsou rodiče oddáni v kostele, a absolvovali tedy přípravu na svatbu. Pokud tomu tak není, bude pravděpodobně setkání více, aby byli rodiče řádně informováni o tom, co jejich dítě křtem získává a jaké jsou jejich povinnosti z toho vyplývající. Jinými slovy, aby si obě strany ověřily, jestli to, co rodiče chtějí, a to, co církev nabízí, je tatáž věc.

Předpoklady pro křest dítěte jsou jasně shrnuty v otázce, kterou kněz při obřadu pokládá rodičům:

Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti vědomi?

Pokud si rodiče této své zodpovědnosti jsou vědomi a hodlají ji naplňovat, pak ve křtu nic nebrání.

Ke křtu dítěte budete kromě svého dítěte potřebovat další tři položky. Nejdůležitější je kmotr nebo kmotra. Můžou být i dva, v tom případě to musí být muž a žena. Kmotr musí být římský katolík, biřmovaný a zralý ve víře. Pokud byste chtěli za kmotra někoho, kdo tyto podmínky nesplňuje, může být veden jako svědek křtu. Další dvě nezbytnosti jsou křestní svíce a křestní rouška, které se budou používat při obřadu. Ty si lze pořídit například v místním charitním obchůdku Fimfárum.

Křest dospělého

Bůh si nepřestává volat do své církve nové lidi. Dotýká se jich a probouzí v nich touhu patřit mu. Pokud byste se rádi informovali o tom, v co církev věří, dozvěděli se víc o Bohu a třeba s ním začali žít a komunikovat na důvěrnější rovině, pak vám v tom rádi pomůžeme.

Pokud jste nebyli pokřtěni, rádi se s vámi budeme setkávat a pokoušet se rozlišit, jak nejlépe vás dovést k hlubšímu poznání Boha. Kdybyste se rozhodli nechat se pokřtít, můžete vstoupit do katechumenátu, který zpravidla trvá asi rok a ve kterém čekatel křtu roste v poznání křesťanské víry a křesťanského způsobu života.

Místního kněze Tomáše Enderleho bezpečně zastihnete na faře po telefonické domluvě nebo během tzv. kněžských hodin v pondělí od 15:00 do 17:00.

dnes
úterý 25. červen 2024
dvanáctý týden v mezidobí
Texty: 2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36 // Zl 48 // Mt 7,6.12-14
zítra
středa 26. červen 2024
dvanáctý týden v mezidobí
Texty: 2Kral 22,8-13;23,1-3 // Zl 119 // Mt 7,15-20
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
pozítří
čtvrtek 27. červen 2024
dvanáctý týden v mezidobí
Texty: 2Kral 24,8-17 // Zl 79 // Mt 7,21-29
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
zobrazit další