MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Skupiny a společenství

Ministranti

Pro chlapce a mladé muže je to správné místo v církvi u oltáře. Ministranti se schází jak na ministrantských schůzkách, tak při mších na službách. Pokud jsi chlapec a je ti mezi 5 a 25, přijď mezi nás, ať tvoje příjmení začíná na Š nebo ne. O ministrantskou sebranku se stará pan farář.

Akolyté

Akolyté jsou lidé, kteří byli biskupem na návrh faráře pověřeni službou přinášením svatého přijímání nemocným v domovech důchodců, nemocnicích a v domácnostech. A v případě potřeby i k podávání sv. přijímání při mši svaté. V naší farnosti tuto službu vykonávají: Luboš Vacek, Jiří Coufal, Petr Češka, Pavel Navrátil, František Grundloch, Václav Kysilka, Jan Kapoun, Stanislav Kučera, Stanislav Větrovský, Petr Dvořák st., Vojtěch Klimeš, Jaroslav Haman, Petr Hruška, Michal Popelka, Jiří Bulva, Petr Dvořák ml. 

O návštěvu nemocných je možné požádat konkrétního akolytu nebo na faře osobně či telefonicky.

Kostelníci

Pravidelně či příležitostně se o otevření kostela na bohoslužbu a přípravy na bohoslužbu účastní Jana Stodolová, Pavel Jukl, Jiří Bulva, Petr Dvořák ml., Jiří Coufal, Pavel Navrátil a Pavel Jílek.

Hudebníci

Ředitelem kůru, tedy tím kdo ví, kdo má zrovna na starosti hudební doprovod při mši sv. je Michal Šafář. Mezi varhaníky v Poličce aktuálně patří Marie Heylová, Kateřina Grubhofferová, Jaroslav Haman, Tadeáš Navrátil, Eva Magdalena Gapová, Adéla Jílková, Veronika Stodolová, Markéta Stodolová. V Pomezí hraje na varhany Marie Heylová a Ondřej Vodička. Při pohřbech hraje Květa Šafářová.

Varhaníky sice máme, ale jejich vytíženost je veliká, někteří hrají pouze zřídka, jestliže jste ochotní znásobit jejich počet, budou moc rádi. Pokud jste ochotní ať už k pravidelné službě nebo k občasnému zastupování, přihlaste se Michalu Šafářovi. V případě, že zatím neumíte hrát na varhany, ale chtěli byste se to naučit a umíte hrát na jiný klávesový nástroj, nebojte se také přihlásit – není to tak velký rozdíl, jak se na první pohled zdá, a některý ze současných varhaníků vám ochotně pomůže přeučit se na varhany.

Pokud máte zájem o zpěv žalmů a proprií při bohoslužbách v pátek v 18:00, v neděli v 7:30 či v 9:00 v Pomezí kontaktujte Marii Heylovou (732 290 356), pokud v jiné dny a časy kontaktujte Michala Šafáře.

Ve školním roce bývají každý druhý pátek v měsíci a dvě nedělní mše sv. v 10:30 s rytmickým doprovodem. Přesné termíny naleznete v kalendářiv aktuálních ohláškách. Hlavní osobou Poličské scholy je Kateřina Grubhofferová, pokud máte zájem se do scholy zapojit nebo chcete, aby vám zahrála na svatbě či křtinách nebojte se ji kontaktovat (737 086 087).

Děti ve věku 8-12 let se mohou na zpívání ve schole připravovat s Katkou Grubhofferovouve scholičce. Termíny společného zpívání naleznete v kalendáři.

Květinářky

O květinovou výzdobu v kostele sv. Jakuba se starají Jolana Machová, Miroslava Kadidlová a Hana Popelková, které se ve službě střídají po 2 týdnech. 

Naše květinářky se rozhodně nebudou zlobit pokud budou jejich řady rožšířeny - hlaste se pastoračním asistentkám.

Pěstujete květiny a udělá vám radost pokud zkrášlí faru nebo kostel? Každý pátek čeká na venkovních farních záchodech kýbl s vodou na květinové dary. Nebo je možné být v kontaktu s konkrétní květinářkou a domlouvat se, jaké květiny zrovna potřebuje - s navázáním spolupráce vám rády pomohou pastorační asistentky.

Úklidové týmy

Úklid kostela sv. Jakuba

Od září 2020 začala pro kostel sv. Jakuba fungovat úklidová četa složená z našich farníků. Je rozdělena do dvou skupin (první a druhá), každá skupina uklízí 1x za 4 týdny. Úklid kostela probíhá každý druhý čtvrtek od 16.30 hodin se srazem čety na faře. Termíny jednotlivých úklidů jsou zveřejňovány ve Farním poslovi a v kalendáři na farním webu. Četa je stálým týmem, ale rádi mezi sebou uvítáme každého, kdo by se chtěl připojit. Nejsme omezeni ani věkem, ani výkonností, snažíme se pracovat jako tým, který si práci rozdělí a pracuje s radostí. Koordinátorkou úklidu je Marie Leinveberová (732 650 778). Těšíme se na Vás!

Úklid přízemí fary

Úklid přízemí fary probíhá koncem týdne v čase, který vyhovuje té které dobrovolnici. Lze zvládnut v jednom člověku, ale mnohem lepší je být ve dvojici. Aktuálně vychází služba na jednotlivé skupinky jedenkrát za 5 týdnů. Nutně se shání pomocnice, které by byly ochotné se zapojit do služby a nahradit ženy, které už nemohou službu vykonávat. Hlaste se prosím pastoračním asistentkám.

Úklid venkovních farních toalet

O čistotu farních venkovních toalet pečuje několik dobrovolnic, které se střídají vždy po týdnu. Aktuálně má každá službu jednou za 5 týdnů. Stále hledáme další dobrovolníky, kteří by nahradili, ty které jsou ve službě už dlouho nebo napomohly k delším intervalům mezi jednotlivými službami. Hlaste se pastoračním asistentkám.

Úklid sněhu

Mít službu na úklid sněhu obnáší být v zimních měsících o domluveném víkendu pohotovosti a v případě, že napadne sníh, ho přijít před nedělními mšemi sv. odklidit. Hlaste se pastoračním asistentkám.

Farní kavárna

Farní kavárnu provozuje dvousložkové uskupení takzvaných Farárníků a Pekařek. Farárníci tvoří skupinky po 7 - 8 lidech a zajišťují provoz kavárny (přípravu prostoru a nápojů, obsluhu a úklid). Organizaci každé skupiny řídí zkušený "náčelník". Pekařky jsou ženy, které jednou za čas, na základě telefonické prosby náčelníka, kterou podle svých možností mohou vyslyšet nebo odmítnout (podle toho, jak mají čas), upečou na kavárnu jeden plech libovolného moučníku. 

Mimo covidové a rekonstrukční období se kavárna koná 12x do roka, obvykle první neděli v měsíci (po obou mší svatých) a služba trvá od 7:30 do cca 13 hodin.  Skupinky se střídají podle rozvrhu sestaveného na rok dopředu. Nyní provozujeme 4 skupiny Farárníků, takže se služba opakuje jednou za 4 měsíce. Zároveň máme k dispozici 12 pekařek. Při kavárně se spotřebují 4 plechy moučníku, Pekařka tedy peče jednou za 3 - 4 měsíce. (Skupinky Farárníků si často na svou kavárnu upečou i nějaký plech sami.) 

Naše poličská Farárna oplývá "vysokou socio-kulturní úrovní". Každý nově příchozí je náčelníkem pečlivě zaškolen v dress code, způsobu obsluhy i přípravě nápojů. Pro "nesporné kvality" jsou Farárníci i Pekařky využíváni také k zajištění obsluhy při různých farních akcích. Nebojte se přihlásit a staňte se členy ojedinělého týmu vonícího kávou, skořicí a vanilkou. V případě zájmu se můžete obrátit na Štěpánku Dvořákovou (734 435 458).   

Katecheté

Výuku náboženství v současnosti zajišťují na prvním stupni ZŠ Masarykova Marie Klimešová a Eva Vymětalová, na prvním stupni ZŠ Na Lukách Stanislav Větrovský a Věra Klimešová, deváťákům Vojtěch Klimeš a ostatním dětem ze druhého stupně Tomáš Enderle.


Senioři

Seniorsky jsme docela početná farnost a chtěli bychom se scházet jako minulé roky. Schůzky bývaly v učebně na faře vždy první středu v měsíci od 16 hod. Program si vytváříme sami, s jeho návrhem může přijít kdokoliv. Občas volíme i film s duchovní tematikou. Nechybí ani čaj s kávou. Pokud nám nebudou bránit proticovidová nařízení, těšíme se po prázdninách nashledanou. Za seniory Pavel a Marie Klimešovi

Modlitby matek

V naší farnosti se aktuálně schází na Modlitby matek dvě skupinky, které jsou otevřené pro další zájemkyně. Jedna skupinka se schází každé pondělí v 19:00 na faře. Druhá skupinka, se schází každé úterý v 10:00 v domácnostech jejích členů. Bližší informace o druhé skupince vám podá Marta Kastnerová (739 254 765)

Modlitby otců

Skupinka mužů se schází na Modlitby otců každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci od 20:15 v učebně na faře (kromě období letních prázdnin). Tito otcové jsou připraveni vzít mezi sebe další zájemce. Více iformací podá Jaroslav Haman (ordinacehaman@seznam.cz)

Sobotní růženec

Růženec, který se modlí zájemci každou sobotu od 8.30 v kapli na faře vzniknul jako spontánní aktivita na základě konkrétní potřeby cca před sedmi lety. Od té doby se sice okolnosti v mnohém změnili, nicméně jedeme stále dál byť ve čtyřech. Každý, kdo tam chodí, případně přijde, může přinést to své, co ho trápí, s čím si neví rady, co ho naplňuje. Rozhodně se nepovažujeme za uzavřenou skupinu.

Schůzky dětí

Děti z farnosti se schází a tráví společně ve školním roce sobotní odpoledne jednou za čtrnáct dní. Náplní schůzek jsou různé hry, nácvik na vánoční besídku, vycházky do přírody, výlety... Více aktuálních informací naleznete zde.

Sboreček

Zpívání dětí od 4 do 7 let (včetně prvňáčků) s Růženkou a Vendulkou Grubhofferovými, obvykle v pátek od 15:30-16:15 na Jordáně.

Scholička

Společné muzicírování dětí ve věku 8-12 let s Katkou Grubhofferovou na Jordáně nebo faře, obvykle v pátek od 16:30 do 17:30. Konkrétní termíny a místo najdete v kalendáři.

Setkávání maminek

Setkávání maminek s malými dětmi bude probíhat pravidelně každý čtvrtek kromě prázdnin od 9:00 do 10:30 v učebně na faře. První setkání se uskuteční 6. 10. 2022. Program bude upřesněn po vzájemné domluvě. Jsou srdečně zvány všechny maminky s chutí setkávat se, které mají alespoň jedno dítě, které ještě nechodí do školy. V případě dotazů kontaktujte Věru Klimešovou.

dnes
úterý 25. červen 2024
dvanáctý týden v mezidobí
Texty: 2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36 // Zl 48 // Mt 7,6.12-14
zítra
středa 26. červen 2024
dvanáctý týden v mezidobí
Texty: 2Kral 22,8-13;23,1-3 // Zl 119 // Mt 7,15-20
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
pozítří
čtvrtek 27. červen 2024
dvanáctý týden v mezidobí
Texty: 2Kral 24,8-17 // Zl 79 // Mt 7,21-29
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
zobrazit další