MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Chci se zapojit nebo podpořit

Farnost můžete podpořit svojí modlitbou.

Modlitba za farnost:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství.
Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo,
pomáhající skutek, odpuštění.
Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné,
podrž kolísající, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné.
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky.

Modlitba za kněze ve farnosti:

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze,
tvého služebníka a správce Božích tajemství.
Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě
a nám živou víru, žes ho poslal ty.
Učinil jsi jej naším duchovním vůdcem; dej mu ducha moudrosti a rady,
dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti,
ať pozorně nasloucháme jeho slovům.
Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými.
Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení.
Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu.
Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.

Farnost je možné podpořit finančně:

Bezhotovostně na účet číslo: 1282832319/0800

Do zprávy pro příjemce napište prosím "dar na hlavní činnost farnosti".

Pokud byste měli zájem o potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely, kontaktujte pastorační asistentku.

200 Kč

500 Kč

1000 Kč

 

Hotovost můžete donést během úředních hodin do farní kanceláře.

Nebo můžete farnost podpořit službou:

Nepřekvapivě je ve farnosti práce jako na kostele. Církev proto nepřestává zvát věřící, aby se dle svých možností podíleli na službách ve farnosti. Pomoci můžete dlouhodobě nebo jednorázově.

Ministranti

Pro chlapce a mladé muže je to správné místo v církvi u oltáře. Ministranti se schází jak na ministrantských schůzkách, tak při mších na službách. Pokud jsi chlapec a je ti mezi 5 a 25, přijď mezi nás, ať tvoje příjmení začíná na Š nebo ne. O ministrantskou sebranku se stará pan farář.

Kostelníci

Jste ochotní pravidelně či příležitostně otevřít kostel na bohoslužbu, bohoslužbu připravit a po mši sv. zavřít kostel? Hlaste se panu faráři.

Lektoři

Hledáme čtenáře Božího slova při bohoslužbách v týdnu i v neděli. Hlaste se pastoračním asistentkám.

Varhaníci

Varhaníky sice máme, ale jejich vytíženost je veliká, jestliže jste ochotní znásobit jejich počet, budou moc rádi. Pokud jste ochotní ať už k pravidelné službě nebo k občasnému zastupování, přihlaste se řediteli kůru Michalu Šafářovi.

V případě, že zatím neumíte hrát na varhany, ale chtěli byste se to naučit a umíte hrát na jiný klávesový nástroj, nebojte se také přihlásit – není to tak velký rozdíl, jak se na první pohled zdá, a některý ze současných varhaníků vám ochotně pomůže přeučit se na varhany.

Zpěváci/hudebníci ve schole

Jste ochotní a hudebně zdatní? Tak přesně vás farnost potřebuje. Pokud máte zájem o zpěv žalmů a proprií při bohoslužbách v pátek v 18:00, v neděli v 7:30 či v 9:00 v Pomezí kontaktujte Marii Heylovou (732 290 356), pokud v jiné dny a časy kontaktujte Michala Šafáře. Pokud je vám bližší rytmika kontaktujte hlavní osobu Poličské scholy Kateřinu Grubhofferovou (737 086 087).

Úklidy

Uklízet je třeba v jednom kuse a žádné velké ovace za to nesklidíte. Uklízecí čety od svatého Jakuba neustále hledají nové členy a kromě práce vám nabízí i společenství a posezení s čajem. Stačí se ozvat koordinátorce Marii Leinveberové (732 650 778) a ona vám najde místo, které vám sedne. 

Pokud máte rádi při úklidu samotu a klídek, rádi vám jej poskytneme buď při úklidu přízemí fary nebo venkovních farních toalet. Nebo je možné přijít jednou či dvakrát do roka a pomoct s jednorázovými úklidy jako je třeba mytí oken. Stačí se nahlásit pastoračním asistentkám.

Pastoračním asistentkám se nahlaste také v případě, že chcete zabránit tomu, abychom se v zimě do kostela brodili závějemi a jste proto ochotní pomoci s úklidem sněhu.

Výzdoba kostela

Naše květinářky se rozhodně nebudou zlobit pokud budou jejich řady rožšířeny - hlaste se pastoračním asistentkám.

Pěstujete květiny a udělá vám radost pokud zkrásní faru nebo kostel? Každý pátek čeká na venkovních farních záchodech kýbl s vodou na květinové dary. Nebo je možné být v kontaktu s konkrétní květinářkou a domlouvat se, jaké květiny zrovna potřebuje - kontaktujte pastorační asistentky.

Kompletovač Farního posla

Farní posel může vycházet s tak malými náklady (kolem 5 Kč za výtisk) díky tomu, že nikdo z autorů nevyžaduje honorář a že jsou lidé ochotní věnovat každý měsíc několik hodin svého života, aby jej připravili. Můžete patřit mezi ně. Hlaste se u pana faráře.

Farní kutil

Kolem fary a kostelů je vždycky dost drobné práce, která vyžaduje pozorné oko, zkušenost a šikovnost. Občas se stane, že tyto schopnosti má pan farář. Ne vždy, a rozhodně ne nyní v Poličce. Pokud máte elán, trochu času a jste kutil, rádi vám poskytneme dostatek úkolů, na kterých si zajisté smlsnete. Stačí se přihlásit do služby panu faráři.

Farní švadlena a pradlena

S životem farnosti je spojena také péče o textílie různého druhu. Někdy stačí vyprat jindy je nutné i zašít, někdy je potřeba ušít něco nového. Hledáme lidi pro pravidelnou i pouze příležitostnou službu. Hlaste se pastoračním asistentkám.

Farní kavárna

Věříme, že přijde den, kdy budou obnoveny pravidelní farní kavárny, pokud jste ochotni zapojit se jako obsluha nebo jako pekař/pekařka kontaktujte Štěpánku Dvořákovou (734 435 458) nebo pastorační asistentky.

Pomoc ve výtvarné a tvořivé činnost

Výuka náboženství, katecheze a další aktivity nejen pro děti přináší potřebu mít různé obrázky, pomůcky, dělat pracovní listy, rozdávat dárky... Rádi bychom měli seznam lidí, o kterých budeme vědět, že se na ně můžeme obráti, pokud potřebujeme něco nakreslit, vyrobit ... Hlaste se pastoračním asistentkám.

Farní kronikář/ka

Hledáme schopného a ochotného člověka pro psaní farní kroniky, aby současné události neupadly v budoucnu v zapomnění.

Vedení modlitebních společenství, programů, pravidelných setkávání

Chcete aktivně pomoci k tomu, aby v naší farnosti bylo více možností setkávání a chcete s tím pomoct? Kontaktujte pastorační asistentky.

Pomoc s přípravou a průběhem akcí

(např. Živý betlém, Čas pro neobyčejné zážitky, Farní den, Noční pouť, Farní pouť, Svatomichalské odpoledne, duchovní obnovy ...)

Každá akce přináší příležitost se zapojit v různých oblastech:

  • příprava a organizace akce, technické zajištění, úklid, zázemí, vaření, pečení ...
  • focení a natáčení
  • pomoc ve výtvarné a tvořivé oblasti
  • program pro děti, hlídání dětí

Pokud vás v případě konání nějaké akce můžeme oslovit, nahlaste své schopnosti pastoračním asistentkám.

 

 

dnes
úterý 25. červen 2024
dvanáctý týden v mezidobí
Texty: 2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36 // Zl 48 // Mt 7,6.12-14
zítra
středa 26. červen 2024
dvanáctý týden v mezidobí
Texty: 2Kral 22,8-13;23,1-3 // Zl 119 // Mt 7,15-20
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
pozítří
čtvrtek 27. červen 2024
dvanáctý týden v mezidobí
Texty: 2Kral 24,8-17 // Zl 79 // Mt 7,21-29
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
zobrazit další