MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

říjen

sobota
16. 10. 2021
28. týden v mezidobí Texty: Rim 4,13.16-18 // Zl 105 // Lk 12,8-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Větrovského, živé a zemřelé toho rodu
neděle
17. 10. 2021
29. neděle v mezidobí Texty: Iz 53,10-11 // Zl 33(32) // Zid 4,14-16 // Mk 10,35-45
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za manžela, rodiče z obou stran a švagra
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jiřího Martinů a celou rodinu
úterý
19. 10. 2021
29. týden v mezidobí Texty: Rim 5,12.15b.17-19.20b-21 // Zl 40 // Lk 12,35-38
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | za úmysly farníků na přímluvu sv. Josefa
bez rezervace
středa
20. 10. 2021
29. týden v mezidobí Texty: Rim 6,12-18 // Zl 124 // Lk 12,39-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
čtvrtek
21. 10. 2021
29. týden v mezidobí Texty: Rim 6,19-23 // Zl 1 // Lk 12,49-53
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
22. 10. 2021
29. týden v mezidobí Texty: Rim 7,18-25a // Zl 119 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Mackovy a Filipi
bez rezervace
sobota
23. 10. 2021
29. týden v mezidobí Texty: Rim 8,1-11 // Zl 24 // Lk 13,1-9
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 60 let manželství a 80 let života a za víru a požehnání pro rodiny dětí a vnoučat
bez rezervace
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boží požehnání pro biřmovance
bez rezervace
neděle
24. 10. 2021
30. neděle v mezidobí Texty: Jer 31,7-9 // Zl 126(125) // Zid 5,1-6 // Mk 10,46-52
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let společného života
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | na poděkování za dar společného života
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Koinonie | za živé a zemřelé farníky
úterý
26. 10. 2021
30. týden v mezidobí Texty: Rim 8,18-25 // Zl 126 // Lk 13,18-21
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | za Josefa Nepauera
bez rezervace
středa
27. 10. 2021
30. týden v mezidobí Texty: Rim 8,26-30 // Zl 13 // Lk 13,22-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 70 let života
bez rezervace
čtvrtek
28. 10. 2021
Svátek sv. Šimona a Judy Texty: Ef 2,19-22 // Zl 19(18) // Lk 6,12-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
29. 10. 2021
30. týden v mezidobí Texty: Rim 9,1-5 // Zl 147B // Lk 14,1-6
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Annu Müllerovou a celý rod
bez rezervace
sobota
30. 10. 2021
30. týden v mezidobí Texty: Rim 11,1-2a.11-12.25-29 // Zl 94 // Lk 14,1.7-11
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Jozefa Gogola
zatím není možné rezervovat
neděle
31. 10. 2021
31. neděle v mezidobí Texty: Dt 6,2-6 // Zl 18(17) // Zid 7,23-28 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
zatím není možné rezervovat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Karla Švejdu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za narození syna a za dar víry pro rodinu
zatím není možné rezervovat

listopad

pondělí
1. 11. 2021
Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za rodinu Paščenkovu, Dubišarovu, Vorbovu a jejich příbuzné
bez rezervace
úterý
2. 11. 2021
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Texty: Mdr 3,1-9 // Žl 116 // Rim 8,14-23 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Kotkovy
bez rezervace
středa
3. 11. 2021
31. týden v mezidobí Texty: Rim 13,8-10 // Zl 112 // Lk 14,25-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé z rodiny Češkovy, Holubovy, Velebovy a duše v očistci
bez rezervace
čtvrtek
4. 11. 2021
sv. Karel Boromejský Texty: Rim 14,7-12 // Zl 27 // Lk 15,1-10
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál |
bez rezervace
pátek
5. 11. 2021
31. týden v mezidobí Texty: Rim 15,14-21 // Zl 98 // Lk 16,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za rodinu Cackovu a Fixovu a Jiřího Plachého
bez rezervace
sobota
6. 11. 2021
31. týden v mezidobí Texty: Rim 16,3-9.16.22-27 // Zl 145 // Lk 16,9-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
bez rezervace
neděle
7. 11. 2021
32. neděle v mezidobí Texty: 1Kral 17,10-16 // Zl 146(145) // Zid 9,24-28 // Mk 12,38-44
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance a rodinu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za Boží ochranu a požehnání v rodinách
bez rezervace
pondělí
8. 11. 2021
32. týden v mezidobí Texty: Mdr 1,1-7 // Zl 139 // Lk 17,1-6
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
9. 11. 2021
Svátek Posvěcení lateránské baziliky Texty: Ez 47,1-2.8-9.12 // Zl 46(45) // 1Kor 3,9c-11.16-17 // Jan 2,13-22
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | Za Jana a Josefu Cackovy
bez rezervace
středa
10. 11. 2021
sv. Lev Veliký Texty: Mdr 6,1-11 // Zl 82 // Lk 17,11-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelé členy rodiny Klimešovy, Říhovy a Šindelářovy
bez rezervace
čtvrtek
11. 11. 2021
sv. Martin Texty: Mdr 7,22-8,1 // Zl 119 // Lk 17,20-25
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál |
bez rezervace
pátek
12. 11. 2021
sv. Josafat Texty: Mdr 13,1-9 // Zl 19 // Lk 17,26-37
bohoslužba
15:30 | DPS "Penzion" Polička | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za rodinu Talandovu
bez rezervace
sobota
13. 11. 2021
Svátek sv. Anežky České Texty: Kol 3,12-17 // Zl 103 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
bez rezervace
neděle
14. 11. 2021
33. neděle v mezidobí Texty: Dan 12,1-3 // Zl 16(15) // Zid 10,11-14.18 // Mk 13,24-32
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Josefa Křivku, manželku a dcery s rodinami
bez rezervace
úterý
16. 11. 2021
33. týden v mezidobí Texty: 2Mak 6,18-31 // Zl 3 // Lk 19,1-10
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | za Boženu Volfovou, Václava a Annu Šimonovy a Karla Vojáčka
bez rezervace
středa
17. 11. 2021
sv. Alžběta Uherská Texty: 2Mak 7,1.20-31 // Zl 17 // Lk 19,11-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za 75 let a za dar zdraví a víry pro rodiče, děti a jejich rodiny
bez rezervace
čtvrtek
18. 11. 2021
33. týden v mezidobí Texty: 1Mak 2,15-29 // Zl 50 // Lk 19,41-44
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál |
bez rezervace
pátek
19. 11. 2021
33. týden v mezidobí Texty: 1Mak 4,36-37.52-59 // 1Kron 29 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za úmysly farníků na přímluvu sv. Josefa
bez rezervace
sobota
20. 11. 2021
33. týden v mezidobí Texty: 1Mak 6,1-13 // Zl 9 // Lk 20,27-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Sylvinku
bez rezervace
neděle
21. 11. 2021
Slavnost Ježíše Krista Krále Texty: Dan 7,13-14 // Zl 93(92) // Zj 1,5-8 // Jan 18,33b-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana a Martu Bulvovy, za živé a zemřelé z toho rodu
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za víru v rodinách dětí a kmotřenců
bez rezervace
úterý
23. 11. 2021
Slavnost sv. Klementa I. Texty: Dan 2,31-45 // Dan 3 // Lk 21,5-11
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
24. 11. 2021
sv. Ondřej Dung-Lac a druhové Texty: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 // Dan 3 // Lk 21,12-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
čtvrtek
25. 11. 2021
34. týden v mezidobí Texty: Dan 6,12-28 // Dan 3 // Lk 21,20-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál |
bez rezervace
pátek
26. 11. 2021
34. týden v mezidobí Texty: Dan 7,2-14 // Dan 3 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za paní Soňu Borovou a živou a zemřelou rodinu
bez rezervace
sobota
27. 11. 2021
Sv. Františka Xaverského Texty: Dan 7,15-27 // Dan 3 // Lk 21,34-36
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé rodu Radiměřských
bez rezervace
neděle
28. 11. 2021
1. neděle adventní Texty: Jer 33,14-16 // Zl 25(24) // 1Sol 3,12-4,2 // Lk 21,25-28.34-36
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Oldřicha Heyla a celý rod
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
bez rezervace
úterý
30. 11. 2021
Svátek sv. Ondřeje Texty: Rim 10,9-18 // Zl 19(18) // Mt 4,18-22
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

prosinec

středa
1. 12. 2021
1. týden adventní Texty: Iz 25,6-10a // Zl 23 // Mt 15,29-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za Zdenku Müllerovou s prosbou o zdraví a Boží ochranu
bez rezervace
čtvrtek
2. 12. 2021
1. týden adventní Texty: Iz 26,1-6 // Zl 118 // Mt 7,21.24-27
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál |
bez rezervace
pátek
3. 12. 2021
1. týden adventní Texty: Iz 29,17-24 // Zl 27 // Mt 9,27-31
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Viléma Ryšavého a živé a zemřelé jeho rodiny
bez rezervace
sobota
4. 12. 2021
1. týden adventní Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
bez rezervace
neděle
5. 12. 2021
2. neděle adventní Texty: Bar 5,1-9 // Zl 126(125) // Flp l,4-6.8-11 // Lk 3,1-6
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Trávníčkovy, Srnský a kněze Josefa Smejkala
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | na poděkování za dar života
bez rezervace
úterý
7. 12. 2021
Sv. Ambrože Texty: Iz 40,1-11 // Zl 96 // Mt 18,12-14
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
8. 12. 2021
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
bez rezervace
čtvrtek
9. 12. 2021
2. týden adventní Texty: Iz 41,13-20 // Zl 145 // Mt 11,11-15
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál |
bez rezervace
pátek
10. 12. 2021
2. týden adventní Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
11. 12. 2021
2. týden adventní Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Ing. Kastnera
bez rezervace
neděle
12. 12. 2021
3. neděle adventní Texty: Sof 3,14-18a // Iz 12 // Flp 4,4-7 // Lk 3,10-18
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
14. 12. 2021
sv. Jan od Kříže Texty: Sof 3,1-2.9-13 // Zl 34 // Mt 21,28-32
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
15. 12. 2021
3. týden adventní Texty: Iz 45,6b-8.18.21b-25 // Zl 85 // Lk 7,19-23
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za rodinu s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie, dary Ducha Svatého, prohloubení víry, zdraví a dar víry pro vnoučata a zetě
bez rezervace
čtvrtek
16. 12. 2021
3. týden adventní Texty: Iz 54,1-10 // Zl 30 // Lk 7,24-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál |
bez rezervace
pátek
17. 12. 2021
17.prosince Texty: Gn 49,1a.2.8-10 // Zl 72 // Mt 1,1-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
18. 12. 2021
18.prosince Texty: Jer 23,5-8 // Zl 72 // Mt 1,18-24
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za všechny obdržené dary
bez rezervace
neděle
19. 12. 2021
4. neděle adventní Texty: Mich 5,1-4a // Zl 80(79) // Zd 10,5-10 // Lk 1,39-45
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za úmysly farníků na přímluvu sv. Josefa
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
21. 12. 2021
21.prosince Texty: Pis 2,8-14 // Zl 33 // Lk 1,39-45
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
22. 12. 2021
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
25. 12. 2021
Slavnost Narození Páně Texty: Iz 9,1-3.5-6 // Zl 96 // Tit 2,11-14 // Lk 2,1-14
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, dceru a vnučku
bez rezervace
neděle
26. 12. 2021
Svátek Svaté rodiny Texty: Sir 3,3-7.14-17a // Zl 128(127) // Kol 3,12-21 // Lk 2,41-52
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Hruškovy, Cajzlovy, Šmerdovy, Velebovy, Málkovy a Špačkovy
bez rezervace