MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

červen

středa
7. 6. 2023
9. týden v mezidobí Texty: Tob 3,1-11a.16-17a // Zl 25 // Mk 12,18-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za Annu Kovářovou a Boží požehnání pro celou rodinu
čtvrtek
8. 6. 2023
9. týden v mezidobí Texty: Dt 8,2-3.14b-l6a // Zl 147 // 1Kor 10,16-17 // Jan 6,51-58
bohoslužba
12:00 | kaple na faře | tichá | za živé a zemřelé z rodiny Mackových
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | Za zemřelou Marii Bartoňovovou
pátek
9. 6. 2023
9. týden v mezidobí Texty: Tob 11,5-17 // Zl 146 // Mk 12,35-37
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Koinonie | za Bohumila Procházku a jeho rodinu
sobota
10. 6. 2023
9. týden v mezidobí Texty: Tob 12,1.5-15.20 // Tob 13 // Mk 12,38-44
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let manželství, s prosbou o zdraví do dalších let a Boží požehnání pro celou rodinu
neděle
11. 6. 2023
Slavnost Těla a krve Páně Texty: Dt 8,2-3.14b-l6a // Zl 147 // 1Kor 10,16-17 // Jan 6,51-58
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče a prarodiče Hegerovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Knytlovy a Zřídkaveselých
úterý
13. 6. 2023
sv. Antonín z Padovy Texty: 2Kor 1,18-22 // Zl 119 // Mt 5,13-16
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
14. 6. 2023
10. týden v mezidobí Texty: 2Kor 3,4-11 // Zl 99 // Mt 5,17-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za rodiče, bratra, živé a zemřelé z rodiny Červených a Svobodovy
čtvrtek
15. 6. 2023
10. týden v mezidobí Texty: 2Kor 3,15-4,1.3-6 // Zl 85 // Mt 5,20-26
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
16. 6. 2023
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova Texty: Dt 7,6-11 // Zl 103(102) // 1Jan 4,7-16 // Mt 11,25-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za rodinu Stodolovu, Valešovu a Zárubovu
sobota
17. 6. 2023
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie Texty: Iz 61,9-11 // 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd // 1Jan 4,7-16 // Lk 2,41-51
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál |
neděle
18. 6. 2023
11. neděle v mezidobí Texty: Ex 19,2-6a // Zl 100(99),2.3.5 // Rim 5,6-11 // Mt 9,36-10,8
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:00 | Zahrada u mlýna | Koinonie | za Václava a Jindřišku Šafářovy, živé a zemřelé toho rodu
úterý
20. 6. 2023
11. týden v mezidobí Texty: 2Kor 8,1-9 // Zl 146 // Mt 5,43-48
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelou Květu Šikulovou a živé členy rodiny
středa
21. 6. 2023
sv. Alois Gonzaga Texty: 2Kor 9,6-11 // Zl 112 // Mt 6,1-6.16-18
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkovaní za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
čtvrtek
22. 6. 2023
11. týden v mezidobí Texty: 2Kor 11,1-11 // Zl 111 // Mt 6,7-15
bohoslužba
12:00 | kaple na faře | tichá | za zemřelého manžela Jirku a na poděkování za 40 let společného života
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
23. 6. 2023
11. týden v mezidobí Texty: 2Kor 11,18.21b-30 // Zl 34 // Mt 6,19-23
bohoslužba
16:00 | farní zahrada | Koinonie | na poděkování za uplynulý školní rok s prosbou o Boží požehnání a ochranu o prázdninách
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 86 let života
sobota
24. 6. 2023
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Texty: Iz 49,1-6 // Zl 139 // Sk 13,22-26 // Lk 1,57-66.80
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 55 let života s prosbou za děti a a vnoučata
neděle
25. 6. 2023
12. neděle v mezidobí Texty: Jer 20,10-13 // Zl 69(68) // Rim 5,12-15 // Mt 10,26-33
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za pořadatele Běhu naděje v Poličce a jeho živé i zemřelé účastníky
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše, za živé a zemřelé členy rodiny Balášovy a Patočkovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Annu Sýkorovu a celou rodinu
úterý
27. 6. 2023
12. týden v mezidobí Texty: Gn 13,2.5-18 // Zl 15 // Mt 7,6.12-14
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
28. 6. 2023
sv. Irenej Texty: Gn 15,1-12.17-18 // Zl 105 // Mt 7,15-20
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za Otakara Kuklu
čtvrtek
29. 6. 2023
Slavnost sv. Petra a Pavla Texty: Sk 12,1-11 // Zl 34(33) // 2Tim 4,6-8.17-18 // Mt 16,13-19
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let a o prohloubení víry a zdraví pro celou rodinu
pátek
30. 6. 2023
12. týden v mezidobí Texty: Gn 17,1.5.9-10.15-22 // Zl 128 // Mt 8,1-4
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za dar zdraví a víry pro rodiče, děti a jejich rodiny

červenec

sobota
1. 7. 2023
12. týden v mezidobí Texty: Gn 18,1-15 // Lk 1 // Mt 8,5-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
2. 7. 2023
13. neděle v mezidobí Texty: 2Kral 4,8-11.14-16a // Zl 89(88) // Rim 6,3-4.8-11 // Mt 10,37-42
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Františka Pospíšila, za rodiny Pospíšilovy a Terenovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Taťánu Šafářovou a celý rod
středa
5. 7. 2023
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Texty: Iz 61,1-3a // Zl 117(116) // 2Kor 4,1-2.5-7 // Lk 10,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
7. 7. 2023
13. týden v mezidobí Texty: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67 // Zl 106 // Mt 9,9-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodu Radiměřských
sobota
8. 7. 2023
13. týden v mezidobí Texty: Gn 27,1-5.15-29 // Zl 135 // Mt 9,14-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna
neděle
9. 7. 2023
14. neděle v mezidobí Texty: Zach 9,9-10 // Zl 145(144) // Rim 8,9.11-13 // Mt 11,25-30
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zdraví v rodinách Švejdových, Flídrových, Zobačových a Kovářových
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boží požehnání pro rodiny Šafářových
středa
12. 7. 2023
14. týden v mezidobí Texty: Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24a // Zl 33 // Mt 10,1-7
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za rodinu Michkovu a Hrnčířovu
pátek
14. 7. 2023
14. týden v mezidobí Texty: Gn 46,1-7.28-30 // Zl 37 // Mt 10,16-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Adolfa a Marii Marečkovy a jejich vnučku Silvinku
sobota
15. 7. 2023
sv. Bonaventura Texty: Gn 49,29-32;50,15-26a // Zl 105 // Mt 10,24-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar manželství a za požehnání pro děti a jejich rodiny
neděle
16. 7. 2023
15. neděle v mezidobí Texty: Iz 55,10-11 // Zl 65(64) // Rim 8,18-23 // Mt 13,1-23
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 55 let společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie do dalšího života
středa
19. 7. 2023
15. týden v mezidobí Texty: Ex 3,1-6.9-12 // Zl 103 // Mt 11,25-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
21. 7. 2023
15. týden v mezidobí Texty: Ex 11,10-12,14 // Zl 116B // Mt 12,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Annu Vlkovou, manžela a celý rod
sobota
22. 7. 2023
Svátek sv. Marie Magdalény Texty: Pís 3,1-4a // Zl 63,2.3-4.5-6.8-9 // Jan 20,1.11-18
bohoslužba
07:00 | kaple sv. Anny | Kancionál | za živou a zemřelou rodinu Kapounovu
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna Pavla a za živé a zemřelé členy rodiny Boštíkovy a Jílkovy a za duše v očistci
neděle
23. 7. 2023
Svatojakubská pouť Texty: Mdr 12,13.16-19 // Zl 86(85) // Rim 8,26-27 // Mt 13,24-43
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar života, děti a vnoučata
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Smolu, jeho rod a všechny dobrodince kostela
středa
26. 7. 2023
16. týden v mezidobí Texty: Ex 16,1-5.9-15 // Zl 78 // Mt 13,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
28. 7. 2023
16. týden v mezidobí Texty: Ex 20,1-17 // Zl 19 // Mt 13,18-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé Lucii a Františka Bulvovy a živé členy toho rodu
sobota
29. 7. 2023
sv. Jáchym a Anna Texty: Ex 16,1-5.9-15 // Zl 78 // Mt 13,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za odpuštění
neděle
30. 7. 2023
17. neděle v mezidobí Texty: 2Kor 4,7-15 // Zl 126(125) // Mt 20,20-28
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Jílkovu a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jiřího a Luboše Martinů a jejich rodiny

srpen

středa
2. 8. 2023
17. týden v mezidobí Texty: Ex 34,29-35 // Zl 99 // Mt 13,44-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
4. 8. 2023
sv. Jan Maria Vianney Texty: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 // Zl 81 // Mt 13,54-58
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar života s prosbou o víru pro celou rodinu
sobota
5. 8. 2023
17. týden v mezidobí Texty: Lv 25,1.8-17 // Zl 67 // Mt 14,1-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
6. 8. 2023
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Dvořáčkovy, jejich syna a za manžele Studničkovy
bohoslužba
09:00 | kaple Panny Marie Sněžné na Baldě | Kancionál | za Oldřicha Heyla, živé a zemřelé členy rodiny
bohoslužba
10:30 | kaple Panny Marie Sněžné na Baldě | Kancionál | za poutníky
středa
9. 8. 2023
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže Texty: 1Petr 4,12-19 // Zl 31 // Lk 9,23-26
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
11. 8. 2023
sv. Kláry Texty: Dt 4,32-40 // Zl 77 // Mt 16,24-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
12. 8. 2023
18. týden v mezidobí Texty: Dt 6,4-13 // Zl 18 // Mt 17,14-20
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Kohlovy, jejich syna a vnuka
neděle
13. 8. 2023
Svátek sv. Vavřince - Pouť v Květné Texty: 1Kral 19,9a.11-13a // Zl 85(84) // Rim 9,1-5 // Mt 14,22-33
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Dvořákovy, živé a zemřelé z toho rodu
bohoslužba
10:30 | Sv. Vavřinec v Květné | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Květná
úterý
15. 8. 2023
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Texty: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab // Zl 45(44) // 1Kor 15,20-27a // Lk 1,39-56
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
16. 8. 2023
19. týden v mezidobí Texty: Dt 34,1-12 // Zl 66 // Mt 18,15-20
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
18. 8. 2023
19. týden v mezidobí Texty: Joz 24,1-13 // Zl 136 // Mt 19,3-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
19. 8. 2023
19. týden v mezidobí Texty: Joz 24,14-29 // Zl 16 // Mt 19,13-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Marii a Václava Slánských a za živé a zesnulé z rodu Kolcova a  Slánských
neděle
20. 8. 2023
20. neděle v mezidobí Texty: Iz 56,1.6-7 // Zl 67(66) // Rim 11,13-15.29-32 // Mt 15,21-28
bohoslužba
07:30 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za rodinu a za 50 let života
středa
23. 8. 2023
20. týden v mezidobí Texty: Sd 9,6-15 // Zl 21 // Mt 20,1-16a
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
25. 8. 2023
20. týden v mezidobí Texty: Rt 1,1.3-6.14b-16.22 // Zl 146 // Mt 22,34-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
26. 8. 2023
20. týden v mezidobí Texty: Rt 2,1-3.8-11;4,13-17 // Zl 128 // Mt 23,1-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelou Marii Špidlenovou a jejího syna Evžena
neděle
27. 8. 2023
21. neděle v mezidobí Texty: Iz 22,19-23 // Zl 138(137) // Rim 11,33-36 // Mt 16,13-20
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelé manžele Kuchtovy, Marii Tobiášovou a Jaroslava Škorpíka
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
středa
30. 8. 2023
21. týden v mezidobí Texty: 1Sol 2,9-13 // Zl 139 // Mt 23,27-32
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat

září

pátek
1. 9. 2023
21. týden v mezidobí Texty: 1Sol 4,1-8 // Zl 97 // Mt 25,1-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Janouškovu, Čípovu, Slezákovu, za živé i zemřelé toho rodu
sobota
2. 9. 2023
21. týden v mezidobí Texty: 1Sol 4,9-11 // Zl 98 // Mt 25,14-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
3. 9. 2023
22. neděle v mezidobí Texty: Jer 20,7-9 // Zl 63(62) // Rim 12,1-2 // Mt 16,21-27
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží požehnání
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše, za živé a zemřelé toho rodu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boží požehnaní pro školáky, studenty a všechny, kdo se budou starat o jejich výuku a výchovu v novém školním roce
pátek
8. 9. 2023
Svátek Narození Panny Marie Texty: Mich 5,1-4a // Zl 13(12) // Mt 1,1-16.18-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela a duše v očistci
sobota
9. 9. 2023
22. týden v mezidobí Texty: Kol 1,21-23 // Zl 54 // Lk 6,1-5
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let manželství, s prosbou za zdraví do dalších let a Boží požehnání pro celou rodinu
neděle
10. 9. 2023
23. neděle v mezidobí Texty: Ez 33,7-9 // Zl 95(94) // Rim 13,8-10 // Mt 18,15-20
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Dočekalovy, Kadlecovy a Jiřího Dočekala
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Martu a Václava Řádkovy
pátek
15. 9. 2023
Panna Maria Bolestná Texty: Zid 5,7-9 // Zl 31 // Jan 19,25-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče, bratra, živé a zemřelé z rodiny Svobodovy a Střítežských
sobota
16. 9. 2023
sv. Ludmila Texty: 1Tim 1,15-17 // Zl 113 // Lk 6,43-49
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Petra a za živé a zemřelé členy rodiny Kozlovy a Jílkovy a za duše v očistci
neděle
17. 9. 2023
24. neděle v mezidobí Texty: Sir 27,33-28,9 // Zl 103(102) // Rim 14,7-9 // Mt 18,21-35
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za manželství a rodinu
pátek
22. 9. 2023
24. týden v mezidobí Texty: 1Tim 6,2c-12 // Zl 49 // Lk 8,1-3
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohumila Kováře a Boží požehnání pro celou rodinu
sobota
23. 9. 2023
sv. Pio z Pietrelciny Texty: 1Tim 6,13-16 // Zl 100 // Lk 8,4-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna Petra a ostatní členy rodiny, živé a zemřelé
neděle
24. 9. 2023
25. neděle v mezidobí Texty: Iz 55,6-9 // Zl 145(144) // Flp 1,20c-24.27a // Mt 20,1-16a
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Annu a Jindřicha Prudkých, za živé a zemřelé dcery s rodinami
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
čtvrtek
28. 9. 2023
Slavnost sv. Václava Texty: Mdr 6,9-21 // 1Kron 29 // 1Petr 1,3-6;2,21b-24 // Mt 16,24-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Václava a Ludmilu Popelkovy, za živé a zemřelé z celé rodiny
pátek
29. 9. 2023
25. týden v mezidobí Texty: Dan 7,9-10.13-14 // Zl 138(137) // Jan 1,47-51
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé rodiče, bratra Jana a duše v očistci
sobota
30. 9. 2023
sv. Jeroným Texty: Zach 2,5-9.14-15a // Jer 31 // Lk 9,43b-45
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti

říjen

neděle
1. 10. 2023
Pouť u Sv. Michaela Texty: Dan 7,9-10.13-14 // Zl 138(137) // Jan 1,47-51
bohoslužba
07:30 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Mičkovy a celou rodinu
bohoslužba
10:30 | Sv. Michael | Kancionál | za rodinu Vondrovu a Ladislava Pavliše
úterý
3. 10. 2023
26. týden v mezidobí Texty: Zach 8,20-23 // Zl 87 // Lk 9,51-56
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
4. 10. 2023
sv. František z Assisi Texty: Neh 2,1-8 // Zl 137 // Lk 9,57-62
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé rodiče Flídrovy
pátek
6. 10. 2023
26. týden v mezidobí Texty: Bar 1,15-22 // Zl 79 // Lk 10,13-16
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
7. 10. 2023
Panna Maria Růžencová Texty: Bar 4,5-12.27-29 // Zl 69 // Lk 10,17-24
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, dceru a vnučku
neděle
8. 10. 2023
27. neděle v mezidobí Texty: Iz 5,1-7 // ZI 80(79) // Flp 4,6-9 // Mt 21,33-43
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Juklovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
10. 10. 2023
27. týden v mezidobí Texty: Jon 3,1-10 // Zl 130 // Lk 10,38-42
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
11. 10. 2023
27. týden v mezidobí Texty: Jon 4,1-11 // Zl 86 // Lk 11,1-4
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Riedlovy, rodiče Riedlovy a Purerovy a za syna
pátek
13. 10. 2023
27. týden v mezidobí Texty: Jl 1,13-15;2,1-2 // Zl 9 // Lk 11,15-26
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
14. 10. 2023
27. týden v mezidobí Texty: Jl 4,12-21 // Zl 97 // Lk 11,27-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
15. 10. 2023
28. neděle v mezidobí Texty: Iz 25,6-l0a // Zl 23 (22) // Flp 4,12-14.19-20 // Mt 22,1-14
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boží požehnání a víru v rodinách
úterý
17. 10. 2023
sv. Ignác Antiochijský Texty: Rim 1,16-25 // Zl 19 // Lk 11,37-41
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 10. 2023
28. týden v mezidobí Texty: Rim 4,1-8 // Zl 32 // Lk 12,1-7
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
21. 10. 2023
28. týden v mezidobí Texty: Rim 4,13.16-18 // Zl 105 // Lk 12,8-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Větrovského, za živé a zemřelé z rodiny Větrovských
neděle
22. 10. 2023
29. neděle v mezidobí Texty: Iz 45,1.4-6 // Zl 96(95) // 1Sol 1,1-5b // Mt 22,15-21
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za manžela, vnuka a rodiče z obou stran
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | na poděkování za dar společného života
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
úterý
24. 10. 2023
29. týden v mezidobí Texty: Rim 5,12.15b.17-19.20b-21 // Zl 40 // Lk 12,35-38
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
25. 10. 2023
29. týden v mezidobí Texty: Rim 6,12-18 // Zl 124 // Lk 12,39-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
27. 10. 2023
29. týden v mezidobí Texty: Rim 7,18-25a // Zl 119 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
28. 10. 2023
Svátek sv. Šimona a Judy Texty: Ef 2,19-22 // Zl 19(18) // Lk 6,12-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana a Marii Procházkovy a živé a zemřelé toho rodu
neděle
29. 10. 2023
30. neděle v mezidobí Texty: Ex 22,20-26 // Zl 18(17) // 1Sol 1,5c-10 // Mt 22,34-40
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 80 a 90 let života a za 60 let společného života.
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Karla Švejdu a živé z této rodiny
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jaroslava Jandla a jeho rodiče
úterý
31. 10. 2023
30. týden v mezidobí Texty: Rim 8,18-25 // Zl 126 // Lk 13,18-21
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat

listopad

středa
1. 11. 2023
Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
2. 11. 2023
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Texty: Mdr 3,1-9 // Žl 116 // Rim 8,14-23 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Kotkovy, jejich rodiče a strýce Jaroslava
pátek
3. 11. 2023
30. týden v mezidobí Texty: Rim 9,1-5 // Zl 147B // Lk 14,1-6
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé z rodiny Češkovy, Holubovy, Velebovy a duše v očistci
sobota
4. 11. 2023
sv. Karel Boromejský Texty: Rim 11,1-2a.11-12.25-29 // Zl 94 // Lk 14,1.7-11
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
5. 11. 2023
31. neděle v mezidobí Texty: Mal 1,14b-2,2b.8-10 // Zl 131(130) // 1Sol 2,7b-9.13 // Mt 23,1-12
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 55 let života s prosbou o požehnání
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance a rodinu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Vávrovy, děti, vnoučata a pravnoučata
pondělí
6. 11. 2023
31. týden v mezidobí Texty: Rim 11,29-36 // Zl 69 // Lk 14,12-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
7. 11. 2023
31. týden v mezidobí Texty: Rim 12,5-16a // Zl 131 // Lk 14,15-24
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
středa
8. 11. 2023
31. týden v mezidobí Texty: Rim 13,8-10 // Zl 112 // Lk 14,25-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
10. 11. 2023
sv. Lev Veliký Texty: Rim 15,14-21 // Zl 98 // Lk 16,1-8
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
11. 11. 2023
sv. Martin Texty: Rim 16,3-9.16.22-27 // Zl 145 // Lk 16,9-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
neděle
12. 11. 2023
32. neděle v mezidobí Texty: Mdr 6,12-16 // Zl 63(62) // 1Sol 4,13-18 // Mt 25,1-13
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Petržálkovu a Horákovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Křivku a rodiče z obojí strany
úterý
14. 11. 2023
32. týden v mezidobí Texty: Mdr 2,23-3,9 // Zl 34 // Lk 17,7-10
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
15. 11. 2023
32. týden v mezidobí Texty: Mdr 6,1-11 // Zl 82 // Lk 17,11-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za kněze naší farnosti s prosbou o dary Ducha Svatého, ochranu Boží a Panny Marie a dar zdraví
pátek
17. 11. 2023
sv. Alžběta Uherská Texty: Mdr 13,1-9 // Zl 19 // Lk 17,26-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
18. 11. 2023
32. týden v mezidobí Texty: Mdr 18,14-16;19,6-9 // Zl 105 // Lk 18,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
19. 11. 2023
33. neděle v mezidobí Texty: Pr 31,10-13.19-20.30-31 // Zl 128 (127) // 1Sol 5,1-6 // Mt 25,14-30
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Martu a Jana Bulvovy a za živé a zemřelé toho rodu
úterý
21. 11. 2023
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Texty: 2Mak 6,18-31 // Zl 3 // Lk 19,1-10
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
22. 11. 2023
sv. Cecílie Texty: 2Mak 7,1.20-31 // Zl 17 // Lk 19,11-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
24. 11. 2023
sv. Ondřej Dung-Lac a druhové Texty: 1Mak 4,36-37.52-59 // 1Kron 29 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
25. 11. 2023
33. týden v mezidobí Texty: 1Mak 6,1-13 // Zl 9 // Lk 20,27-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
26. 11. 2023
Slavnost Ježíše Krista Krále Texty: Ez 34,11-12.15-17 // Zl 23(22) // 1Kor 15,20-26.28 // Mt 25,31-46
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Oldřicha Heyla, živé a zemřelé členy rodiny
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
úterý
28. 11. 2023
34. týden v mezidobí Texty: Dan 2,31-45 // Dan 3 // Lk 21,5-11
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
29. 11. 2023
34. týden v mezidobí Texty: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 // Dan 3 // Lk 21,12-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat

prosinec

pátek
1. 12. 2023
34. týden v mezidobí Texty: Dan 7,2-14 // Dan 3 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za život a za Boží požehnání pro celou rodinu
sobota
2. 12. 2023
Pouť u sv. Františka na radnici Texty: Dan 7,15-27 // Dan 3 // Lk 21,34-36
bohoslužba
09:00 | kaple na radnici | Kancionál | za vedení města
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
3. 12. 2023
1. neděle adventní Texty: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 // Zl 80(79) // 1Kor 1,3-9 // Mk 13,33-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pondělí
4. 12. 2023
1. týden adventní Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122 // Mt 8,5-11
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
5. 12. 2023
1. týden adventní Texty: Iz 11,1-10 // Zl 72 // Lk 10,21-24
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
6. 12. 2023
sv. Mikuláš Texty: Iz 25,6-10a // Zl 23 // Mt 15,29-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
8. 12. 2023
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
sobota
9. 12. 2023
1. týden adventní Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
10. 12. 2023
2. neděle adventní Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pondělí
11. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Iz 35,1-10 // Zl 85 // Lk 5,17-26
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
12. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Iz 40,1-11 // Zl 96 // Mt 18,12-14
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
13. 12. 2023
sv. Lucie Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za rodinu s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie, dary Ducha Svatého, prohloubení víry, zdraví a dar víry pro vnoučata
pátek
15. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
16. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, dceru a vnučku
neděle
17. 12. 2023
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pondělí
18. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Jer 23,5-8 // Zl 72 // Mt 1,18-24
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
19. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Sd 13,2-7.24-25a // Zl 71 // Lk 1,5-25
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
20. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
22. 12. 2023
3. týden adventní Texty: 1Sam 1,24-28 // 1Sam 2 // Lk 1,46-56
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
23. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Mal 3,1-4.23-24 // Zl 25 // Lk 1,57-66
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Jana Kastnera
neděle
24. 12. 2023
4. neděle adventní Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 // Zl 89(88) // Rim 16,25-27 // Lk 1,26-38
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | rytmika | za živou víru v poličských rodinách
bohoslužba
21:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
pondělí
25. 12. 2023
Slavnost Narození Páně Texty: Iz 9,1-3.5-6 // Zl 96 // Tit 2,11-14 // Lk 2,1-14
bohoslužba
00:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele města Poličky
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
26. 12. 2023
Svátek sv. Štěpána Texty: Sk 6,8-10;7,54-60 // Zl 31(30) // Mt 10,17-22
bohoslužba
09:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
středa
27. 12. 2023
Svátek sv. Jana Evangelisty Texty: 1Jan 1,1-4 // Zl 97(96) // Jan 20,2-8
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
29. 12. 2023
Vánoční oktáv Texty: 1Jan 2,3-11 // Zl 96 // Lk 2,22-35
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
30. 12. 2023
Vánoční oktáv Texty: 1Jan 2,12-17 // Zl 96 // Lk 2,36-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
31. 12. 2023
Svátek Svaté rodiny Texty: Gn 15,1-6;21,1-3 // Zl 105(104) // Zid 11,8.11-12.17-19 // Lk 2,22-40
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok