MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

květen

neděle
19. 5. 2024
Slavnost Seslání Ducha Svatého Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Ivanu Lichtágovou, živé a zemřelé členy rodiny
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál |
Pobožnosti
Májová pobožnost
18:00 |kaplička pod Jelínkem
středa
22. 5. 2024
sedmý týden v mezidobí Texty: Jak 4,13-17 // Zl 49 // Mk 9,38-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelého Vašíka a za dar zdraví pro členy rodiny
čtvrtek
23. 5. 2024
sedmý týden v mezidobí Texty: Jak 5,1-6 // Zl 49 // Mk 9,41-50
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | za Jana Matouše, sourozence a rodiče
Pravidelná setkávání
Setkání maminek
9:00 - 10:30 |učebna na faře
pátek
24. 5. 2024
sedmý týden v mezidobí Texty: Jak 5,9-12 // Zl 103 // Mk 10,1-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za manželku Ludmilu a na poděkování za společný život
Pravidelná setkávání
Scholička I
15:30 - 16:30 |fara
sobota
25. 5. 2024
sedmý týden v mezidobí Texty: Jak 5,13-20 // Zl 141 // Mk 10,13-16
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dlouhý manželský život a za ochranu a požehnání pro rodiny dětí
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 20:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
26. 5. 2024
Slavnost Nejsvětější Trojice Texty: Dt 4,32-34.39-40 // Zl 33(32) // Rim 8,14-17 // Mt 28,16-20
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Janáka
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Františka Pospíšila, a rodiny Pospíšilovy a Terenovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Hosana 1 | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
15:00 | Nejsvětější Trojice v Modřeci | Kancionál |
Pobožnosti
Májová pobožnost
18:00 |Sv. Jakub
středa
29. 5. 2024
osmý týden v mezidobí Texty: 1Pt 1,18-25 // Zl 147 // Mk 10,32-45
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | Za Annu a Františka Martinovi, s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro celou rodinu
čtvrtek
30. 5. 2024
osmý týden v mezidobí Texty: Ex 24,3-8 // Zl 116(115) // Zid 9,11-15 // Mk 14,12-16.22-26
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | intence čeká na schválení
Pravidelná setkávání
Setkání maminek
9:00 - 10:30 |učebna na faře
Pobožnosti
Modlitba za Ukrajinu
18:00 |kostel Českobratrské církve evangelické
Pobožnosti
Chvály
18:30 |Sv. Jakub
pátek
31. 5. 2024
Svátek Navštívení Panny Marie Texty: Sof 3,14-18 // Iz 12 // Lk 1,39-56
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Marušku a Silvii Stodolovy

červen

sobota
1. 6. 2024
osmý týden v mezidobí Texty: Jud 17.20b-25 // Zl 63 // Mk 11,27-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
Akce
Čas pro neobyčejné zážitky
18:00 - 22:00 |Sv. Michael, Sv. Jakub a fara
neděle
2. 6. 2024
Slavnost Těla a krve Páně Texty: Dt 5,12-15 // Zl 81(80) // 2Kor 4,6-11 // Mk 2,23-3,6
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Karla Kyncla a živé členy rodiny
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Jiřího Dočekala
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jindřišku a Václava Šafářovy a celý rod
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara
středa
5. 6. 2024
Dobroslav / sv. Bonifác (středa 9. týdne v mezidobí) Texty: 2Tim 1,1-3.6-12 // Zl 123 // Mk 12,18-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za Annu Kovářovou a Boží požehnáni pro celou rodinu
čtvrtek
6. 6. 2024
Norbert / sv. Norbert (čtvrtek 9. týdne v mezidobí) Texty: 2Tim 2,8-15 // Zl 25 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
Pravidelná setkávání
Pastorační rada
18:30 |fara
pátek
7. 6. 2024
Iveta/Slavoj / sv. Robert (Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova) Texty: Oz 11,1.3-4.8c-9 // Iz 12,2-3.4bcd.5-6 // Ef 3,8-12.14-19 // Jan 19,31-37
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Radiměřských
Pobožnosti
Prvopáteční adorace
17:00 - 17:55 |Sv. Jakub
sobota
8. 6. 2024
Medard / sv. Medard (Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie) Texty: Iz 61,9-11 // 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd // Ef 3,8-12.14-19 // Lk 2,41-51
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna a vnoučata
neděle
9. 6. 2024
Stanislava / sv. Efrém Syrský (10. neděle v mezidobí) Texty: Gn 3,9-15 // Zl 130(129) // 2Kor 4,13-5,1 // Mk 3,20-35
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Růženu Petržálkovou, rodinu Petržálkovu a Horákovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za Bohumila Procházku a jeho rodinu
středa
12. 6. 2024
Antonie / sv. Jan z Fakunda (středa 10. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 18,20-39 // Zl 16 // Mt 5,17-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
13. 6. 2024
Antonín / sv. Antonín z Padovy (čtvrtek 10. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 18,41-46 // Zl 65 // Mt 5,20-26
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | na poděkování za 15 let společného života s prosbou dál překonávat překážky vždy s pomocí Boží a za nalezení správné cesty k vytouženému miminku
pátek
14. 6. 2024
Roland / sv. Anastáz (pátek 10. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 19,9a.11-16 // Zl 27 // Mt 5,27-32
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za zemřelé rodiče Bulvovi a živé členy toho rodu
sobota
15. 6. 2024
Vít / sv. Vít (sobota 10. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 19,19-21 // Zl 16 // Mt 5,33-37
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Findejsovy, Červených a Svobodovy
neděle
16. 6. 2024
Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk) (11. neděle v mezidobí) Texty: Ez 17,22-24 // Zl 92(91) // 2Kor 5,6-10 // Mk 4,26-34
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
19. 6. 2024
Leoš / sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald (středa 11. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 2,1.6-14 // Zl 31 // Mt 6,1-6.16-18
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za živé i zemřelé z rodů Šafářových a Šmídových.
čtvrtek
20. 6. 2024
Květa / sv. Silverius (čtvrtek 11. týdne v mezidobí) Texty: Sir 48,1-15(rec.1-14) // Zl 97 // Mt 6,7-15
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
Pobožnosti
Modlitba za Ukrajinu
18:00 |Sv. Jakub
sobota
22. 6. 2024
Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More (sobota 11. týdne v mezidobí) Texty: 2Kron 24,17-25 // Zl 89 // Mt 6,24-34
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar života a Boží požehnání do dalších let
Akce
"Přespávačka"
0:00 - 10:00 |fara
neděle
23. 6. 2024
Zdeňka / sv. Josef Cafasso (12. neděle v mezidobí) Texty: Job 38,1.8-11 // Zl 107(106) // 2Kor 5,14-17 // Mk 4,35-41
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar společného života
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za pořadatele a živé i zemřelé účastníky Běhu naděje v Poličce
středa
26. 6. 2024
Adriana / sv. Jan a Pavel (středa 12. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 22,8-13;23,1-3 // Zl 119 // Mt 7,15-20
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
27. 6. 2024
Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský (čtvrtek 12. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 24,8-17 // Zl 79 // Mt 7,21-29
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
28. 6. 2024
Lubomír / sv. Irenej (Lubomír) (pátek 12. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 25,1-12 // Zl 137 // Mt 8,1-4
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
29. 6. 2024
Petr a Pavel / Slavnost sv. Petra a Pavla Texty: Sk 12,1-11 // Zl 34(33) // 2Tim 4,6-8.17-18 // Mt 16,13-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
30. 6. 2024
Šárka / sv. prvomučedníci římští (13. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 1,13-15;2,23-24 // Zl 30(29) // 2Kor 8,7.9.13-15 // Mk 5,21-43
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Paclíkovu
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za dar víry pro vnoučata

červenec

pátek
5. 7. 2024
Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů / Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Texty: Iz 61,1-3a // Zl 117(116) // 2Kor 4,1-2.5-7 // Lk 10,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál |
sobota
6. 7. 2024
Státní svátek - Mistr Jan Hus / sv. Marie Gorettiová (sobota 13. týdne v mezidobí) Texty: Am 9,11-15 // Zl 85,9.11-12.13-14 // Mt 9,14-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna Pavla, bratra Františka a za živé a zemřelé členy rodiny Boštíkovy a Jílkovy
Akce
Chaloupka
celý den
neděle
7. 7. 2024
Bohuslava / sv. Wilibald (14. neděle v mezidobí) Texty: Ez 2,2-5 // Zl 123(122) // 2Kor 12,7-10 // Mk 6,1-6
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Groulíkovy
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Akce
Chaloupka
celý den
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
10:40 |fara
pondělí
8. 7. 2024
Akce
Chaloupka
celý den
úterý
9. 7. 2024
Akce
Chaloupka
celý den
středa
10. 7. 2024
Akce
Chaloupka
celý den
čtvrtek
11. 7. 2024
Akce
Chaloupka
celý den
pátek
12. 7. 2024
Bořek / sv. Jan Qualbert (pátek 14. týdne v mezidobí) Texty: Oz 14,2-10 // Zl 51 // Mt 10,16-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Akce
Chaloupka
celý den
sobota
13. 7. 2024
Markéta / sv. Jindřich (sobota 14. týdne v mezidobí) Texty: Iz 6,1-8 // Zl 93 // Mt 10,24-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Akce
Chaloupka
celý den
neděle
14. 7. 2024
Karolína / bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis (15. neděle v mezidobí) Texty: Am 7,12-15 // Zl 85(84) // Ef 1,3-14 // Mk 6,7-13
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé rodiče Andrlíkovy a Vlkovy a za požehnání pro děti a vnoučata
pátek
19. 7. 2024
Čeněk / sv. Makrina (pátek 15. týdne v mezidobí) Texty: Iz 38,1-6.21-22.7-8 // Iz 38 // Mt 12,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání
sobota
20. 7. 2024
Ilja / sv. Eliáš (sobota 15. týdne v mezidobí) Texty: Mich 2,1-5 // Zl 10 // Mt 12,14-21
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
21. 7. 2024
Vítězslav / sv. Vavřinec z Brindisi (16. neděle v mezidobí) Texty: Jer 23,1-6 // Zl 23(22) // Ef 2,13-18 // Mk 6,30-34
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar života dětí a vnoučat
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
26. 7. 2024
Anna / sv. Jáchym a Anna (pátek 16. týdne v mezidobí) Texty: Jer 3,14-17 // Jer 31 // Mt 13,18-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
27. 7. 2024
Věroslav / sv. Gorazd a druhové (sobota 16. týdne v mezidobí) Texty: Jer 7,11-11 // Zl 84 // Mt 13,24-30
bohoslužba
07:00 | Sv. Anna | Kancionál | za živé i zemřelé z rodiny Kapounovy
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
28. 7. 2024
Viktor / sv. Nazarius a Celsus (17. neděle v mezidobí) Texty: 2Kral 4,42-44 // Zl 145(144) // Ef 4,1-6 // Jan 6,1-15
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Jílkovu a celý rod
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Smolu, jeho rod a všechny dobrodince kostela
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
10:40 |fara

srpen

pátek
2. 8. 2024
Gustav / sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard (pátek 17. týdne v mezidobí) Texty: Jer 26,1-9 // Zl 69 // Mt 13,54-58
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let společného života
sobota
3. 8. 2024
Miluše / sv. Lydie (sobota 17. týdne v mezidobí) Texty: Jer 26,11-16.24 // Zl 69 // Mt 14,1-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
4. 8. 2024
Dominik / sv. Jan Maria Vianney (18. neděle v mezidobí) Texty: Ex 16,2-4.12-15 // Zl 78(77) // Ef 4,17.20-24 // Jan 6,24-35
bohoslužba
08:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
10:30 | kaple Panny Marie Sněžné na Baldě | Kancionál | za živé a zemřelé poutníky
pátek
9. 8. 2024
Roman / Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže Texty: 1Petr 4,12-19 // Zl 31 // Lk 9,23-26
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
10. 8. 2024
Vavřinec / Svátek sv. Vavřince Texty: 2Kor 9,6-10 // Zl 112(111) // Jan 12,24-26
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
11. 8. 2024
Zuzana / sv. Klára (19. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 19,4-8 // Zl 34(33) // Ef 4,30-5,2 // Jan 6,41-51
bohoslužba
08:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:00 | Sv. Vavřinec v Květné | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Květná
pátek
16. 8. 2024
Jáchym / sv. Štěpán (pátek 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 16,1-15.60.63 // Iz 12 // Mt 19,3-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
17. 8. 2024
Petra / sv. Myron (sobota 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 18,1-10.13b.30-32 // Zl 51 // Mt 19,13-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
18. 8. 2024
Helena / sv. Helena (20. neděle v mezidobí) Texty: Pr 9,1-6 // Zl 34(33) // Ef 5,15-20 // Jan 6,51-58
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelé rodiče Dvořákovy a celý rod
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jiřího a Luboše Martinů a jejich rodiny
pátek
23. 8. 2024
Sandra / sv. Růžena z Limy (pátek 20. týdne v mezidobí) Texty: Ez 37,1-14 // Zl 107 // Mt 22,34-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
24. 8. 2024
Bartoloměj / Svátek sv. Bartoloměje apoštola Texty: Zj 21,9b-14 // Zl 145(144) // Jan 1,45-51
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava a Anežku Bartošovy a za živé a zemřelé příbuzné
neděle
25. 8. 2024
Radim / sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové (21. neděle v mezidobí) Texty: Joz 24,1-2a.15-17.18b // Zl 34(33) // Ef 5,21-32 // Jan 6,60-69
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče a prarodiče Hegerovy
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
30. 8. 2024
Vladěna / sv. Fiakr (pátek 21. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 1,17-25 // Zl 33 // Mt 25,1-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
31. 8. 2024
Pavlína / sv. Rajmund (sobota 21. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 1,26-31 // Zl 33 // Mt 25,14-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé Karla a Marii Špidlenovy a jejich syna Evžena

září

neděle
1. 9. 2024
Linda, Samuel / sv. Jiljí (22. neděle v mezidobí) Texty: Dt 4,1-2.6-8 // Zl 15(14) // Jak 1,17-18.21b-22.27 // Mk 7,1-8.14-15.21-23
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boží požehnaní pro školáky, studenty a všechny, kdo se budou starat o jejich výuku a výchovu v novém školním roce
středa
4. 9. 2024
Jindřiška / sv. Růžena z Viterba (středa 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 3,1-9 // Zl 33 // Lk 4,38-44
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
6. 9. 2024
Boleslav / sv. Magnus (pátek 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 4,1-5 // Zl 37 // Lk 5,33-39
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu a usmíření
sobota
7. 9. 2024
Regína / sv. Melichar Grodecký (sobota 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 4,6-15 // Zl 145 // Lk 6,1-5
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela a duše v očistci
neděle
8. 9. 2024
Mariana / Svátek Narození Panny Marie (23. neděle v mezidobí) Texty: Iz 35,4-7a // Zl 146(145) // Jak 2,1-5 // Mk 7,31-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Jiřího Dočekala, rodinu Dočekalovu a Kadlecovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 80 let života
středa
11. 9. 2024
Denisa / sv. Emil (středa 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 7,25-31 // Zl 45 // Lk 6,20-26
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
13. 9. 2024
Lubor / sv. Jan Zlatoústý (pátek 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 9,16-19.22b-27 // Zl 84 // Lk 6,39-42
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
14. 9. 2024
Radka / Svátek Povýšení sv. kříže (Svátek Povýšení sv. kříže) Texty: Nm 21,4b-9 // Zl 78(77) // Flp 2,6-11 // Jan 3,13-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Svobodovy a Stříteřských
neděle
15. 9. 2024
Jolana / Panna Maria Bolestná (24. neděle v mezidobí) Texty: Iz 50,5-9a // Zl 116(114) // Jak 2,14-18 // Mk 8,27-35
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na úmysl dárce
středa
18. 9. 2024
Kryštof / sv. Josef Kupertinský (středa 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 12,31-13,13 // Zl 33 // Lk 7,31-35
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 9. 2024
Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové (pátek 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 15,12-20 // Zl 17 // Lk 8,1-3
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
21. 9. 2024
Matouš / Svátek sv. Matouše Texty: Ef 4,1-7.11-13 // Zl 19(18) // Mt 9,9-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, syna, dceru a vnučku
neděle
22. 9. 2024
Darina / sv. Mořic a druhové (25. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 2,12a.17-20 // Zl 54(53) // Jak 3,16-4,3 // Mk 9,30-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za společné roky manželství a děti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Krištofovy a Pospíšilovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
25. 9. 2024
Zlata / sv. Kleofáš (středa 25. týdne v mezidobí) Texty: Pr 30,5-9 // Zl 119 // Lk 9,1-6
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za syna Petra a rodiny Kozlovy a Slámovy, živé i zemřelé
pátek
27. 9. 2024
Jonáš / sv. Vincenc z Paula (pátek 25. týdne v mezidobí) Texty: Kaz 3,1-11 // Zl 144 // Lk 9,18-22
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohumila Kováře a Boží požehnáni pro celou rodinu
sobota
28. 9. 2024
Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava Texty: Mdr 6,9-21 // 1Kron 29 // 1Petr 1,3-6;2,21b-24 // Mt 16,24-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží vedení do dalších let
neděle
29. 9. 2024
Michal / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (26. neděle v mezidobí) Texty: Nm 11,25-29 // Zl 19(18) // Jak 5,1-6 // Mk 9,38-43.45.47-48
bohoslužba
07:30 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé rodiče, bratra Jana a duše v očistci
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zdraví v rodinách
bohoslužba
10:30 | Sv. Michael | Kancionál | za Jaroslava Jandla, jeho rodiče a bratra

říjen

středa
2. 10. 2024
Olívie, Oliver / sv. andělé strážní Texty: Ex 23,20-23a // Zl 91 // Mt 18,1-5.10
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
4. 10. 2024
František / sv. František z Assisi (pátek 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 38,1.12-21;40,3-5 // Zl 139 // Lk 10,13-16
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
5. 10. 2024
Eliška / sv. Palmác (sobota 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 42,1-3.5-6.12-16 // Zl 119 // Lk 10,17-24
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
6. 10. 2024
Hanuš / sv. Bruno (27. neděle v mezidobí) Texty: Gn 2,18-24 // Zl 128(127) // Zid 2,9-11 // Mk 10,2-16
bohoslužba
14:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Akce
Farní den
14:00 |Sv. Jakub, fara, farní zahrada
středa
9. 10. 2024
Štefan, Sára / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard (středa 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 2,1-2.7-14 // Zl 117 // Lk 11,1-4
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
11. 10. 2024
Andrej / sv. German (pátek 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,7-14 // Zl 111 // Lk 11,15-26
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
12. 10. 2024
Marcel / sv. Radim (sobota 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,22-29 // Zl 105 // Lk 11,27-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar manželství s prosbou o sílu přijímat vše s důvěrou z rukou Božích
neděle
13. 10. 2024
Renáta / sv. Eduard (28. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 7,7-11 // Zl 90(89) // Zid 4,12-13 // Mk 10,17-30
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar společného života
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
16. 10. 2024
Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque (středa 28. týdne v mezidobí) Texty: Gal 5,18-25 // Zl 1 // Lk 11,42-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
19. 10. 2024
Michaela / sv. Izák Jogues a druhové (sobota 28. týdne v mezidobí) Texty: Ef 1,15-23 // Zl 8 // Lk 12,8-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Větrovského, za živé a zemřelé z jeho rodiny
neděle
20. 10. 2024
Vendelín / sv. Irena (29. neděle v mezidobí) Texty: Iz 53,10-11 // Zl 33(32) // Zid 4,14-16 // Mk 10,35-45
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
23. 10. 2024
Teodor / sv. Jan Kapistránský (středa 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 3,2-12 // Iz 12 // Lk 12,39-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
25. 10. 2024
Beáta / sv. Kryšpín (pátek 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 4,1-6 // Zl 24 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
26. 10. 2024
Erik / sv. Rustik (sobota 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 4,7-16 // Zl 122 // Lk 13,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana a Marii Procházkovy a živé a zemřelé toho rodu
neděle
27. 10. 2024
Šarlota, Zoe / sv. Frumencius (30. neděle v mezidobí) Texty: Jer 31,7-9 // Zl 126(125) // Zid 5,1-6 // Mk 10,46-52
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Prokůpkovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let manželství, děti a vnoučata
bohoslužba
15:00 | Nejsvětější Trojice v Modřeci | Kancionál |
středa
30. 10. 2024
Tadeáš / sv. Marcel (středa 30. týdne v mezidobí) Texty: Ef 6,1-9 // Zl 145 // Lk 13,22-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat

listopad

pátek
1. 11. 2024
Felix / Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
2. 11. 2024
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Texty: Mdr 3,1-9 // Žl 116 // Rim 8,14-23 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Kotkovy a jejich rodiče
neděle
3. 11. 2024
Hubert / sv. Martin de Porres (31. neděle v mezidobí) Texty: Dt 6,2-6 // Zl 18(17) // Zid 7,23-28 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance a rodinu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar křtu
pondělí
4. 11. 2024
Karel / sv. Karel Boromejský (pondělí 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,1-4 // Zl 131 // Lk 14,12-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé z rodiny Češkovy, Holubovy, Velebovy a za duše v očistci
úterý
5. 11. 2024
Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta (úterý 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,5-11 // Zl 22 // Lk 14,15-24
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
středa
6. 11. 2024
Liběna / sv. Leonard (Linhart) (středa 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,12-18 // Zl 27 // Lk 14,25-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
7. 11. 2024
Saskie / sv. Wilibrord (čtvrtek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,3-8a // Zl 105 // Lk 15,1-10
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
8. 11. 2024
Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír) (pátek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,17-4,1 // Zl 122 // Lk 16,1-8
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | rytmika | na poděkování za 29 let života s prosbou o Boží požehnání
sobota
9. 11. 2024
Bohdan / Svátek Posvěcení lateránské baziliky Texty: Ez 47,1-2.8-9.12 // Zl 46(45) // 1Kor 3,9c-11.16-17 // Jan 2,13-22
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Petra a za živé a zemřelé členy rodiny Kozlovy a Jílkovy a za duše v očistci
neděle
10. 11. 2024
Evžen / sv. Lev Veliký (32. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 17,10-16 // Zl 146(145) // Zid 9,24-28 // Mk 12,38-44
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Broklovu a Stodolovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Křivku a rodiče z obojí strany
středa
13. 11. 2024
Tibor / Svátek sv. Anežky České Texty: Kol 3,12-17 // Zl 103 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelé členy rodiny Klimešovy, Říhovy a Šindelářovy
pátek
15. 11. 2024
Leopold / sv. Albert Veliký (pátek 32. týdne v mezidobí) Texty: 2Jan 4-9 // Zl 119 // Lk 17,26-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
16. 11. 2024
Otmar / sv. Markéta Skotská (sobota 32. týdne v mezidobí) Texty: 3Jan 5-8 // Zl 112 // Lk 18,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
neděle
17. 11. 2024
Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská (33. neděle v mezidobí) Texty: Dan 12,1-3 // Zl 16(15) // Zid 10,11-14.18 // Mk 13,24-32
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boženu a Jaroslava Vávrovy a rodiny dcer
středa
20. 11. 2024
Nikola / sv. Felix z Valois (středa 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 4,1-11 // Zl 150 // Lk 19,11-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
22. 11. 2024
Cecílie / sv. Cecílie (pátek 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 10,8-11 // Zl 119 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
23. 11. 2024
Klement / sv. Klement I. (sobota 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 11,4-12 // Zl 144 // Lk 20,27-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Kateřinu a Jiřího Hamáčkovy a opuštěné děti
neděle
24. 11. 2024
Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové (Slavnost Ježíše Krista Krále) Texty: Dan 7,13-14 // Zl 93(92) // Zj 1,5-8 // Jan 18,33b-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Oldřicha Heyla a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Martu a Jana Bulvovy, za syna a dceru s rodinami
středa
27. 11. 2024
Xenie / sv. Virgil (středa 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 15,1-4 // Zl 98 // Lk 21,12-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
29. 11. 2024
Zina / sv. Saturnin (pátek 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 20,1-4.11-21,2 // Zl 84 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
30. 11. 2024
Ondřej / Svátek sv. Ondřeje Texty: Rim 10,9-18 // Zl 19(18) // Mt 4,18-22
bohoslužba
09:00 | kaple na radnici | Kancionál | za vedení města
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti

prosinec

neděle
1. 12. 2024
Iva / sv. Edmund Kampián (1. neděle adventní) Texty: Jer 33,14-16 // Zl 25(24) // 1Sol 3,12-4,2 // Lk 21,25-28.34-36
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Karla Švejdu a živé z této rodiny
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
pondělí
2. 12. 2024
Blanka / sv. Bibiána (pondělí 1. adventního týdne) Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122 // Mt 8,5-11
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
4. 12. 2024
Barbora / sv. Jan Damašský, sv. Barbora (středa 1. adventního týdne) Texty: Iz 25,6-10a // Zl 23 // Mt 15,29-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
6. 12. 2024
Mikuláš / sv. Mikuláš (pátek 1. adventního týdne) Texty: Iz 29,17-24 // Zl 27 // Mt 9,27-31
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
7. 12. 2024
Benjamín / sv. Ambrož (sobota 1. adventního týdne) Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
8. 12. 2024
Květoslava / 2.neděle adventní (2. neděle adventní) Texty: Bar 5,1-9 // Zl 126(125) // Flp l,4-6.8-11 // Lk 3,1-6
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
středa
11. 12. 2024
Dana / sv. Damas I. (Hostivít) (středa 2. adventního týdne) Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
13. 12. 2024
Lucie / sv. Lucie (Světluše) (pátek 2. adventního týdne) Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za syna
sobota
14. 12. 2024
Lýdie / sv. Jan od Kříže (sobota 2. adventního týdne) Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání a zdraví pro celou rodinu
neděle
15. 12. 2024
Radana / sv. Valerián (3. neděle adventní) Texty: Sof 3,14-18a // Iz 12 // Flp 4,4-7 // Lk 3,10-18
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Stodolovu s prosbou o Boží požehnání do všech rodin
pondělí
16. 12. 2024
Albína / sv. Adelhaida (Adéla) (pondělí 3. adventního týdne) Texty: Nm 24,2-7.15-17a // Zl 25 // Mt 21,23-27
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
18. 12. 2024
Miloslav / sv. Rufus a Zosim Texty: Jer 23,5-8 // Zl 72 // Mt 1,18-24
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 12. 2024
Dagmar / sv. Dominik Siloský Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za život
sobota
21. 12. 2024
Natálie / sv. Petr Kanisius Texty: Pis 2,8-14 // Zl 33 // Lk 1,39-45
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, syna, dceru a vnučku
neděle
22. 12. 2024
Šimon / sv. Servul (4. neděle adventní) Texty: Mich 5,1-4a // Zl 80(79) // Zd 10,5-10 // Lk 1,39-45
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Jana Kastnera
pondělí
23. 12. 2024
Vlasta / sv. Jan Kentský Texty: Mal 3,1-4.23-24 // Zl 25 // Lk 1,57-66
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
24. 12. 2024
Adam a Eva / Štědrý den Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 // Zl 89 // Lk 1,67-79
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | rytmika | za živou víru v poličských rodinách
bohoslužba
21:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
pátek
27. 12. 2024
Žaneta / sv. Jan Evangelista (Svátek sv. Jana Evangelisty) Texty: 1Jan 1,1-4 // Zl 97(96) // Jan 20,2-8
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
28. 12. 2024
Bohumila / sv. Betlémské děti, mučedníci (Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků) Texty: 1Jan 1,5-2,2 // Zl 124(123) // Mt 2,13-18
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za smysl života
neděle
29. 12. 2024
Judita / sv. Tomáš Becket (Svátek Svaté rodiny) Texty: Sir 3,3-7.14-17a // Zl 128(127) // Kol 3,12-21 // Lk 2,41-52
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
31. 12. 2024
Silvestr / sv. Silvestr Texty: 1Jan 2,18-21 // Zl 96 // Jan 1,1-18
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok