MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

prosinec

pátek
8. 12. 2023
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Koinonie | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
Pravidelná setkávání
Sboreček
15:45 - 16:30 |Jordán
Pravidelná setkávání
Scholička I a II
16:30 |fara
sobota
9. 12. 2023
1. týden adventní Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 20:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
10. 12. 2023
2. neděle adventní Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Ryšavých, kteří se po čtyřiceti letech sešli na věčnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Hosana 1 | za manžela a Boží požehnaní pro celou rodinu
Akce
Adventní jarmark
8:15 - 12:00 |fara
pondělí
11. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Iz 35,1-10 // Zl 85 // Lk 5,17-26
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
12. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Iz 40,1-11 // Zl 96 // Mt 18,12-14
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | za Boží pomoc v nemoci
Pobožnosti
Adorace
6:30 - 6:55 |kaple na faře
středa
13. 12. 2023
sv. Lucie Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za rodinu s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie, dary Ducha Svatého, prohloubení víry, zdraví a dar víry pro vnoučata
čtvrtek
14. 12. 2023
sv. Jan od Kříže Texty: Iz 41,13-20 // Zl 145 // Mt 11,11-15
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | za zemřelého kamaráda
Pravidelná setkávání
Setkání maminek
9:00 - 10:30 |fara
pátek
15. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za Jiřího Tomana a rodiče
Pravidelná setkávání
Scholička I a II
15:30 - 17:30 |fara
Pravidelná setkávání
Sboreček
15:45 - 16:30 |Jordán
sobota
16. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, dceru a vnučku
Pravidelná setkávání
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 20:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
17. 12. 2023
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiny Bezděkovy, Vodvárkovy a Dobiášovy, za uzdravení maminky Marie a Boží pomoc a ochranu pro syny Vladimíra a Romana
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé rodiče Vetešníkovy, sestru Ludmilu a za duše v očistci
pondělí
18. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Jer 23,5-8 // Zl 72 // Mt 1,18-24
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Svátost smíření
Svátost smíření
úterý
19. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Sd 13,2-7.24-25a // Zl 71 // Lk 1,5-25
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | za oběti násilí
Pobožnosti
Adorace
6:30 - 6:55 |kaple na faře
Svátost smíření
Svátost smíření
Anonymní svátost smíření před Vánocemi
15:00 - 17:00 |Sv. Jakub - stará zpovědnice
středa
20. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na úmysl dárce
Svátost smíření
čtvrtek
21. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Pis 2,8-14 // Zl 33 // Lk 1,39-45
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
Svátost smíření
Pobožnosti
Modlitba za Ukrajinu
18:00 |kaple na faře
pátek
22. 12. 2023
3. týden adventní Texty: 1Sam 1,24-28 // 1Sam 2 // Lk 1,46-56
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za život
sobota
23. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Mal 3,1-4.23-24 // Zl 25 // Lk 1,57-66
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Jana Kastnera
Svátost smíření
Anonymní svátost smíření před Vánocemi
13:00 - 15:00 |Sv. Jakub - stará zpovědnice
neděle
24. 12. 2023
4. neděle adventní Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 // Zl 89(88) // Rim 16,25-27 // Lk 1,26-38
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | zpívá Scholička - rytmika koledy | za živou víru v poličských rodinách
bohoslužba
21:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
pondělí
25. 12. 2023
Slavnost Narození Páně Texty: Iz 9,1-3.5-6 // Zl 96 // Tit 2,11-14 // Lk 2,1-14
bohoslužba
00:00 | Sv. Jakub | rytmika - zpěvníček v kostele | za živé a zemřelé obyvatele města Poličky
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelou rodinu Hefkovu a Hladišovu s prosbou o Boží požehnání pro živé členy rodiny
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodu Klimešových
úterý
26. 12. 2023
Svátek sv. Štěpána Texty: Sk 6,8-10;7,54-60 // Zl 31(30) // Mt 10,17-22
bohoslužba
09:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodu Grolmusova, Feltlova a Grundlochova a za duše v očistci
bohoslužba
10:30 | Sv. Vavřinec v Květné | Kancionál | za MUDr. Václava Paclíka a Vlastu Olivovou a všechny živé a zemřelé členy rodiny
Akce
Vánoční koncert
15:30 |Sv. Jakub
středa
27. 12. 2023
Svátek sv. Jana Evangelisty Texty: 1Jan 1,1-4 // Zl 97(96) // Jan 20,2-8
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelého Jana Plíhala a živé a zemřelé toho rodu
čtvrtek
28. 12. 2023
Svátek svatých Betlémských dětí Texty: 1Jan 1,5-2,2 // Zl 124(123) // Mt 2,13-18
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
Sportovní aktivity
Farní bruslení
16:00 - 17:00 |zimní stadion v Poličce
pátek
29. 12. 2023
Vánoční oktáv Texty: 1Jan 2,3-11 // Zl 96 // Lk 2,22-35
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za smysl života
sobota
30. 12. 2023
Vánoční oktáv Texty: 1Jan 2,12-17 // Zl 96 // Lk 2,36-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání pro celou rodinu
neděle
31. 12. 2023
Svátek Svaté rodiny Texty: Gn 15,1-6;21,1-3 // Zl 105(104) // Zid 11,8.11-12.17-19 // Lk 2,22-40
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Eduarda Ptáčka a za rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok

leden

pondělí
1. 1. 2024
Nový rok / Slavnost Matky Boží Panny Marie Texty: Nm 6,22-27 // Zl 67 // Gal 4,4-7 // Lk 2,16-21
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
2. 1. 2024
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský Texty: 1Jan 2,22-28 // Zl 98 // Jan 1,19-25
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
Pobožnosti
Adorace
6:30 - 6:55 |kaple na faře
středa
3. 1. 2024
doba vánoční Texty: 1Jan 2,29-3,6 // Zl 98 // Jan 1,29-34
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
5. 1. 2024
doba vánoční Texty: 1Jan 3,11-21 // Zl 100 // Jan 1,43-51
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
Pobožnosti
Prvopáteční adorace
17:00 - 17:55 |kaple na fař
sobota
6. 1. 2024
Slavnost Zjevení Páně Texty: Iz 60,1-6 // Zl 72 // Ef 3,2-3a.5-6 // Mt 2,1-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
Akce
Živý betlém
9:00 - 9:45 |před poličskou radnicí
neděle
7. 1. 2024
Svátek Křtu Páně Texty: Iz 55,1-11 // Iz 12 // 1Jan 5,1-9 // Mk 1,6b-11
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar života a všechny členy rodiny Hruškovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika - zpěvníček v kostele | za zemřelou Zdeňku Kastnerovou
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara
úterý
9. 1. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
10. 1. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za požehnaný věk s prosbou o milost pro další dny
pátek
12. 1. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
13. 1. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 20:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
14. 1. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
úterý
16. 1. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
17. 1. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
18. 1. 2024
Pravidelná setkávání
Pastorační rada
18:30 |fara
pátek
19. 1. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
20. 1. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela a rodiče z obojí strany
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 20:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
21. 1. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za zemřelého Ing. Kastnera a rodiče
úterý
23. 1. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
24. 1. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
25. 1. 2024
Pobožnosti
Chvály
18:30 |kaple na faře
pátek
26. 1. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
27. 1. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 20:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
28. 1. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Drahošovy, Lukáškovy a Němcovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
úterý
30. 1. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
31. 1. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat

únor

pátek
2. 2. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
3. 2. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
4. 2. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Juklovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | na poděkování za dar života a přijaté milosti s prosbou o požehnání do dalších let
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara
úterý
6. 2. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
7. 2. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
9. 2. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
10. 2. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana Procházku a jeho rodinu
neděle
11. 2. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance, živé a zemřelé členy rodiny Pechancovy a Šauerovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
13. 2. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
14. 2. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za plodné prožití doby postní v poličské farnosti
pátek
16. 2. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
17. 2. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
18. 2. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
úterý
20. 2. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
21. 2. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
23. 2. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
24. 2. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
25. 2. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Andrlíkovy a ostatní členy rodiny
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
úterý
27. 2. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
28. 2. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat

březen

pátek
1. 3. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
2. 3. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
3. 3. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za zemřelého Josefa Řehůřka
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara
úterý
5. 3. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
6. 3. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
8. 3. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
9. 3. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Elišku Lorencovou, syna Lukáše a všechny živé a zemřelé z rodiny
neděle
10. 3. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana Bulvu, za živé a zemřelé toho rodu
úterý
12. 3. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
13. 3. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
15. 3. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za živé a zemřelé z rodu Trávníčkových a Killarových
sobota
16. 3. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jiřího Svobodu a děti s rodinami
neděle
17. 3. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za zemřelého Josefa Klímu a za živé členy rodiny
úterý
19. 3. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
20. 3. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
22. 3. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
23. 3. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
24. 3. 2024
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelou Marii Juklovou
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
úterý
26. 3. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
27. 3. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
28. 3. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
29. 3. 2024
bohoslužba
15:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
30. 3. 2024
bohoslužba
19:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé poličské kněze
neděle
31. 3. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelou Magdalénu Drahošovou
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat

duben

pondělí
1. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
2. 4. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
3. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
5. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
6. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Antonína Navrátila
neděle
7. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Štěpánkovu a Betkovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za bratra a prarodiče
pondělí
8. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
9. 4. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
10. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 8o let požehnaného života
pátek
12. 4. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy rodiny Dvořákovy a Balášovy
sobota
13. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
14. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | na úmysl dárce
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé z rodiny Knytlovy a Zřídkaveselých
úterý
16. 4. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
17. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
19. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
20. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
21. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Stodolovy
úterý
23. 4. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
24. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
26. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna Petra a rodiny Kozlovy a Slámovy, živé i zemřelé
sobota
27. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
28. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí a za poutníky
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti
úterý
30. 4. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat

květen

středa
1. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
3. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
4. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
5. 5. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Hruškovy, Cajzlovy, Šmerdovy, Velebovy, Málkovy a Špačkovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Josefa Křivku, manželku a dcery s rodinami
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara
úterý
7. 5. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
8. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
10. 5. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
11. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Zdenu Kuklovou, rodiče, bratra a dceru
neděle
12. 5. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
úterý
14. 5. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
15. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
17. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
18. 5. 2024
bohoslužba
21:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
19. 5. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Ivanu Lichtágovou, živé a zemřelé členy rodiny
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál |
úterý
21. 5. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
22. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
24. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
25. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
26. 5. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál |
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Františka Pospíšila, a rodiny Pospíšilovy a Terenovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
15:00 | Nejsvětější Trojice v Modřeci | Kancionál |
úterý
28. 5. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
29. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
31. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat

červen

sobota
1. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
2. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
4. 6. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
5. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za Annu Kovářovou a Boží požehnáni pro celou rodinu
pátek
7. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Radiměřských
sobota
8. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna a vnoučata
neděle
9. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Růženu Petržálkovou, rodinu Petržálkovu a Horákovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za Bohumila Procházku a jeho rodinu
úterý
11. 6. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
12. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
14. 6. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
15. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
16. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál |
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál |
úterý
18. 6. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
19. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
21. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál |
sobota
22. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
23. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar společného života
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za pořadatele a živé i zemřelé účastníky Běhu naděje v Poličce
úterý
25. 6. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
26. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
28. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
29. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
30. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za dar víry pro vnoučata

srpen

sobota
31. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé Karla a Marii Špidlenovy a jejich syna Evžena

září

neděle
1. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boží požehnaní pro školáky, studenty a všechny, kdo se budou starat o jejich výuku a výchovu v novém školním roce
úterý
3. 9. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
4. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
6. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
7. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
8. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
10. 9. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
11. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
13. 9. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
14. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
15. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na úmysl dárce
úterý
17. 9. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
18. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
21. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, syna, dceru a vnučku
neděle
22. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
24. 9. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
25. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za syna Petra a rodiny Kozlovy a Slámovy, živé i zemřelé
pátek
27. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohumila Kováře a Boží požehnáni pro celou rodinu
sobota
28. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
29. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jaroslava Jandla, jeho rodiče a bratra

říjen

úterý
1. 10. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
2. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
4. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
5. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
6. 10. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelé rodiče Juklovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
8. 10. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
9. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
11. 10. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
12. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar manželství s prosbou o sílu přijímat vše s důvěrou z rukou Božích
neděle
13. 10. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar společného života
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
15. 10. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
16. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
19. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Větrovského, za živé a zemřelé z jeho rodiny
neděle
20. 10. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
22. 10. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
23. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
25. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
26. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana a Marii Procházkovy a živé a zemřelé toho rodu
neděle
27. 10. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Prokůpkovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
15:00 | Nejsvětější Trojice v Modřeci | Kancionál |
úterý
29. 10. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
30. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat

listopad

pátek
1. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
2. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Kotkovy a jejich rodiče
neděle
3. 11. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance a rodinu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar křtu
pondělí
4. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
5. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
středa
6. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
7. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
8. 11. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | rytmika | na poděkování za 29 let života s prosbou o Boží požehnání
sobota
9. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
10. 11. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Křivku a rodiče z obojí strany
úterý
12. 11. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
13. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
15. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
16. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
neděle
17. 11. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
19. 11. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
20. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
22. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
23. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Kateřinu a Jiřího Hamáčkovy a opuštěné děti
neděle
24. 11. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Oldřicha Heyla a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Martu a Jana Bulvovy, za syna a dceru s rodinami
úterý
26. 11. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
27. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
29. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
30. 11. 2024
bohoslužba
09:00 | kaple na radnici | Kancionál | za vedení města
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti

prosinec

neděle
1. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pondělí
2. 12. 2024
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
3. 12. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
4. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
6. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
7. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
8. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
úterý
10. 12. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
11. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
13. 12. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za syna
sobota
14. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání a zdraví pro celou rodinu
neděle
15. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Stodolovu s prosbou o Boží požehnání do všech rodin
pondělí
16. 12. 2024
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
17. 12. 2024
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
18. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za život
sobota
21. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, syna, dceru a vnučku
neděle
22. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Jana Kastnera
pondělí
23. 12. 2024
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
24. 12. 2024
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | rytmika | za živou víru v poličských rodinách
bohoslužba
21:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
pátek
27. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
28. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
29. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
31. 12. 2024
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok