MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Fara

Poličská fara neboli děkanství, jak by řekli staromilci, patrioti a památkáři, je patrová barokní stavba z r. 1711 na místě středověké fary, s klasicistní fasádou, uzavírající prostor náměstí u kostela sv. Jakuba. Ve městě ojediněle dochovaná barokní stavba s původní dispozicí. Průčelí je v patře i přízemí pětiosé, členěné průběžnými pilastry, ve středu mělký rizalit. Dvůr je na západě uzavřen městskou hradbou s věží (majetek města). Ke hradbě je přizděn přístavek s valenou klenbou s výsečemi. Masivní hradbou prochází malý (barokní?) průchod do parkánu, který sloužil jako děkanský sad. Objekt je nedílnou součástí historie města. Významným způsobem utváří kostelní náměstí. Většina prostorů si uchovává původní barokní charakter. Šířková dispozice je v Poličce uvnitř hradeb ojedinělá.  

To jsme nechali promluvit památkový katalog. A nyní přepneme znovu do lidské řeči. Fara neslouží jen jako byt faráře a místo pro farní kancelář, ale také jako jedno z míst, kde farnost žije, ať je to při setkáváních, ať je to při farních kavárnách, ať je to při návštěvě farní knihovny nebo posezení po úklidu kostela.

Kromě toho slouží fara také jako bohoslužebný prostor díky kapli zasvěcené Neposkvrněnému srdci Panny Marie v přízemí, již zbudoval P. Rudolf Zahálka, který se o rekonstrukci celého děkanství hojně zasloužil. Současná podoba kaple pochází z roku 2018 a je zásluhou především Jakuba Klimeše.

foto: Jakub Klimeš
dnes
neděle 19. květen 2024
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
zítra
pondělí 20. květen 2024
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pondělí 7. týdne v mezidobí)
Texty: Jak 3,13-18 // Zl 19 // Mk 9,14-29
pozítří
úterý 21. květen 2024
sedmý týden v mezidobí
Texty: Jak 4,1-10 // Zl 55 // Mk 9,30-37
zobrazit další