MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Fara

Poličská fara neboli děkanství, jak by řekli staromilci, patrioti a památkáři, je patrová barokní stavba z r. 1711 na místě středověké fary, s klasicistní fasádou, uzavírající prostor náměstí u kostela sv. Jakuba. Ve městě ojediněle dochovaná barokní stavba s původní dispozicí. Průčelí je v patře i přízemí pětiosé, členěné průběžnými pilastry, ve středu mělký rizalit. Dvůr je na západě uzavřen městskou hradbou s věží (majetek města). Ke hradbě je přizděn přístavek s valenou klenbou s výsečemi. Masivní hradbou prochází malý (barokní?) průchod do parkánu, který sloužil jako děkanský sad. Objekt je nedílnou součástí historie města. Významným způsobem utváří kostelní náměstí. Většina prostorů si uchovává původní barokní charakter. Šířková dispozice je v Poličce uvnitř hradeb ojedinělá.  

To jsme nechali promluvit památkový katalog. A nyní přepneme znovu do lidské řeči. Fara neslouží jen jako byt faráře a místo pro farní kancelář, ale také jako jedno z míst, kde farnost žije, ať je to při setkáváních, ať je to při farních kavárnách, ať je to při návštěvě farní knihovny nebo posezení po úklidu kostela.

Kromě toho slouží fara také jako bohoslužebný prostor díky kapli zasvěcené Neposkvrněnému srdci Panny Marie v přízemí, již zbudoval P. Rudolf Zahálka, který se o rekonstrukci celého děkanství hojně zasloužil. Současná podoba kaple pochází z roku 2018 a je zásluhou především Jakuba Klimeše.

foto: Jakub Klimeš
dnes
pátek 8. prosinec 2023
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
sobota 9. prosinec 2023
1. týden adventní
Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
neděle 10. prosinec 2023
2. neděle adventní
Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
zobrazit další