MENU||| |||

Římskokatolická
farnost Polička

zápisník a oznámení

Vánoční dárky pro dospělé z Ukrajiny v našem městě
Oznámení 4. 12. 2023

Vánoční dárky pro dospělé z Ukrajiny v našem městě

Chystáte rádi vánoční překvapení? Chcete letos udělat radost někomu, kdo to nečeká? Být „Ježíškem“ jinde než doma? Kupte nebo vyrobte něco pěkného v hodnotě cca 250 Kč, hezky to zabalte, označte, zda je to vhodné pro ženu nebo muže, a doneste do 21. prosince na faru. Dárky budou předány dospělým z Ukrajiny při česko-ukrajinském předvánočním setkání v domě Jordán, které 22. prosince pořádá Oblastní charita Polička.

PS: nebojte, děti nebudou ošizeny, také nějaký dárek dostanou.

Živému betlému chybí postavy
Oznámení 4. 12. 2023

Živému betlému chybí postavy

V sobotu 6. ledna 2024 se bude konat tradiční Tříkrálová sbírka Charity a stalo se milým zvykem "postavit" při této příležitosti na poličském náměstí betlém. A tento Živý betlém ještě postrádá některé důležité postavy.

více
Adventní jarmark
Oznámení 2. 12. 2023

Adventní jarmark

V neděli 10. prosince po mši svaté v 7:30  a v 10:30 budou děti z naší farnosti prodávat v přízemí fary své výrobky. Smyslem této akce je umožnit dětem získat peníze vlastním přičiněním a přivydělat si třeba na nákup vánočních dárků. Tak si nezapomeňte vzít s sebou do kostela do peníze, abyste si mohli koupit něco pro radost nebo obstarat dárek pro někoho blízkého. Radost potom bude několikanásobná.

Prosincový Farní posel
Oznámení 1. 12. 2023

Prosincový Farní posel

V prosincovém čísle Farního posla najdete mnoho pozvánek na prosincové dny a také se dozvědět, co je možné se dočíst ve věroučné konstituci o Božím zjevení Dei Verbum.

Farní posel je v tištěné podobě k dostání jako obvykle v kostele a na faře.

časopis
Adventní duchovní obnova
Oznámení 1. 12. 2023

Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova bude  v sobotu 9. prosince od 14:00 do 17:30 na faře. Pozvání přijal Jiří Tengler, kazatel farního sboru Československé církve evangelické v Poličce. Tématem bude rodokmen Ježíše Krista, dějiny spásy ve starozákonních postavách. Pokud byste mohli přinést nějaké občerstvení, zapište se prosím do tabulky vzadu v kostele nebo dejte vědět pastoračním asistentkám.

Svátost smíření před Vánocemi
Oznámení 30. 11. 2023

Svátost smíření před Vánocemi

V období od 18. do 23. prosince budou mimořádné příležitosti k přijetí svátosti smíření. Bude se zpovídat jednak na faře "tváří v tvář" a jednak anonymně ve staré zpovědnici v kostele sv. Jakuba.

více
Hledají se dobrovolníci na úklid Sv. Jakuba
Oznámení 10. 11. 2023

Hledají se dobrovolníci na úklid Sv. Jakuba

Úklidová četa, která se stará o kostel sv. Jakuba, potřebuje velmi naléhavě nové členy. Proto moc prosíme ty z Vás, kdo by byli ochotni obětovat na úklid jednou měsíčně cca 1 hodinu svého času (vždy čtvrtek od 16:30), aby se přihlásili buď Marušce Leinveberové nebo ve farní kanceláři.

Poličské zvony - 40 let od pořízení
Videa 1. 11. 2023

Poličské zvony - 40 let od pořízení

Letos je to 40 let, co naše farnost pořídila nové zvony. Ve farním archivu jsme našli němé, černobílé video. Podívejte se na přivezení, svěcení i zvedání zvonů do věže.

YouTube <
dnes

pátek 8. prosinec 2023
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra

sobota 9. prosinec 2023
1. týden adventní
Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří

neděle 10. prosinec 2023
2. neděle adventní
Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
Pro turisty 22. 7. 2020

Rodná světnička B. Martinů

Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjaté unikátní, romantické, i když pro život trochu nepraktické místo - malá světnička ve věži kostela Sv. Jakuba v Poličce. Zde se 8. prosince 1890 budoucí slavný hudební skladatel...

více
Pro turisty 22. 7. 2020

Expozice: Obraz jako viděné slovo

Vedle vyhledávaných prohlídek rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba je nyní možno se podívat i na nově zbudovanou expozici – Obraz jako viděné slovo. Jde o umělecky hodnotné a dosud veřejnosti neznámé...

více
Pro turisty 22. 7. 2020

Fotografie z průběhu oprav

V průběhu oprav se střídaly různé profese, lešení rostlo a mizelo na různých místech. Během oprav byl kompletně zrenovován plášt kostela, výmalba interiéru, nová je břidlicová střecha, rozvody elektřiny i zabezpečení...

více