MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Zápis z pastorační rady farnosti z 19. ledna 2023

1) Modlitba

Zasedání bylo zahájeno půlhodinovou adorací.

 

2) Přivítání nových členů pastorační rady

V pastorační radě jsme přivítali členy vybrané otcem Tomášem po konzultaci s pastorační radou. Jsou to Kateřina Grubhofferová, Marek Kyncl a Jana Flídrová.

 

3) Aktuality

3.1) Postní duchovní obnova

Otec Tomáš by rád uspořádal celodenní postní duchovní obnovu. Členové pastorační rady navrhovali, kdo by ji mohl vést. Padla jména jako např. František Blaha, Jenda Linhart, Karel Moravec.

 

3.2) Orientace lektorů

Cílem je vybrat skupinu lektorů a uspořádat pro ně kurz (viz minulé zasedání).

 

3.3) Kalendář akcí (offline)

Alena Dvořáková vznesla na podnět farníků dotaz, zda by ve farnosti mohl být veřejně přístupný kalendář akcí, kde by byly uvedeny všechny akce ve farnosti pro daný rok. Řešili jsme, že pro některé farníky by byla vhodná papírová forma (offline) umístěná na faře. Momentálně existuje elektronická verze na farním webu, ke které se méně technicky zdatní farníci nemusí dostat.

 

3.4) Seminář o evangelizaci

 1. března od 8:30 se v Hradci Králové koná seminář o evangelizaci na téma ,,Jak dnešní lidé touží po evangeliu’’.

 

3.5) Host na Svatojakubskou pouť

Před příchodem otce Tomáše byla ve farnosti tradice zvát na Svatojakubskou pouť hosta.  Členové farní rady byli osloveni, aby zkusili vymyslet, koho bychom mohli pozvat. Padla jména jako Karel Herbst a Zdenek Wasserbauer.

Termín pouti byl zvolen na 23. červenec 2023 kvůli nepřítomnosti většiny ministrantů, zpěváků a mládeže 30. července a tradici, která praví, že pokud připadá svátek do úterý,  může se slavit předchozí neděli.

 

3.6) Farní pouť

Členové farní rady byli osloveni, aby se zamysleli, kam bychom mohli jet na farní pouť. Důležitý parametr byl dvouhodinový dojezd. 

Navrhovaná místa: 

 • Vranov (mariánské poutní místo + křížová cesta)
 • Králíky (byli jsme tam před sedmi lety)
 • Neratov (ten se prý teď stále opravuje)

        Otec Tomáš se zeptá, jak to tam vypadá.

 • Bílá Voda (u Neratova)

 

3.7) Kolečko

Odevšad se snesla pochvala na živý betlém.

 

4) Hlavní téma

Zhodnocení dotazníku farnosti z minulého roku.

 

4.1) Ve farnosti bych rád…

 

Lidé by měli zájem o více přednášek a biblické hodiny.

Otec Tomáš není zatím pravděpodobně schopen je z časových důvodů zajistit. Pokud by měl někdo zájem, bude rád, kdyby biblické hodiny vedl někdo z farnosti.

 

Lidé by ocenili více neformálních společenských akcí.

Pokusíme se obnovit Svatomichaelské odpoledne, a to v takovém formátu, aby bylo atraktivní pro více lidí.

Jordánský ples by se mohl více sblížit s farností, aby se z něho stal ples farnosti. Byl vznesen návrh, že by mládež z farnosti mohla připravit nějaké předtančení. Farní rada by ráda pozvala na ples všechny členy farnosti.

Dále by mohly být obnoveny přednášky ve spolkovém domě Jordán.

Společenskou akcí je také farní den.

 

Farníci by rádi měli více společenství.

Nejlepší možností by byly malé skupinky, kde by lidé mohli sdílet svůj život, své náboženství. 

Ve farnosti funguje manželské společenství (dvě skupiny), modlitba matek (dvě skupiny), modlitba růžence na faře, modlitby otců…

Členové farní rady řešili, jak podnítit lidi, aby se scházeli.. V anketě se takto vyjádřilo 16 lidí. Byl vznesen návrh, že by se lidé, kteří by o to měli zájem, mohli sejít na faře a takto nechat nějaké společenství vzniknout. 

Další návrh byla tzv. modlitební pohotovost. Ve farnosti je několik skupinek, které se pravidelně scházejí za účelem modlitby. Padl návrh, že by se lidé mohli modlit na aktuální potřeby (např. prosby vhozené do krabice umístěné v kostele).

 

4.2) Rád bych byl, aby farnost byla…

Panuje názor, že není potřeba farnost více propagovat na elektronických platformách. Stačí, co se v současné době dělá. Pokud by o to měl někdo zájem, bylo by  to dobré, ale podle většiny členů farní rady není potřeba se tomu víc věnovat.

 

4.3) Ozvučení kostela sv. Jakuba

Polovina farníků v kostele relativně špatně slyší. Akustika v kostele je špatná. Podle názoru Vojtěcha Klimeše se jedná o drahé řešení s nejistým výsledkem. Nejde pouze o reproduktory a zesilovače, ale i o instalaci v kostele, která tlumí zvuk.

Problém je mnoho reproduktorů relativně špatně umístěných, které se navzájem ruší. 

Možná by bylo možné zakoupit zařízení v ceně asi 500 tisíc, ale není jisté, o kolik by se zvuk zlepšil.

Další názor byl, zda není problém jenom v nezkušenosti lektorů. 

Snad by mohl pomoci koberec.

 

4.4) Ekonomika farnosti

Relativně velká část farnosti by byla ráda informována o ekonomice farnosti. Otec Tomáš se snaží vést finance transparentně, ale zabírá mu to hodně času.

 

4.5) Ve farnosti mě mrzí/mi chybí…

Členové farní rady se vyjadřovali k věcem, které by mohly být uskutečněné ve farnosti.

 

 • Ohlášky, kde by se zdůraznily svátky

               Otec Tomáš zdůrazní důležité svátky.

 • Napojení činnosti mladých na obecnou činnost farnosti.

               Děti by mohly v rámci schůzek dělat něco např. pro farnost.

 • Duchovní formační aktivita

               Informace v Jitřence o modlitebním setkání (třeba s hudbou).

               U oltáře Panny Marie by mohla být krabice na prosby, za které by se mohly modlitební skupinky modlit (informace v Jitřence).

               Tyto prosby by se během modlitby mohly přečíst. (?)

 • Databáze aktivních lidí (lidé poukazují na to, že všechno dělají stále stejní lidé)

               Oslovit lidi z farnosti, kteří by se rádi do dění farnosti zapojili.

 • Více ekumenismu a otevřenost pro všechny lidi ve farnosti.

               Je to velká slabina, na kterou bychom se měli zaměřit.

               Budeme se snažit najít cesty, jak se tomu věnovat.

 • Problém s odpověďmi k žalmům 

               Hlavní problém je s žalmy P. Olejníka, které jsou dlouhé a náročné.

 • Bylo by dobré, aby se pan farář občas ukázal a pozdravil děti na schůzkách.
 • Bylo by dobré si lidí více všímat.

5) Termíny a témata příštích farních rad

 • 21. březen 2023 (úterý) v 18:00 Téma: podněty knihy Proměna farnosti (vede Vojtěch Klimeš)
 • 16. květen 2023 (úterý) v 18:00 Téma: formace dětí a mládeže ve farnosti
dnes
neděle 19. květen 2024
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
zítra
pondělí 20. květen 2024
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pondělí 7. týdne v mezidobí)
Texty: Jak 3,13-18 // Zl 19 // Mk 9,14-29
pozítří
úterý 21. květen 2024
sedmý týden v mezidobí
Texty: Jak 4,1-10 // Zl 55 // Mk 9,30-37
zobrazit další