MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

říjen

úterý
3. 10. 2023
26. týden v mezidobí Texty: Zach 8,20-23 // Zl 87 // Lk 9,51-56
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | prosba za všechno Boží stvoření a za odpovědnost člověka za ně
Pobožnosti
Adorace
6:30 - 6:55 |kaple na faře
středa
4. 10. 2023
sv. František z Assisi Texty: Neh 2,1-8 // Zl 137 // Lk 9,57-62
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé rodiče Flídrovy
čtvrtek
5. 10. 2023
26. týden v mezidobí Texty: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 // Zl 19 // Lk 10,1-12
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
6. 10. 2023
26. týden v mezidobí Texty: Bar 1,15-22 // Zl 79 // Lk 10,13-16
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 60 let manželství, 84 let života a Boží požehnání pro celou rodinu
Pobožnosti
Prvopáteční adorace
17:00 - 17:55 |Sv. Jakub
sobota
7. 10. 2023
Panna Maria Růžencová Texty: Bar 4,5-12.27-29 // Zl 69 // Lk 10,17-24
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, dceru a vnučku
neděle
8. 10. 2023
27. neděle v mezidobí Texty: Iz 5,1-7 // ZI 80(79) // Flp 4,6-9 // Mt 21,33-43
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Juklovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Tulise, jeho rodiče a sourozence
Pobožnosti
Růženec za mír a pokoj ve světě
18:00 |Sv. Jakub, u oltáře Panny Marie
úterý
10. 10. 2023
27. týden v mezidobí Texty: Jon 3,1-10 // Zl 130 // Lk 10,38-42
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
Pobožnosti
Adorace
6:30 - 6:55 |kaple na faře
středa
11. 10. 2023
27. týden v mezidobí Texty: Jon 4,1-11 // Zl 86 // Lk 11,1-4
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Riedlovy, rodiče Riedlovy a Purerovy a za syna
čtvrtek
12. 10. 2023
27. týden v mezidobí Texty: Mal 3,13-20a // Zl 1 // Lk 11,5-13
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
13. 10. 2023
27. týden v mezidobí Texty: Jl 1,13-15;2,1-2 // Zl 9 // Lk 11,15-26
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Hosana 1 | za zemřelého manžela, rodinu a přátele a Boží ochranu pro živou rodinu dětí
sobota
14. 10. 2023
27. týden v mezidobí Texty: Jl 4,12-21 // Zl 97 // Lk 11,27-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za 80 let života a Boží požehnaní celé rodiny
neděle
15. 10. 2023
28. neděle v mezidobí Texty: Iz 25,6-l0a // Zl 23 (22) // Flp 4,12-14.19-20 // Mt 22,1-14
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Sejkorovy a Kladivovy
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Hosana 2 | za Boží požehnání a víru v rodinách
Pobožnosti
Růženec za mír a pokoj ve světě
18:00 |Sv. Jakub, u oltáře Panny Marie
úterý
17. 10. 2023
sv. Ignác Antiochijský Texty: Rim 1,16-25 // Zl 19 // Lk 11,37-41
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
Pobožnosti
Adorace
6:30 - 6:55 |kaple na faře
Pobožnosti
"Milion dětí se modlí růženec"
18:30 |Sv. Jakub, u oltáře Panny Marie
středa
18. 10. 2023
Svátek sv. Lukáše Texty: 2Tim 4,9-17b // Zl 145(144) // Lk 10,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál |
čtvrtek
19. 10. 2023
28. týden v mezidobí Texty: Rim 3,21-30a // Zl 130 // Lk 11,47-54
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 10. 2023
28. týden v mezidobí Texty: Rim 4,1-8 // Zl 32 // Lk 12,1-7
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu a usmíření
sobota
21. 10. 2023
28. týden v mezidobí Texty: Rim 4,13.16-18 // Zl 105 // Lk 12,8-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Větrovského, za živé a zemřelé z rodiny Větrovských
neděle
22. 10. 2023
29. neděle v mezidobí Texty: Iz 45,1.4-6 // Zl 96(95) // 1Sol 1,1-5b // Mt 22,15-21
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za manžela, vnuka a rodiče z obou stran a švagra
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | na poděkování za dar společného života
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
úterý
24. 10. 2023
29. týden v mezidobí Texty: Rim 5,12.15b.17-19.20b-21 // Zl 40 // Lk 12,35-38
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
Pobožnosti
Adorace
6:30 - 6:55 |kaple na faře
středa
25. 10. 2023
29. týden v mezidobí Texty: Rim 6,12-18 // Zl 124 // Lk 12,39-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelou Olinku Večeřovou a za dar nového života
čtvrtek
26. 10. 2023
29. týden v mezidobí Texty: Rim 6,19-23 // Zl 1 // Lk 12,49-53
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
Pobožnosti
Modlitba za Ukrajinu
18:00 |Sv. Jakub
Pobožnosti
Chvály
18:30 |Sv. Jakub
pátek
27. 10. 2023
29. týden v mezidobí Texty: Rim 7,18-25a // Zl 119 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 30 let manželství, s prosbou za zdraví do dalších let a Boží požehnání pro celou rodinu
sobota
28. 10. 2023
Svátek sv. Šimona a Judy Texty: Ef 2,19-22 // Zl 19(18) // Lk 6,12-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana a Marii Procházkovy a živé a zemřelé toho rodu
neděle
29. 10. 2023
30. neděle v mezidobí Texty: Ex 22,20-26 // Zl 18(17) // 1Sol 1,5c-10 // Mt 22,34-40
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 80 a 90 let života a za 60 let společného života.
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Karla Švejdu a živé z této rodiny
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Hosana 1 | za Jaroslava Jandla a jeho rodiče
Pobožnosti
Růženec za mír a pokoj ve světě
18:00 |Sv. Jakub, u oltáře Panny Marie
úterý
31. 10. 2023
30. týden v mezidobí Texty: Rim 8,18-25 // Zl 126 // Lk 13,18-21
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
Pobožnosti
Adorace
6:30 - 6:55 |kaple na faře

listopad

středa
1. 11. 2023
Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
2. 11. 2023
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Texty: Mdr 3,1-9 // Žl 116 // Rim 8,14-23 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Kotkovy, jejich rodiče a strýce Jaroslava
Pobožnosti
Dušičková pobožnost
18:45 |Hřbitov u Sv. Michaela
pátek
3. 11. 2023
30. týden v mezidobí Texty: Rim 9,1-5 // Zl 147B // Lk 14,1-6
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé z rodiny Češkovy, Holubovy, Velebovy a duše v očistci
Pobožnosti
Dušičková pobožnost
19:00 |Květná
sobota
4. 11. 2023
sv. Karel Boromejský Texty: Rim 11,1-2a.11-12.25-29 // Zl 94 // Lk 14,1.7-11
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
5. 11. 2023
31. neděle v mezidobí Texty: Mal 1,14b-2,2b.8-10 // Zl 131(130) // 1Sol 2,7b-9.13 // Mt 23,1-12
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 55 let života s prosbou o požehnání
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance a rodinu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Vávrovy, děti, vnoučata a pravnoučata
Pobožnosti
pondělí
6. 11. 2023
31. týden v mezidobí Texty: Rim 11,29-36 // Zl 69 // Lk 14,12-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
7. 11. 2023
31. týden v mezidobí Texty: Rim 12,5-16a // Zl 131 // Lk 14,15-24
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
středa
8. 11. 2023
31. týden v mezidobí Texty: Rim 13,8-10 // Zl 112 // Lk 14,25-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
10. 11. 2023
sv. Lev Veliký Texty: Rim 15,14-21 // Zl 98 // Lk 16,1-8
bohoslužba
15:30 | DPS "Penzion" Polička | Kancionál | za manžela Karla Koláře a sestru Marii Zemanovou
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
11. 11. 2023
sv. Martin Texty: Rim 16,3-9.16.22-27 // Zl 145 // Lk 16,9-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
neděle
12. 11. 2023
32. neděle v mezidobí Texty: Mdr 6,12-16 // Zl 63(62) // 1Sol 4,13-18 // Mt 25,1-13
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Petržálkovu a Horákovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za Josefa Křivku a rodiče z obojí strany
úterý
14. 11. 2023
32. týden v mezidobí Texty: Mdr 2,23-3,9 // Zl 34 // Lk 17,7-10
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
15. 11. 2023
32. týden v mezidobí Texty: Mdr 6,1-11 // Zl 82 // Lk 17,11-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za kněze naší farnosti s prosbou o dary Ducha Svatého, ochranu Boží a Panny Marie a dar zdraví
pátek
17. 11. 2023
sv. Alžběta Uherská Texty: Mdr 13,1-9 // Zl 19 // Lk 17,26-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za Miladu a Františka Jílkovy a za jejich rodiče Jílkovy a Daňsovy
sobota
18. 11. 2023
32. týden v mezidobí Texty: Mdr 18,14-16;19,6-9 // Zl 105 // Lk 18,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za děti, jejich rodiny, Boží požehnaní a ochranu Panny Marie
neděle
19. 11. 2023
33. neděle v mezidobí Texty: Pr 31,10-13.19-20.30-31 // Zl 128 (127) // 1Sol 5,1-6 // Mt 25,14-30
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Machovy a duše v očistci
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Martu a Jana Bulvovy a za živé a zemřelé toho rodu
úterý
21. 11. 2023
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Texty: 2Mak 6,18-31 // Zl 3 // Lk 19,1-10
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
22. 11. 2023
sv. Cecílie Texty: 2Mak 7,1.20-31 // Zl 17 // Lk 19,11-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
24. 11. 2023
sv. Ondřej Dung-Lac a druhové Texty: 1Mak 4,36-37.52-59 // 1Kron 29 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za dceru s prosbou o vedení Duchem svatým
sobota
25. 11. 2023
33. týden v mezidobí Texty: 1Mak 6,1-13 // Zl 9 // Lk 20,27-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Mlynářovu a duše v očistci
neděle
26. 11. 2023
Slavnost Ježíše Krista Krále Texty: Ez 34,11-12.15-17 // Zl 23(22) // 1Kor 15,20-26.28 // Mt 25,31-46
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Oldřicha Heyla, živé a zemřelé členy rodiny
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti
úterý
28. 11. 2023
34. týden v mezidobí Texty: Dan 2,31-45 // Dan 3 // Lk 21,5-11
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
29. 11. 2023
34. týden v mezidobí Texty: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 // Dan 3 // Lk 21,12-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat

prosinec

pátek
1. 12. 2023
34. týden v mezidobí Texty: Dan 7,2-14 // Dan 3 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za život a za Boží požehnání pro celou rodinu
sobota
2. 12. 2023
Pouť u sv. Františka na radnici Texty: Dan 7,15-27 // Dan 3 // Lk 21,34-36
bohoslužba
09:00 | kaple na radnici | Kancionál | za vedení města
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
3. 12. 2023
1. neděle adventní Texty: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 // Zl 80(79) // 1Kor 1,3-9 // Mk 13,33-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče, prarodiče a kněze Josefa Smejkala
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
pondělí
4. 12. 2023
1. týden adventní Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122 // Mt 8,5-11
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
5. 12. 2023
1. týden adventní Texty: Iz 11,1-10 // Zl 72 // Lk 10,21-24
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
6. 12. 2023
sv. Mikuláš Texty: Iz 25,6-10a // Zl 23 // Mt 15,29-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
8. 12. 2023
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
sobota
9. 12. 2023
1. týden adventní Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci
neděle
10. 12. 2023
2. neděle adventní Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
pondělí
11. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Iz 35,1-10 // Zl 85 // Lk 5,17-26
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
12. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Iz 40,1-11 // Zl 96 // Mt 18,12-14
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
13. 12. 2023
sv. Lucie Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za rodinu s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie, dary Ducha Svatého, prohloubení víry, zdraví a dar víry pro vnoučata
pátek
15. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
16. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, dceru a vnučku
neděle
17. 12. 2023
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pondělí
18. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Jer 23,5-8 // Zl 72 // Mt 1,18-24
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
19. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Sd 13,2-7.24-25a // Zl 71 // Lk 1,5-25
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
středa
20. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
22. 12. 2023
3. týden adventní Texty: 1Sam 1,24-28 // 1Sam 2 // Lk 1,46-56
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
23. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Mal 3,1-4.23-24 // Zl 25 // Lk 1,57-66
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Jana Kastnera
neděle
24. 12. 2023
4. neděle adventní Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 // Zl 89(88) // Rim 16,25-27 // Lk 1,26-38
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | rytmika | za živou víru v poličských rodinách
bohoslužba
21:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
pondělí
25. 12. 2023
Slavnost Narození Páně Texty: Iz 9,1-3.5-6 // Zl 96 // Tit 2,11-14 // Lk 2,1-14
bohoslužba
00:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele města Poličky
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
26. 12. 2023
Svátek sv. Štěpána Texty: Sk 6,8-10;7,54-60 // Zl 31(30) // Mt 10,17-22
bohoslužba
09:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
středa
27. 12. 2023
Svátek sv. Jana Evangelisty Texty: 1Jan 1,1-4 // Zl 97(96) // Jan 20,2-8
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
29. 12. 2023
Vánoční oktáv Texty: 1Jan 2,3-11 // Zl 96 // Lk 2,22-35
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za smysl života
sobota
30. 12. 2023
Vánoční oktáv Texty: 1Jan 2,12-17 // Zl 96 // Lk 2,36-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
31. 12. 2023
Svátek Svaté rodiny Texty: Gn 15,1-6;21,1-3 // Zl 105(104) // Zid 11,8.11-12.17-19 // Lk 2,22-40
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok