MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Zápis z pastorační rady farnosti z 21. října 2022

 • adorace – 30 minut
 • kolečko – co bych rád, aby se dělo na pastorační radě a čeho se obávám
 • formální náležitosti
  • volba místopředsedy – někdy příště až budeme kompletní
  • volba sekretáře – zvolen Tadeáš Navrátil
  • volba zástupce v ekonomické radě farnosti – zvolena Eva Vymětalová
  • dohoda o termínech zasedání, především příští termín: čt. 24. 11. od 19:00
  • seznámení se standardním programem pastorační rady
   • způsob utváření programu
   • 3 bloky zasedání (po modlitbě): 1) pěna dní 2) referát s diskuzí 3) téma
  • aktuality:
   • Seminář života v Duchu podle Sieverse – Seminář života v Duchu podle Sieverse. Program na devět týdnů. Bude to dělat p. Jonová u nás ve farnosti – půst a Velikonoce 2023
   • Lektoři čtení při nedělních mších (papír – zůžení lektorů – formace) – odloženo na příště
   • Adventní aktivita i pro dospělé: motiv cesta, symbolická cesta z kamenů v kostele. Úkolem dětí je zbavovat se sebe a ostatní kamenů.
   • Adventní jarmark – poptat se po zájmu dětí (především první stupeň), pokud bude pak 11. prosince.
   • „Nábožko pro dospěláky“ V podstatě program na celé odpoledne s nějakou svačinou (Od 2 do 5) a mši svatou večer Pravděpodobně sobota odpoledne. Např. Radek Martínek, přednáška o liturgice, liturgických prostorech. Nebo Vojtěch Brož. Aby vzdělání katolíkům neskončilo 8. třídou. Třeba 2x ročně. 
   • Hlasovací zařízení: Způsob, jak se zeptat velkého počtu lidí. Třeba roráty v kapli nebo v kostele. 2 krabičky s kuličkama.
   • Topit netopit letos v kostele? Potřebujeme data, kolik to bude stát. Pak se rozhodneme.
   • farní den: Teď byla náročnější varianta. Nejbližší rok bude taky a pak uvidíme. Na příště je potřeba kvalitní kulturní program. Hodně lidí odešlo před obědem. Spoustu lidí nechtělo přijít na mši, proto byly jinde. Datum farního dne: 18. června
   • společné pomazání nemocných bude 13.11. 2022 a další roky vždy neděli před Kristem králem (33. neděle v mezidobí)
   • adventní duchovní obnova: letos bude nejspíš formát večerní obnovy oddělené pro muže a pro ženy
   • adventní přednášky: snad budou, ale nemusí je dávat farář. Témata? Přijdou lidi na laika?
   • Vánoční koncert bude 26. 12. v 15:30

Téma pana faráře: Proč je církev/farnost/pastorační rada na světě?

 • 4 slova:
 • Martiria svědectví -> evangelizace, zralost ve víře
 • Diakonia, služba druhým -> charita
 • Koinonia, společenství → ve středu je Bůh (farní kavárna, sedneme si a je nám spolu dobře)
 • Leiturgia, liturgie, svátosti, uctívání Boha, složit Bohu tak, jak si to přeje

Důležité je, aby každý měl důraz na něco trochu jinýho. K jiné funkci církve. Důležité je, abychom společně byli vyvážení. Mohl by být problém, kdyby všichni v pastorační radě tendovali stejným směrem, pak by jistě něco bylo zanedbáno.

Domácí úkol pro všechny: Představit si u každého člena, která část církve je pro jednotlivé členy pastorační rady ta nejdůležitější. U pana faráře určit tu nejsilnější i tu nejslabší stránku.

Cílem je začít přemýšlet, aby jednotlivé aktivity ve farnosti sloužili vždycky určité t těch 4 činností církve. Pokud nějaká aktivita nespadá do těchto 4 kategorií, nemá cenu se o ni snažit.

Zapsal Tadeáš Navrátil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dnes
neděle 19. květen 2024
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
zítra
pondělí 20. květen 2024
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pondělí 7. týdne v mezidobí)
Texty: Jak 3,13-18 // Zl 19 // Mk 9,14-29
pozítří
úterý 21. květen 2024
sedmý týden v mezidobí
Texty: Jak 4,1-10 // Zl 55 // Mk 9,30-37
zobrazit další