MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička
10. 9. 2021farnostpolicka.cz /

Sbírka na církevní školy

V neděli 19. září 2021 se bude ve všech kostelích naší diecéze konat mimořádná sbírka na podporu církevního školství.

V naší diecézi působí:

  • 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře)
  • 2 základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku)
  • 3 gymnázia (v Hradci Králové, Kutné hoře a ve Skutči)
  • 1 základní umělecká škola (ve Skutči)

Tyto školy navštěvuje více než 1600 žáků a studentů, o které se stará více než 200 učitelů a dalších zaměstnanců.

Z výtěžku sbírky jsou hrazeny

  • vzdělávací i duchovní programy škol
  • nákup moderních učebních pomůcek
  • opravy a modernizace školních budov
  • provoz školního autobusu v Borohrádku

Příspěvky a dary na církevní školství je možné též zaslat individuálně na účet 1006010044/5500, variabilní symbol 111.

 

Dopis biskupského vikáře pro církevní školství věřícím:

 

Drazí věřící, bratři a sestry,

v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církevního školství v královéhradecké diecézi.

V naší diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře), 2 základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku), 3 gymnázia (v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči) a jedna základní umělecká škola (v Hradci Králové). Dohromady tyto školy navštěvuje více než 1600 žáků a studentů, o které se stará více než 200 učitelů a dalších zaměstnanců. V minulém roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce nových prostor Biskupského gymnázia v Hradci Králové, mateřská škola v Kutné Hoře byla rozšířena o druhé oddělení.

Jsme rádi, že o studium na církevních školách je stále velký zájem, ačkoliv významná část dětí, které do nich nastupují, nepochází z křesťanských rodin. Na gymnáziích takoví žáci dokonce výrazně převažují a pro mnohé je to první setkání s církevní institucí. Znamená to, že rodiče, kteří svěřují své potomky do péče církevních škol, zde doufají najít něco, co v ostatních školách nenaleznou. Nejen kvalitní vzdělání (které by mělo být na každé škole samozřejmostí), ale také bezpečné prostředí, pěkné mezilidské vztahy, důraz na všestranný rozvoj, včetně morální a duchovní stránky osobnosti každého žáka či studenta.

Těm, kteří se s křesťanským pohledem na svět setkávají poprvé, chceme v našich školách představit církev jako společenství reprezentované konkrétními lidmi a víru jako plnohodnotný způsob života. Těm studentům, kteří jsou již zakotveni v církvi a chtějí svůj duchovní život rozvíjet a prohlubovat, nabízíme možnost prožívat víru ve společenství podobně smýšlejících lidí.

Trvalý zájem rodičů o umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsou veřejností stále považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty dokáží dobře postarat, a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně pokračovat.

Touto cestou proto chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil téměř 840.000,-Kč. Školy díky tomu pořídily nové výukové pomůcky a vybavení, například na gymnáziu v Hradci Králové byla vybudována venkovní biologická učebna, gymnázium v Kutné Hoře mohlo odhlučnit část svých prostor, domov mládeže na gymnáziu ve Skutči získal nový nábytek a domov mládeže v Hradci Králové nový koutek pro setkávání studentek.

ZŠ v Borohrádku díky podpoře ze sbírky může provozovat školní mikrobus, kterým sváží své žáky ze širokého okolí, a umožňuje tak vzdělání na církevní škole i dětem ze špatně dostupných obcí, mateřská škola v Kutné Hoře doplnila venkovní prostory o nové pískoviště.

Část sbírky je pravidelně použita také na péči o budovy, ve kterých církevní školy sídlí.

I v tomto roce budeme vděčni za finanční příspěvek, který pomůže školám realizovat kvalitní vzdělání i výchovu v křesťanském duchu. Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen Vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.

S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí

 

Prokop Brož

biskupský vikář pro církevní školství    

dnes
sobota 16. říjen 2021
28. týden v mezidobí
Texty: Rim 4,13.16-18 // Zl 105 // Lk 12,8-12
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
neděle 17. říjen 2021
29. neděle v mezidobí
Texty: Iz 53,10-11 // Zl 33(32) // Zid 4,14-16 // Mk 10,35-45
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
pozítří
pondělí 18. říjen 2021
Svátek sv. Lukáše
Texty: 2Tim 4,9-17b // Zl 145(144) // Lk 10,1-9
zobrazit další