MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Parabeseda

Ve čtvrtek 19. května proběhla v Divadelním klubu v Poličce ve velmi příjemné atmosféře beseda s Alexandrem Flekem, kterou pořádala naše farnost společně s poličskou ČCE.

Alexandr Flek je autorem Parabible, překladatelem Bible 21, kazatelem a člověkem s rozhledem, který má rozhodně čím druhé lidi obohatit. Ti, kdo přišli, se mohli  třeba dozvědět něco o tom, jak se z člověka, který na počátku dospělosti hledá víru, stane překladatel Bible, jak je to s různými překlady Bible nebo že to, co je "dobrá zpráva", určuje posluchač. 

Dramatické ztvárnění příběhu z Parabible předvedli sekundáni z poličského gymnázia pod vedením Jany Galgociové. Parafrázovaný Prolog Janova evangelia přečetl sám autor.

Získaných podnětů k zamyšlení tedy rozhodně nebylo málo.

CD s audioknihou v autorském čtení Alexandra Fleka, které doplňuje originální hudba Tomáše Severy a Petra Wagnera, je možné zakoupit za 300 Kč ve farní kanceláři.

dnes
pátek 8. prosinec 2023
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
sobota 9. prosinec 2023
1. týden adventní
Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
neděle 10. prosinec 2023
2. neděle adventní
Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
zobrazit další