MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička
8. 9. 2021farnostpolicka.cz /

Modlitební řetězec za dobrý výsledek voleb

Nechceme být lhostejní k tomu, co přijde po letošních parlamentních volbách, jejichž výsledek jistě ovlivní směřování naší země, a proto jsme uposlechli výzvu našich biskupů a dali jsme si tento cíl: 40 dnů před volbami tedy od 29. srpna se každý den někdo z farnosti, ať už sám nebo společně s někým dalším, pomodlí desátek růžence "který Ducha svatého seslal" za dobrý výsledek říjnových parlamentních voleb. Řetězec modliteb vyvrcholí společným růžencem v kostele sv. Michaela a mší svatou na stejný úmysl v předvečer svátku Panny Marie Růžencové ve středu 6. října. 

Poděkování patří všem, kdo se zapsali na některý ze 40 dnů v kalendáři akcí na farním webu a přišli se pomodlit desátek růžence "který Ducha svatého seslal" do kostela sv. Jakuba. Společně se podařilo "obsadit" všechny dny!

dnes
sobota 16. říjen 2021
28. týden v mezidobí
Texty: Rim 4,13.16-18 // Zl 105 // Lk 12,8-12
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
neděle 17. říjen 2021
29. neděle v mezidobí
Texty: Iz 53,10-11 // Zl 33(32) // Zid 4,14-16 // Mk 10,35-45
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
pozítří
pondělí 18. říjen 2021
Svátek sv. Lukáše
Texty: 2Tim 4,9-17b // Zl 145(144) // Lk 10,1-9
zobrazit další