MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Cesta za Ježíšem

V letošním školním roce jsou všechny děti zvány k aktivitě „Cesta za Ježíšem“. Každou neděli je zde na webu možné najít nový příběh dvou dětí – Amálky a Viléma, které chodí pravidelně každý týden na návštěvu k babičce a dědečkovi a prožívají s nimi situace typické pro jejich věk. Pomocí rozhovorů s prarodiči se učí situace chápat, rozvíjejí své dovednosti a svůj vztah s Bohem. V článku na webu je také krátký komentář k nedělnímu evangeliu a tip na modlitbu.

V kostele sv. Jakuba na stolečku u oltáře Panny Marie jsou pro děti každý týden připravené nové obrázky k vybarvení, které souvisí s příběhem. Starý obrázek za nový je měněn vždy před sobotní mší svatou. Obrázky z předešlých nedělí v kostele nejsou a nejsou k dispozici ani na faře.  V případě. že se děti z nějakého důvodu do kostela nedostanou, mohou si pro obrázek někoho poslat.Všechny děti, kterým se během školního roku podaří nasbírat a vybarvit 30 a více různých obrázků, čeká na konci školního roku odměna. Ten, kdo bude mít obrázků nejvíce nebo nasbírá úplně všechny dostane ještě odměnu navíc. Celkem bude 43 obrázků.

22. Blahoslavený znamená šťastný
Cesta za Ježíšem 27. 1. 2023

22. Blahoslavený znamená šťastný

29. ledna 2023, 24. neděle v mezidobí

Mt 5,12a: Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.

více
21. Síť vztahů a dobra
Cesta za Ježíšem 20. 1. 2023

21. Síť vztahů a dobra

22. ledna 2023, 3. neděle v mezidobí 

Mt 4,19: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.”

více
20. Velká Boží rodina
Cesta za Ježíšem 13. 1. 2023

20. Velká Boží rodina

15. ledna 2023, 2. neděle v mezidobí 

Jan 1,34: A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.

více
19. Velká Boží rodina
Cesta za Ježíšem 7. 1. 2023

19. Velká Boží rodina

8. ledna 2023, Svátek Křtu Páně

Mt 3,17: A z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.”

více
18. Vztahy stojí čas
Cesta za Ježíšem 30. 12. 2022

18. Vztahy stojí čas

1. ledna 2023, Matky Boží, Panny Marie

Lk 2,16: Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.

více
17. Vánoční příběh
Cesta za Ježíšem 24. 12. 2022

17. Vánoční příběh

25. prosince 2022, Narození Ježíše Krista

Lk 2,11: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán.

více
16. Chtění a milovaní
Cesta za Ježíšem 16. 12. 2022

16. Chtění a milovaní

18. prosince 2022, 4. adventní neděle 

Mt 1,23: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená "Bůh s námi".

více
15. Vzory
Cesta za Ježíšem 9. 12. 2022

15. Vzory

11. prosince 2022, 3. adventní neděle 

Mt 11,10b: Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.

více
14. Lidé, které máme rádi
Cesta za Ježíšem 2. 12. 2022

14. Lidé, které máme rádi

4. prosince 2022, 2. adventní neděle 

Mt 3,11a: Ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést.

více
13. Být připravený
Cesta za Ježíšem 26. 11. 2022

13. Být připravený

28. listopadu 2022, 1. adventní neděle

Mt 24,44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

více
12. Ježíš je můj vzor
Cesta za Ježíšem 18. 11. 2022

12. Ježíš je můj vzor

20. listopadu 2022, Ježíše Krista Krále 

Lk 23,41: My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.

více
11. Stavba, co se nikdy nezboří
Cesta za Ježíšem 11. 11. 2022

11. Stavba, co se nikdy nezboří

13. listopadu 2022, 33. neděle v mezidobí 

Lk 21,6: Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.

více
10. Jaké to bude v nebi?
Cesta za Ježíšem 4. 11. 2022

10. Jaké to bude v nebi?

6. listopadu 2022, 32. neděle v mezidobí 

Lk 20,36: Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovní andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení.

více
9. Pojď dolů!
Cesta za Ježíšem 22. 10. 2022

9. Pojď dolů!

30. října 2022, 31. neděle v mezidobí 

Lk 19,5: Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.”

více
8. O pokoře
Cesta za Ježíšem 20. 10. 2022

8. O pokoře

23. října 2022, 30. neděle v mezidobí 

Lk 18,14b: Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

více
7. Ježíš je na naší straně
Cesta za Ježíšem 14. 10. 2022

7. Ježíš je na naší straně

16. října 2022, 29. neděle v mezidobí 

Lk 18,7: A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat?

více
6. Děkuji ti, Ježíši!
Cesta za Ježíšem 7. 10. 2022

6. Děkuji ti, Ježíši!

9. října 2022, 28. neděle v mezidobí

Lk 17,15–16: Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán.

více
5. Pomáháme druhým z lásky k Ježíši
Cesta za Ježíšem 30. 9. 2022

5. Pomáháme druhým z lásky k Ježíši

2. října 2022, 27. neděle v mezidobí

Lk 17,10: Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: "Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat."

více
4. Bohatý nebo chudý?
Cesta za Ježíšem 23. 9. 2022

4. Bohatý nebo chudý?

25. září 2022, 26. neděle v mezidobí

Lk 16,22a:  Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí.

více
3. Je tu něco víc než věci
Cesta za Ježíšem 16. 9. 2022

3. Je tu něco víc než věci

18. září 2022, 25. neděle v mezidobí

Lk 16,13c: Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

více
2. Ježíš nás hledá
Cesta za Ježíšem 9. 9. 2022

2. Ježíš nás hledá

11. září 2022, 24. neděle v mezidobí

Lk 15,6b: Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.

více
1. Ježíš nám žehná
Cesta za Ježíšem 2. 9. 2022

1. Ježíš nám žehná

4. září 2022, 23. neděle v mezidobí

Lk 14,27: Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.

více
dnes
pondělí 30. leden 2023
4. týden v mezidobí
Texty: Zid 11,32-40 // Zl 31 // Mk 5,1-20
zítra
úterý 31. leden 2023
sv. Jan Bosko
Texty: Zid 12,1-4 // Zl 22 // Mk 5,21-43
Bohoslužba 7:00 kaple na faře
pozítří
středa 1. únor 2023
4. týden v mezidobí
Texty: Zid 12,4-7.11-15 // Zl 103 // Mk 6,1-6
Bohoslužba 18:00 kaple na faře
zobrazit další