Žehnání domů v Poličce

V tomto roce se poličský katolický kněz Tomáš Enderle snaží navštívit co nejvíce domů s nabídkou požehnání. O co vlastně při tomto požehnání jde?

Už Kristus instruoval své učedníky, aby žehnali domům, do kterých vchází, slovy „Pokoj tomuto domu“ (Lk 10,5). V Katolické církvi se ustálil zvyk, že když se rodina stěhuje do nového bytu nebo domu, požádá místního kněze, aby tento příbytek požehnal, tedy aby se společně s nimi pomodlil a poprosil Boha o dobro pro ty, kteří tam žijí. Co vlastně ono požehnání znamená? Jedná se o modlitbu, při které prosíme o Boží požehnání pro dům, pro ty, kdo v něm bydlí, pro dobré vztahy v rodině a ochranu od zla. 

Jak požehnání probíhá?

Kněz se společně s obyvateli domu (nebo některými z nich) pomodlí krátkou modlitbu kdekoli v domě, třeba i ve vstupních prostorách (na chodbě), a také Modlitbu Páně (Otče náš). Podle přání obyvatel domu pak může nebo nemusí projít některými místnostmi domu a vykropit je svěcenou vodou. Celý obřad netrvá ani 5 minut.

Mohu požehnání přijmout i když nejsem katolík, nebo křesťan?

Ano. Pokud jsem protestant nebo pravoslavný, jistě mi neuškodí se pomodlit o požehnání pro moji rodinu, byť by to bylo s katolickým knězem. Pokud nejsem křesťan, ale zároveň nevylučuji existenci Boha, pak dost možná také toužím po tom, aby mi Bůh pomáhal v mém životě a mohu o to prosit.

Proč nechodíme žehnat domy jen „kostelovým“ lidem?

Protože Kristovi učedníci jsou posláni ke všem lidem. Zkušenost je taková, že mnozí lidé by měli o Boží požehnání a o Boha zájem, ale stydí se kněze oslovit a třeba se jej na něco zeptat, nebo jej o něco požádat. Tímto gestem jim to chceme co nejvíce usnadnit. Pokud mezi tyto lidi nepatříte, pak nám odpusťte, že Vás budeme takto „otravovat“ a berte to, prosím, jako cvičení v asertivitě.

Text žehnací modlitby:

Bože, náš nebeský Otče, navštiv náš dům a vzdal od nás vše zlé: ať přijdou tvoji svatí andělé a chrání náš pokoj a tvoje požehnání ať je stále s námi.

Pane Ježíši, ty jsi přikázal apoštolům, aby svolávali pokoj na každý dům, který navštíví; prosíme, posvěť tento dům pro naši důvěryplnou modlitbu. Vylij na něj v plnosti své požehnání a svůj pokoj. Ať do něho vejde spása jako do domu Zacheova, když jsi tam vstoupil.

Pověř své svaté anděly, aby nás chránili a zahnali všechnu moc zlého. Dopřej nám, aby se ti všichni, kteří zde přebývají, líbili svým dobrým, ctnostným životem, (dej jim světlo Ducha Svatého, vzájemnou lásku, zdraví, pomoc v jejich povinnostech ...) a dej, až přijde čas, aby si zasloužili vstoupit do domova nebeského.

Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Setkávání pro středoškoláky

Protože přes týden jsou někteří středoškoláci různě po intrech a jiní nemají moc času, rozhodli jsme se, že zkusíme místo „náboženství“, které tu v předchozích letech bylo, nabídnout středoškolákům „večerní setkávání“ v pátek či sobotu zhruba jednou za dva týdny. Čekají nás hry, zajímavá témata, zábava, společná modlitba, pěkné filmy...

» více...

Floorball

Zveme všechny maminky, ženy i slečny na floorball. Hrajeme každý pátek v malé tělocvičně na Masarykově ZŠ od 18:45 do 19:45 (sraz v 18:40 před školou u pravého hlavního vchodu).

» více...