pořad bohoslužeb

od 25. června do 2. července 2017

_

NEDĚLE
12. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Hosana 1)
za živé a zemřelé farníky
za rodiče a prarodiče Hegerovy
za Aloisii a Jaroslava Knytlovy a za Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
PONDĚLÍ  
ÚTERÝ 18:00 Pomezí na poděkování za pomoc Ducha Svatého a za Jeho světlo pro všechny bezradné
STŘEDA
sv. Ireneje
18:00 sv. Michael za živé a zemřelé členy rodiny Lichtákovy (mše ze čtvrteční slavnosti)
ČTVRTEK
sv. Petra a Pavla
15:30 LDN
PÁTEK 18:00 sv. Jakub za živé a zemřelé členy z rodiny Brandýských a Němečkových
SOBOTA 18:00 sv. Jakub za Zdenu Kuklovou, rodiče, manžela a dceru
NEDĚLE
13. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za Karla Hnáta, živé a zemřelé členy rodiny
za Dr. Oškrdala, oboje rodiče, tetu a duše v očistci

_

V neděli 25. 6. bude mimořádná sbírka na Charitu. Od 12:30 na náměstí bude prezentace 10. ročníku Běhu naděje, jehož start je stanoven na 14:00. Po ukončení běhu čeká každého občerstvení. K poslechu vystoupí elektroakustické duo Dan Pejchar  a Tomáš Popelka. Všichni jsou srdečně zváni.

V neděli 2. 7. při mši sv. v 10:30 budou děti přispívat na Silvestra, zároveň bude požehnáno maminkám, které očekávají narození dítěte. Po obou mších sv. v Poličce bude farní kavárna.

Od 1. 7. do 31. 8. bude kostel sv. Jakuba otevřený vždy od pondělí do soboty od 10:00 do 17:00, v neděli od 12:00 do 17:00. Vstup zdarma.

Prosíme farníky, kteří disponují dodávkou a byli by ochotní pomoct přestěhovat objemný náklad do Hradce Králové, aby se přihlásili Jiřímu Vraspírovi.

 

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz. Prosíme mladé farníky, kteří se chystají na toto setkání, aby se do 27. 6. přihlásili u o. Miloslava, aby mohli obdržet příspěvek.

Děti, na které se nedostal obrázek Jubileum Fatimy od pana biskupa Vokála, si ho můžou vyzvednout uprostřed kostela nebo u o. Miloslava.

V zákristii si můžete vyzvednout další část objednaných misálků pro děti.

V září organizujeme farní pouť na Křemešník. Abychom mohli zajistit občerstvení a prohlídky, potřebujeme zjistit Váš zájem do konce července. Přihlásit se můžete na nástěnce u bočního vchodu.

Vyšel kalendář akcí, můžete si jej vzít na stolku uprostřed kostela. Je zde uveden přehledný rozpis zpovídání před prázdninami, mší sv. o prázdninách a plánované akce do konce září.

Pracovníci české ambasády v Bosně a Hercegovině by rádi poprosili Vás farníky, kdo máte čas, chuť a třeba zbytky látek nebo vln a můžete z nich vyrobit (ušít, uplést, uháčkovat,...) jakoukoliv panenku, panáčka, polštářek, nebo jakoukoliv jinou drobnost. My bychom se je pokusili na diplomatickém bazaru v prosinci letošního roku prodat a díky i těmto penězům pomoci potřebným. Podrobnosti naleznete na farním webu a na nástěnkách v kostele.