pořad bohoslužeb

od 20. do 27. září 2020

_

NEDĚLE
25. neděle v mezidobí
7:30
9:00
10:30
 
18:00
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
(Kancionál)
sv. Michael
za živé a zemřelé farníky
za rodinu Janečkovu
za rodiče
PONDĚLÍ
Svátek sv. Matouše
7:00 kaple
ÚTERÝ 7:00 kaple za Evu Šafářovou z Olomouce
STŘEDA
Památka sv. Pia
z Pietrelciny
18:00 sv. Michael za Petra a živé a zemřelé z rodiny Slámovy a Kozlovy
ČTVRTEK 7:00 kaple
PÁTEK 18:00 sv. Michael za zemřelého Františka Klimeše
SOBOTA 18:00 sv. Jakub za Petra, živé a zemřelé členy rodiny Jílkovy a Kozlovy a duše v očistci
NEDĚLE
26. neděle v mezidobí
7:30
9:00
10:30
 
18:00
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Koinonia)
sv. Jakub
za živé a zemřelé farníky
na poděkování za 80 let života
za Jaroslava Jandla, jeho rodiče a bratra

_

 

Opět upozorňujeme na to, že je důležité zvážit vhodnost účasti na bohoslužbách, od které jsou až do odvolání všichni farníci dispenzováni dle kán. 1245 CIC. Podle aktuálně platných nařízení ministerstva zdravotnictví je povinné zakrytí úst a nosu prostředkem, který brání šíření kapének v prostorách kostelů, kaplíBohoslužby se může zúčastnit pouze tolik lidí, kolik si jich může sednout. Podle vnitřních nařízení pro naši diecézi se nadále používá dezinfekce rukou, vynechává se pozdravení pokoje a není dovoleno používat kropenky na svěcenou vodu. Velmi se doporučuje přijímání Eucharistie na ruku, nicméně v tomto ohledu mají věřící nadále svobodnou volbu. V naší farnosti akolyté vždy podávají na ruku, kněz obojím způsobem, s ohledem na preferenci přijímajícího.

V neděli 20. 9. bude mimořádná sbírka na církevní školství královéhradecké diecéze.

Ve čtvrtek 24. 9. a v pátek 25. 9. od 16:30 bude v kostele sv. Jakuba velký úklid po dokončení stavebních prací v interiéru. Pokud byste měli čas a chuť připojit se v některém termínu k uklízecí četě, kontaktujte prosím Evu Skalníkovou (tel. 604 378 599), nebo prostě přijďte - budeme rádi za každou pomocnou ruku navíc.

V pátek 25. 9. v 19:00 budou na faře vítáni všichni ti, kdo by v příštím roce rádi přijali svátost křtu.

V sobotu 26. 9. od 9:00 bude na faře ministrantská schůzka, odpoledne děti, které se připravovaly na 1. sv. přijímání, poprvé přistoupí ke svátosti smíření.

Pokud se nezhorší epidemiologická situace, plánovaná schůzka dětí se 26. 9. uskuteční. Sraz je jako obvykle ve 14:00 na náměstí, vedoucí prosí, aby si děti vzaly oblečení na ven (dle počasí) a svačinku.

V neděli 27. 9. při mši svaté v 10:30 přistoupí jedenáct dětí naší farnosti k prvnímu svatému přijímání.

Sboreček pro předškolní děti bude každý pátek od 15:30 na Jordáně, začne od 2. 10.