pořad bohoslužeb

od 17. do 24. února 2019

_

NEDĚLE
6. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
Evangelický kostel
(Koinonie)
za živé a zemřelé farníky
za rodiče Střílkovy a Annu Vondrovou
za Marii a Jana Lánského a živé a zemřelé z tohoto rodu
PONDĚLÍ
ÚTERÝ 7:00 kaple za Bohuslava Müllera a celý rod
STŘEDA 18:00 kaple za manžela, bratra, maminku a Boží požehnání v rodině
ČTVRTEK MŠE SV. NEBUDE - LDN UZAVŘENA
PÁTEK
Stolce svatého Petra
18:00 kaple za živé a zemřelé členy rodiny Královy a Leinveberovy
SOBOTA
sv. Polykarpa
18:00 sv. Michael za Karla Sejkoru, manželku, děti a sestru Antonii
NEDĚLE
7. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za uzdravení
za rodiče Urbánkovy a živé a zemřelé z rodiny Švecovy

_

V neděli 17. 2. od 16:00 do 17:30 bude farní bruslení na Zimním stadionu v Poličce. Vstupné dobrovolné.

V úterý 19. 2. v 19:00 v Divadelním klubu bude první ze série přednášek "Co to vlastně jsou ty křesťanské hodnoty". Tentokrát obraz "Stvoření Adama".

V neděli 24. 2. bude mimořádná sbírka Svatopetrský haléř. Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. 

V neděli 24. 2. bude mše sv. v 10:30 u sv. Michaela.