pořad bohoslužeb

od 13. do 20. srpna 2017

_

NEDĚLE
19. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
Květná
za živé a zemřelé farníky
za rodiče Dvořákovy, živé a zemřelé členy rodiny
za zemřelé a živé členy rodiny Edlmanovy (pouť)
PONDĚLÍ
sv. M. Kolbeho
   
ÚTERÝ
Nanebevzetí P. Marie
18:00 sv. Jakub za rodiče z obojí strany
STŘEDA 18:00 sv. Michael na úmysl dárce
ČTVRTEK 15:30 LDN bohoslužba slova
PÁTEK 18:00 sv. Jakub za Stanislava Janáka
SOBOTA 18:00 sv. Jakub za Emila Kyncla, za živé a zemřelé členy rodiny Kynclovy, Broklovy a na dobrý úmysl
NEDĚLE
20. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Michael
za živé a zemřelé farníky
za rodiče Kryštofovy a Pospíšilovy
na poděkování a za požehnání a Boží ochranu pro rodinu Theimerovu

 lavicích nalezeny některé věci, které jsou nyní na stolku u bočního vchodu. Věci, které na stolku zůstanou, budou věnovány do charitního obchodu Fimfárum.

V neděli 20. 8. v 10:30, v rámci festivalu Polička *555, bude v kostele sv. Jakuba koncert Edity Adlerové a Vladimíra Roubala.

Prosíme farníky, kteří by mohli připravit něco k snědku na rozlučku s o. Miloslavem, která se koná v neděli 27. 8., aby se zapisovali do tabulky u bočního vchodu.

Prosíme ochotné farníky, kteří by se chtěli střídat v úklidu toalet ve farní garáži, aby se přihlásili o. Miloslavovi, nebo v kanceláři na faře.

Prosíme ochotné muže, kteří by mohli pomoci ve středu 16. 8. se stěhováním rozměrného nákladu do Hradce Králové, aby se ozvali Jiřímu Vraspírovi. Akce by začala kolem 13:00 v kostele sv. Michaela.

Každý rok pořádá diplomatická komunita v Sarajevu v Bosně a Hercegovině charitativní bazar. Všechny vybrané peníze po dkončení bazaru odevzdáme na předem známé projekty pomoci potřebným a hendikepovaným, a to především dětem, v Bosně a Hercegovině. Rádi bychom poprosili o pomoc Vás, kdo máte chuť, čas a třeba zbytky látek nebo vln a můžete z nich vyrobit (ušít, uplést, uháčkovat,...) jakoukoliv panenku, panáčka, polštářek, nebo jakoukoliv jinou drobnost, abyste je přinesli na faru nejpozději do 31. 8.