pořad bohoslužeb

od 15. do 22. října 2017

_

NEDĚLE
28. v mezidobí
7:30
9:00

10:30
sv. Jakub
Pomezí

sv. Jakub
(Koinonia)
za živé a zemřelé farníky
za účinkující na odpoledním koncertu a za obyvatele Pomezí
za zemřelou Věru Kůstovou
PONDĚLÍ  
ÚTERÝ
sv. Ignác Antiochijský
18:00 Pomezí
STŘEDA
sv. Lukáš
18:00 sv. Michael za dar narození, za víru dětí a vnoučat a zdraví pro celou rodinu
ČTVRTEK 15:30 LDN
PÁTEK 18:00 sv. Jakub za Stanislava Větrovského, živé a zemřelé toho rodu
SOBOTA 18:00 sv. Jakub za zemřelého manžela, jeho sourozence a rodiče z obojí strany
NEDĚLE
29. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
*
za víru, lásku a Boží požehnání v rodinách

_

Při mimořádné sbírce na opravu kostela sv. Michaela se vybralo v Poličce 12 892 Kč a v Pomezí 1 938 Kč.

V neděli 15. 10. ve 14:30 bude v kostele sv. Jiří koncert profesorů Pardubické konzervatoře pana Václava Uhlíře - varhany a paní Hany Medkové - zpěv. Další podrobnosti na farním webu a nástěnce.

V úterý 17. 10 v 16:30 pořádá Charita v CBM přednášku Mgr. Ivy Bandžuchové na téma Domácí násilí. Další podrobnosti na plakátech a farním webu.

V říjnu se budeme každou neděli od 18:00 v kostele sv. Jakuba modlit růženec.

Na faře v Poličce si můžete u paní Navrátilové vyzvednout objednané fotoknihy.

V neděli 22. 10. bude při všech mších sv. (i sobotní večerní) mimořádná sbírka na misie a po obou mších sv. v Poličce Misijní jarmark, kde si budete moci zakoupit výrobky dětí a tím také přispět na misie.