pořad bohoslužeb

od 14. do 21. října 2018

_

NEDĚLE
28. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
Evangelický kostel
(Hosana 2)
za živé a zemřelé farníky
za Ladislava Fajmona, syna a celý rod
za Boží požehnání v rodinách
PONDĚLÍ
sv. Terezie od Ježíše
   
ÚTERÝ 18:00 Pomezí  
STŘEDA
sv. Ignáce
18:00 kaple za manžela, rodiče z obou stran a švagra
ČTVRTEK
sv. Lukáše
15:30 LDN
PÁTEK 18:00 sv. Michael za děti, vnoučata, pravnoučata a Boží ochranu v jejich rodinách
SOBOTA 18:00 sv. Michael za Veroniku a Petra
NEDĚLE
29. v mezidobí
7:30
9:00

10:30
sv. Michael
Pomezí

Evangelický kostel
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za Jiřinu Janovskou, živé a zemřelé členy rodiny Krajíčkovy a Rokosovy
za zemřelou Teklu Markovou a příbuzné

_

V neděli 14. 10. v 18:00 bude v kostele sv. Michaela modlitba růžence.

V neděli 14. 10 v 15:00 bude v kostele sv. Kateřiny v Borové koncert skupiny Good Work. Všichni jste zváni. Bližší informace na www.obecborova.cz.

V pátek 19. 10. v 17:00 bude v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách přednáška MUDr. Martina Holého na téma "Co se ději v psychiatrii". Pořádá Charita Polička v rámci týdne pro duševní zdraví.

V neděli 21. 10. je misijní neděle. Bude mimořádná sbírka na Misie. Po obou mších sv. v Poličce bude Misijní jarmark, proto bychom potřebovali ochotné farníky, kteří by upekli něco sladkého nebo slaného. Tabulku máte na nástěnce (případně na skříni) a můžete se zapsat, pokud už není tabulka plná. Upečené můžete přinést v sobotu v 19:00 na faru, nebo přímo přede mší sv. Všem děkujeme.