pořad bohoslužeb

od 10. do 17. prosince 2017

_

NEDĚLE
2. adventní
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Hosana 1)
za živé a zemřelé farníky
*
za Bohuslava a Charlotte Martinů
PONDĚLÍ 6:30 fara za rodinu Červených a Kasparidesovu
ÚTERÝ 16:00
18:00
Pomezí
fara
*
za naši vlast
STŘEDA
sv. Lucie
18:00 fara za manžela, jeho rodiče a sourozence a Boží požehnání a pomoc pro děti a jejich rodiny
ČTVRTEK
sv. Jana od Kříže
15:30 LDN  
PÁTEK 18:00 fara za manžela, rodinu Jílkových, Navrátilových a duše v očistci
SOBOTA 18:00 sv. Jakub za zemřelé rodiče Břeňovi, syna Jana a živé členy rodiny
NEDĚLE
3. adventní
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
*
za bratra Pavla Schaffera a jeho rodiče

_

V neděli 3. 12. se při sbírce na kněžský seminář vybralo v Poličce 14 492 Kč a v Pomezí 2 548 Kč. Děkujeme.

V neděli 10. 12. po obou mších sv. v Poličce bude probíhat na faře Farní jarmark.

V sobotu 16. 12. ve 14:00 v DPS Penzion Polička a v 16:00 v Domově důchodců - LDN Polička bude zpívat Chrámový sbor vánoční písně.

V neděli 17. 12. od 15:00 vás zve SJ a KDU-ČSL do spolkového domu Jordán na tradiční vánoční besídku. Těšit se můžete na vystoupení dětí a mládeže z naší farnosti.

Vyšel Kalendář akcí, kde najdete zpovídání před Vánocemi, které bude probíhat v úterý, čtvrtek a pátek, dle rozpisu. Dále přehled Vánočních bohoslužeb a akce až do Velikonoc. Vzít si jej můžete uprostřed kostela.

Výzva poličským farníkům, jak rozmnožit hřivny svěřené Hospodinem. Máte–li soucit, zodpovědnost a čas, můžete se stát Společníkem pacientů v LDN Polička. Tato činnost spočívá v pravidelných návštěvách lidí dlouhodobě hospitalizovaných v nemocnici, kterým tím zpříjemníte den. Pokud chcete vědět víc, vezměte si letáček na stolku u bočního vchodu, nebo se ozvěte Štěpánce Dvořákové či Marušce Staňkové.