pořad bohoslužeb

od 18. do 25. března 2018

_

NEDĚLE
5. postní
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Hosana 2)
za živé a zemřelé farníky
za členy rodiny Hruškovy, Málek, Cajzlovy, Šmerdovy a Velebovy
za rodinu Popelkovu, Boží vedení a ochranu pro děti a vnoučata a rodiče s obojí strany
PONDĚLÍ
sv. Josefa
18:00 sv. Jakub
ÚTERÝ 13:00
16:00
18:00
sv. Michael
Pomezí
fara
pohřeb (Bohumil Čermák)
za posilu v nemoci
za Miloslavu Kačmaryovou a Františka Kačmaryho
STŘEDA 18:00 fara za rodiče Navrátilovi a rodinu Zrůstovu
ČTVRTEK 15:30 LDN za Bohuslava Müllera a celý rod
PÁTEK 18:00 fara za zesnulé Rosalii a Václava Kysilkovi a živé členy toho rodu
SOBOTA 18:00 sv. Jakub za rodiče z obou stran a za jejich děti, živé i zemřelé, za děti, vnoučata a pravnoučata
NEDĚLE
Květná neděle
8:00
10:00
Pomezí
sv. Jakub
(Kancionál)
za Marii Ptáčkovou, manžela, syna a vnuka
za zemřelé rodiče Josefa a Marii Daškovi a Rudolfa Schindlera

_

Při sbírce 4. 3. na pekárnu v Kongu se v Poličce vybralo 32 965 Kč, v Pomezí 1640 Kč. Všem kdo přispěli Pán Bůh zaplať.

V neděli 18. 3. bude sbírka na pojištění kostelů a církevních budov.

Křížové cesty v postní době jsou v Poličce v pátek v 17:30 na faře a v neděli od 14:30 v kostele sv. Jakuba, v Pomezí v úterý po mši sv. Na Květnou neděli bude křížová cesta od 14:30 na Jelínku. V postní době probíhá každé úterý po mši sv. (cca v 18:30) na faře přednáška. Tématem přednášky 20. 3. bude nestřídmost.

Vyšel kalendář akcí do letních prázdnin s rozpisem zpovědí před Velikonocemi a bohoslužeb během Velikonoc. Můžete si ho vzít uprostřed kostela.

V sobotu 24. 3. se uskuteční diecézní setkání mládeže v Hradci Králové. Více informací se dozvíte na plakátku. Z našeho vikariátu pojede autobus. Hlásit se můžete u Petra Dvořáka (tel.: 731 901 518). Ve 14:00 začně schůzka mladších dětí, sraz jako obvykle na náměstí. Autobus na setkání bude odjíždět v 6:45 z autobusového nádraží v Poličce, stanoviště č. 9.

I v letošním roce na začátku prosince bude pořádána v Sarajevu charitativní akce Diplomatický vánoční bazar. Na stánku české ambasády bychom rádi opět prodávali české rukodělné práce jako jsou například panenky, zvířátka, polštářky a další. Veškerý výtěžek z prodeje bude věnován organizacím, které pomáhají v Bosně a Hercegovině dětem v nouzi a hendikepovaným. Pokud by se chtěl někdo do pomoci zapojit a není rukodělně zručný, nabízí se například i možnost zakoupit třeba nějaký výrobek v obchodě Fimfárum a podpořit jak místní charitu, tak i darováním výrobku potřebné v Bosně a Hercegovině. Děkuji všem farníkům, kteří pomáhali i v loňském roce. Celkový výtěžek českého stánku byl přes 36.000 Kč.

Milí mladí přátelé,
blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na diecézní setkání mládeže. Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.

                                                                                                                                     Mons. Pavel Posád