pořad bohoslužeb

od 9. do 16. prosince 2018

_

NEDĚLE
2. adventní
7:30
9:00

10:30
sv. Michael
Pomezí

Evangelický kostel
(Hosana 1)
za živé a zemřelé farníky
za Evu a Vaška a jejich děti, za rodiče z obou stran, děti, živé a zemřelé členy rodiny
za Mudr. Václava Paclíka a Vlastu Olivovou
PONDĚLÍ 6:30 kaple za Aloise Kučeru, sourozence a rodiče z obojí strany
ÚTERÝ 16:00
18:00
Pomezí
kaple
*
za Jiřího Tomana a rodiče
STŘEDA 18:00 kaple za rodinu, s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví, prohloubení víry a dar víry pro zetě a vnoučata
ČTVRTEK
sv. Lucie
15:30 LDN
PÁTEK
sv. Jana od Kříže
15:30
18:00
Penzion
kaple
*
za manžela, jeho rodiče a sourozence a Boží požehnání pro děti a vnoučata
SOBOTA 18:00 sv. Michael za zemřelé rodiče Břeňovy, syna Jana a živé členy rodu
NEDĚLE
3. adventní
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
Evangelický kostel
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za uzdravení celého rodu
za Davida Zemana

_

V neděli 2. 12. se při mimořádné sbírce na bohoslovce a kněžský seminář vybralo 15 967 Kč. Všem dárcům děkujeme.

V neděli 9. 12. po obou mších sv. (i sobotní večerní) budou děti za dobrovolný příspěvek nabízet vyrobené vánoční pohlednice, které můžete využít, jako vánoční přání a zároveň tím přispět na Papežská misijní díla.

V úterý 11. 12. bude na faře po mši sv. přednáška z cyklu "Jak slavit Eucharistii".

Ve středu 12. 12. v 16:00 bude na faře setkání seniorů.

Ve čtvrtek 13. 12. v 18:00 pořádá spolek Pontopolis z.s. a Gymnázium Polička přednášku Tomáše Petráčka na téma Migrace - historie, příčiny, souvislosti.

V pátek 14. 12. v 18:30 po mši sv. bude na faře duchovní obnova pro muže, kterou povede P. Ondřej Špinler ze Sádku.

V neděli 16. 12. od 15:00 bude na Jordáně tradiční vánoční besídka. Všichni jste srdečně zváni.

Charita Polička prosí dospělé a děti, aby i letos pomohli s průběhem Tříkálové sbírky. Jak se přihlásit najdete na nástěnkách a stránkách poličské Charity.