pořad bohoslužeb

od 16. do 23. června 2019

_

NEDĚLE
Slavnost Nejsvětější Trojice
9:00
10:30
Pomezí
Zahrada u Mlýna
(Koinonie)
za rodiče a prarodiče Hegerovy
na poděkování za uplynulý rok a zdar chaloupek
PONDĚLÍ
ÚTERÝ 7:00 kaple za nemocné osoby
STŘEDA 18:00 sv. Michael za zemřelé rodiče z obojí strany
ČTVRTEK 15:30 LDN
PÁTEK
sv. Aloise Gonzagy
18:00 sv. Michael za víru, naději a lásku v rodině
SOBOTA 18:00 sv. Michael za Zdenu Kuklovou, rodiče, manžela a dceru
NEDĚLE
Slavnost Těla a Krve Páně
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za Jana Mičku, rodinu Mičkovu a Martinů
za živé a zemřelé rodiny Knytlovy a Zřídkaveselých

 lavicích nalezeny některé věci, které jsou nyní na stolku u bočního vchodu. Věci, které na stolku zůstanou, budou věnovány do charitního obchodu Fimfárum.

V neděli 16. 6.  od 10:30 bude na Zahradě u Mlýna farní den. V Poličce bude pouze jedna mše svatá a to právě na Zahradě u Mlýna, po ní by následoval společný oběd a odpolední program. Celou akci je potřeba organizačně zajistit, budeme rádi, když nám pomůžete i přímo na místě.

V neděli 23. 6. bude mimořádná sbírka na Charitu, při mši sv. v 10:30 přijmou tři muži z farnosti pověření ke službě akolyty.

Do 24. 6. je potřeba přihlásit děti na výuku náboženství pro příští školní rok. Je možné je přihlásit elektronicky (www.farnostpolicka.cz) nebo přihláškou, kterou odevzdáte na faře, v sakristii nebo na náboženství.