pořad bohoslužeb

od 14. do 21. dubna 2019

_

NEDĚLE
Květná neděle
8:00
10:00
Pomezí
sv. Michael
za Jiřího Dočekala
za živé a zemřelé z rodu Balášova a Dvořákova
PONDĚLÍ
ÚTERÝ 7:00
15:30
kaple
LDN
za požehnání života a vztahu
STŘEDA 18:00 kaple za Marii a Jana Lánského živé a zemřelé z tohoto rodu
ČTVRTEK
Zelený čtvrtek
18:00 sv. Michael za Rosálii Kysilkovou a manžela Václava
PÁTEK
Velký pátek
15:00
18:00
sv. Michael
sv. Michael
křížová cesta
Velkopáteční obřady
SOBOTA
Bílá sobota
21:00 sv. Michael za nově pokřtěné po celém světě
NEDĚLE
Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
7:30
9:00

10:30
sv. Michael
Pomezí

sv. Michael
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
na poděkování za 70 let života a požehnání do dalších let
na poděkování za 75 let života

_

V neděli 14. 4. v 10:00 budeme obřady začínat u centrálního kříže na hřbitově sv. Michaela, ve 14:30 bude křížová cesta na Jelínku. Prosíme ochotné farníky, zda by si vzali domů ministrantské rochety na vyprání a vrátili je na Zelený čtvrtek.

V úterý 16. 4. od 19:00 bude na faře šestá biblická hodina na téma Od otroctví ke svobodě, tentokrát je potřeba mít přečtené kapitoly 31 - 40 z knihy Exodus.

V pátek 19. 4. a v sobotu 20. 4. od 10:30 proběhne nácvik ministrantů v kostele sv. Michaela.

V pátek 19. 4. od 15:00 bude křížová cesta v kostele sv. Michaela. Po velkopátečních obřadech bude probíhat od 20:00 do sobtních 17:00 nepřetržitá adorace u Božího hrobu v kostnici na hřbitově sv. Michaela. Prosíme zájemce, aby se zapisovali do tabulky umístěné na stolku v kostele sv. Michaela.

V sobotu 20. 4. si přineste na Velikonoční vigliii svíčky, které budou chráněny kornoutem, nebo sklenicí, abychom nepokapali lavice a podlahy v kostele. Děkujeme.

Po Velikonoční vigilií následuje pro všechny pohoštění na faře. Prosíme, jestli byste mohli přinést něco dobrého a zapsali se do tabulky na nástěnce. Pochutiny můžete přinést na faru během soboty, nejlépe však mezi 19:00 a 20:00, nejpozději však do 20:30. 

V neděli 21. 4. můžete přinést obsah postních kasiček, výtěžek bude věnován na projekt Adopce nablízko, jak jsme psali ve Farním poslu č. 3. Proběhne také žehnání postních pokrmů. Žehnání pokrmů připomíná, že společenství se Zmrtvýchvstalým Kristem u eucharistického stolu má pokračovat také doma. V kostele bude nachystán stůl, na který můžete přinést pokrmy (mazance, velkonočního beránka, maso, vejce,...), které i požehnané odnesete domů.

Na jarní a letní sezónu se vracíme se mší sv. v 10:30 do kostela sv. Michaela.