Svátost smíření

Děti, které se připravovaly na 1. sv. přijímání poprvé přistoupí ke svátosti smíření.

Svátost smíření bude umožněna i rodinným příslušníkům, kteří o ni budou mít  zájem.

Po vykonání této svátosti se sejdeme na faře na společné oslavě, kterou dětem společně připravíme.

Jdi zpět