Příprava na 1. sv. přijímání

Na tuto přípravu se sejdou děti, které by měly přistoupit k 1. sv. přijímání.

Jdi zpět