4. příprava na 1. sv. přijímání

Sejdeme se na faře.

Setkání je určeno pro děti a rodiče.

Jdi zpět