Farní pouť

Přihlašujte se do konce července do tabulky u sv. Michaela, nebo přímo u paní Navrátilové.

Poté budou uveřejněny další podrobnosti.

Jdi zpět