socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


FORMULÁŘ ZADÁVÁNÍ INTENCÍ


Souhrn aktuálně platných pravidel a doporučení k návštěvám kostelů, bohoslužbám, zpovědím, křtinám, pohřbům, svatbám a individuální duchovní službě naleznete na covid portálu

Svátost smíření: půl hodiny před každou večerní mší svatou, v úterý během kněžských hodin (vždy na faře), nebo po osobní domluvě s otcem Tomášem.

Adorace Nejsvětější Svátosti: úterý 6:00 - 7:00 ve farní kapli, první pátek v měsíci 17:00 - 18:00 v kostele sv. Jakuba

Kněžské hodiny: úterý 15:00 - 17:00 

Úřední hodiny na faře: čtvrtek a pátek 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00

Více v ohláškách


PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚČASTI NA MŠI SV.Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze
Schůzky farnost Polička

Krása stvoření - Znamení Boží přítomnosti #8

A je to tady. Slibované překvapení naší série. Díl, který je trochu méně vážný, kde uvidíte, že často se něco nepovede, ale také to, že to nevadí ani nám, ani Bohu, který nás má rád i s našimi chybami. A také se dozvíte o tom, že Bůh stvořil svět krásný, abychom ho mohli nacházet každý den. Všechny předchozí díly najdete na farním YouTube kanálu.

Velké zpovídání na faře

Větší předprázdninová příležitost přijmout svátost smíření bude 22. až 24. 6.na faře.

» více...

Podmínky účasti na bohoslužbách v naší farnosti v týdnu od 7. 6.

tl_files/kclankum/Novinky/Jakub.jpg

Místa na nedělní mše svaté si lze rezervovat od sobotního večera na seznamu v kostele nebo skrze tento formulář.

Pokud nemůžete přijít na mši svatou, na niž jste si rezervovali místo, odhlaste se prosím telefonicky nebo e-mailem otci Tomášovi, abyste zbytečně neblokovali místa ostatním.

» více...

Přihláška na výuku náboženství ve školním roce 2021/22

Pokud máte zájem o výuku náboženství pro své školou povinné děti ve školním roce 2021/22, vyplňte prosím do 30. 6. ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU.

Výlet dětí

tl_files/kclankum/Novinky/schuzky.pngV sobotu 19. 6. bude tradiční společný výlet dětí, který kdyby bývaly mohly, tak chodily na schůzky, čeká je obdivování  přírodních krás okolo našeho okresního města. Sraz je v 9:00 na vlakovém nádraží.

Také připomínáme, že přihlášku na chaloupku je nutné podat do 15. 6.

» více...