Svátost smíření (v období kolem Dušiček)

  • čtvrtek 27. 10. od 8:30 do 10:00 hod. na faře
    (P. Josef Matras z Bystrého, P. Miloslav Brhel)

  • pátek 28. 10. od 8:30 do 10:00 hod. na faře
    (P. Adam Grabiec z Dolního Újezdu, P. Marian Sokol ze Sádku, P. Miloslav Brhel)

  • kromě těchto termínů je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před každou mší svatou (mimo nedělní mši sv. v 9:00 hod. v Pomezí a v 10:30 hod. v Poličce a mimo mši sv. ve čtvrtek na LDN)
Podmínky pro získání plnomocných odpustků
a) svátost smíření (v okruhu asi 14 dní)
b) přijetí eucharistie
c) modlitba na úmysl Svatého otce
d) 1. MOŽNOST:  úterý 1. 11. odpoledne a středa 2. 11. po celý den
(při návštěvě kostela modlitba Páně a Vyznání víry)
2. MOŽNOST:  úterý 1. – úterý 8. 11.
(při návštěvě hřbitova jakákoliv modlitba za zemřelé)

Vatikán vyhověl prosbě českých a moravských biskupů a plnomocné odpustky je možné získat už od 25. 10. pro ty, kdo z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v tradiční době od 1. do 8. 11.

Farní pouť 2016

V sobotu 24. 9. 2016 jsme se vydali na pouť do Želiva. Jeli jsme 3 autobusy, sami si spočítáte, že nás do 150 moc nechybělo.

» více...

Chaloupka 2016, aneb výprava na pět kontinentů

Letošní chaloupka se nesla v duchu putování po pěti kontinentech. Děti se stali členy organizace OVB (Organizace Všeobecného Blaha) a spolu s ní putovali po jednotlivých kontinentech...

» více...

Zápis ze záříové farní rady

Zápis z farní rady, která proběhla 8. 9. 2016. Starší zápisy naleznete v sekci o farnosti / farní rada.

» více...

Čas pro neobyčejné zážitky

Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. 

Lk 11,33 

» více...

Výuka náboženství 2016 - 2017

Rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2016 - 2017.

» více...

Zápis z červnové farní rady

Zápis z farní rady, která proběhla 15. 6. 2016. Starší zápisy naleznete v sekci o farnosti / farní rada.

» více...