socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


Nejbližší akce:

25.02.2017 Andělský karneval
18.03.2017 Finálový den KAHL

všechny akce   


Teplota v kostele dne 21.2.2017:

1.1 °C

děkujeme firmě PAPOUCH

přihlášení:

Silvestra V. D’Souzu

Protože skončila podpora indické dívky Sangeethy, která už dokončila své vzdělání, děti z naší farnosti si na farním dnu vybraly k další podpoře indického chlapce Silvestra V. DSouzu. Tomuto chlapci je v současnosti 7 let, chodí do 2. třídy a pochází z diecéze Belgaum v jižní Indii.

» více...

Čtení na pokračování

Zde naleznete ukázku z nového čtení pro děti na pokračování od Josefa Janšty. Kdo by měl zájem o jeho pravidelné zasílání, najde zde podrobné informace.

» více...

Zápis z lednové farní rady

Zápis z farní rady, která proběhla 19. 1. 2017. Starší zápisy naleznete v sekci o farnosti / farní rada.

» více...

Vzdělávání pro dospělé - Liturgie

Druhý cyklus vzdělávání pro dospělé se bude věnovat tématu liturgie. Setkání budou probíhat vždy na faře od 18:30 do 19:45.


Termíny a témata jednotlivých setkání:
31. 1. Exorcismus, lidová zbožnost, ostatky svatých, pohřeb
14. 2. Svátost křtu, biřmování, kněžství
28. 2. Svátost manželství (dokument o rodině Amoris Laetitia z r. 2016)
14. 3. Svátost eucharistie
28. 3. Svátost smíření a pomazání nemocných
 
Všichni jste srdečně zváni.

Farní pouť 2016

V sobotu 24. 9. 2016 jsme se vydali na pouť do Želiva. Jeli jsme 3 autobusy, sami si spočítáte, že nás do 150 moc nechybělo.

» více...

Chaloupka 2016, aneb výprava na pět kontinentů

Letošní chaloupka se nesla v duchu putování po pěti kontinentech. Děti se stali členy organizace OVB (Organizace Všeobecného Blaha) a spolu s ní putovali po jednotlivých kontinentech...

» více...

Čas pro neobyčejné zážitky

Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. 

Lk 11,33 

» více...