socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


Vzhledem k opatřením souvisejícím s nouzovým stavem jsou až do odvolání zrušeny veřejné bohoslužby.

Individuální adorace Nejsvětější svátosti: v neděli 25. 10. od 14:00 do 18:00 v kostele sv. Jakuba. V tomto čase je současně možnost k přijetí Eucharistie.

Svátost smíření je možné přijmout po čas omezení v neděli odpoledne, v úterý během kněžských hodin, nebo po osobní domluvě s otcem Tomášem.

Mimořádnosti dušičkového oktávu: od 2. do 7. 11. (16:00 - 18:00) a v neděli 1. 11. a 8. 11. (14:00 - 18:00) bude otevřený kostel sv. Michaela. Můžete zde přijmout svátost smíření a Eucharistie.

Kněžské hodiny: úterý 15:00 - 17:00

Úřední hodiny na faře: čtvrtek a pátek 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00

Více v ohláškách


Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze
Schůzky farnost Polička

Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad

tl_files/kclankum/Novinky/hrbitov.jpegDekretem Apoštolské penitenciárie z 23. 10. 2020 je stanoveno, že plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad. Vatikánský tribunál tak vyšel vstříc požadavkům biskupů, diktovaným probíhající pandemií, která na mnoha místech zakazuje shromažďování většího počtu osob.

» více...

Výzva českých a moravských biskupů z 21. 10. 2020

V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové, kteří jednali v rámci 124. plenárního zasedání na Svatém Hostýně, obrátili na všechny věřící s výzvou, ve které připomínají často opakovaná slova sv. Jana Pavla II - "Nebojte se!"

» více...

Nekašlejme na druhé!

tl_files/kclankum/Novinky/nekaslejme na druhe.jpgVýzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru.

» více...

Modlitba růžence

tl_files/kclankum/Novinky/ruzenec.jpg

Členové stálé rady České biskupské konference vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19.

» více...

Slavení neděle v rodinném kruhu

tl_files/kclankum/Novinky/domaci bohosluzba.jpg

Rady pro domácí nedělní bohoslužbu naleznete na pastorace.cz, texty nedělní liturgie naleznete na vira.cz.

» více...

1. svaté přijímání 2020

tl_files/kclankum/Novinky/prvni svate prijimani.jpg27. 9. 2020 v naší farnosti přistoupilo celkem 11 dětí k 1. svatému přijímání. Připravili jsme malé ohlédnutí za tímto slavnostním dnem.

Fotografie najdete zde.

» více...