socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


Nejbližší akce:

11.06.2016 Výlet rodin

všechny akce   


Krátce:

Přihláška na náboženství 2016-2017

 


Teplota v kostele dne 25.5.2016:

14 °C

děkujeme firmě PAPOUCH

Farní odkazy:

Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze
Liturgický kalendář s liturgickými texty

přihlášení:

Májové pobožnosti

STŘEDA A PÁTEK

 • v 18:00, poté mše svatá

NEDĚLE

 • 1. května v 18:00 v kostele sv. Jakuba
  (vede střední generace)
 • 8. května v 18:00 v kostele sv. Jakuba
  (vedou senioři)
 • 15. května v 18:00 v kostele sv. Jakuba
  (vedou mladší manžele a děti)
 • 22. května v 18:00 u kaple P. Marie v Liboháji
  (vede mládež)
 • 29. května v 15:30 v kapli P. Marie na Baldě
  (vedou farníci z Pomezí)

Zápis z dubnové farní rady

Zápis z farní rady, která proběhla 7. 4. 2016. Starší zápisy naleznete v sekci o farnosti / farní rada.

» více...

Volby do pastorační rady

1. kolo – neděle 24. dubna

 • při vstupu do kostela dostane každý farník (starší 18 let) papír, na který může napsat maximálně 6 kandidátů (místní farníky starší 18 let). V případě, že napíšete kandidáta, jehož jméno a příjmení se v naší farnosti vyskytuje víckrát, prosíme o upřesnění (např. napsat starší, mladší, nebo napsat přibližné bydliště...) 
 • do 2. kola postoupí 25 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů
 • výsledky budou zveřejněny v neděli 1. května

2. kolo – neděle 15. května

 • při vstupu do kostela dostane každý farník (starší 18 let) papír, na kterém může zakroužkovat maximálně 4 kandidáty
 • do Pastorační rady budou vybráni 4 kandidáti s největším počtem hlasů z 2. kola
 • výsledky budou zveřejněny v neděli 22. května

Členové Pastorační rady

 • předseda: P. Miloslav Brhel
 • 1zástupce Charity
 • 1 zástupce z Pomezí: zvolí pomezští farníci
 • 4 členové zvolení farníky
 • 4 členové jmenovaní P. Miloslavem Brhelem

Pastýřský list

s pozváním na Světový den mládeže v Krakově 2016.

» více...

1. Farní den spojený s oslavou narozenin o. Miloslava

V neděli 14. 2. se ve spolkovém domě Jordán konal 1. farní den spojený s oslavou narozenin o. Miloslava.

» více...

Zápis z lednové farní rady

Zápis z farní rady, která proběhla 28. 1. 2016. Starší zápisy naleznete v sekci o farnosti / farní rada.

» více...

Vánoční koncert

V úterý 29. prosince zakončil rok oslav 750 let od založení města Poličky v kostele sv. Jakuba Vánoční koncert – příznačně nazvaný „Hej Mistře!“ – za obrovského zájmu občanů města...

» více...